VE-markedet, som Nøgle & Guldgrube

VE-markedet, som Nøgle & Guldgrube

Med et Skarpt Oprids af Markedet for Vedvarende Energi vinder vi på Klimakrisen!

  • genvind det Friske Mod & deltag i vores interne Klima-Seminar;

“Penge i Transformationen”, til maj på Fyn

“Hvordan kan vi hjælpe danskere, til at bakke op om Optimale Energitransformationer, der sigter på Vedvarende Energi? Dette områdes Marked er netop Stien, der skal oplyses, så Hvordan formidler vi Nøglen? … Hvordan viser vi Guldgrubens årer i Malmen?”

Formål: At vi - Medlemmer - kan blive i stand til, at kvalificere hinanden, med henblik på, at ophøje VE-Markedet som markant fokuspunkt i Klimakrisen. Og herunder, at udlægge Klare Klimapolitiske Strategier for vore Folketingskandidater op mod FV23.
‘Klimanauter! Gør klar til Grøn Vidensmission for VE!’.

Deltagere: Alle interesserede medlemmer, samt særligt FV23-kandidater, der ønsker at formidle brugbare Å-løsninger indenfor VE-markedet.

Som inspiration: Ovenstående skulle gerne gyde inspiration på Den Sociale Bundlinje, og her er et mere teknisk video-oplæg* (https://youtu.be/yQ1uzU1SsM0), der er rettet mod de Grønne og Økonomiske Bundlinjer.

*) Videoen er en ret snabt lavet produktion, med et lille ps-forbehold om ‘100 kommuner’-sjuset

der er selvfølgelig/faktuelt 98 kommuner. Dertil findes der reelt faktuelle klimagas-tal for svømmehaller, men som vi stadig er ved at indhente (Skanderborg kommune sidder med disse tal i eksemplet).

Vi afholder seminaret

28/5, 2022, fra kl 13:00-17:00,

Grønløkkevej 8D | 5000 Odense C

(med kontakter fra v/ Odense Vineyard)

Program

13:00-13:15

Arrangører holder oplæg, med indledende motivation omkring

  • Større VE-anlæg på og omkring Fyn
  • VE-markedet i DK
  • VE-markedet Internationalt set - Hvad kan vi Danskere gøre?

13:15-13:30

Præsentationsrunde af alle deltagere, og deres forhold/viden til-og-omkring markedet for Vedvarende Energi. Vore outputforventninger opridses og afstemmes.

13:30-14:15

Her diskuterer panelets deltagere forskellige videnskabsfelter indenfor VE, startende med elektricitet (fysik), derefter mineraler/termi (kemi) og til sidst prøver vi, at danne vor eget overblik over diverse emissions- og energiregnskaber (CSR og ESG mv).

Momentum har nedgraderet, og er ikke længere et opstillende parti på den grønne fløj. Vi planlægger dog, at tage dem på ordet omkring deres videre færd i klimadebatten, og således inddrage deres syn på VE-markedet som punkt her.

14:15 - 15:00

Vi arbejder med spørgsmålet om: Hvordan vore FV23-kandidater aktivt kan bruge forhold/viden omkring VE-markedet i sine valgkampe? Under seancen nedskriver alle deltagere, de eventuelt nye egenspørgsmål, de måtte have omkring de rent tekniske forhold v/ VE-markedet og Klimakrisen.

Ca. 15:00 - ca. 15:30

Pause

Tidligst 15:30 (senest 15:40)

Her bydes, der velkommen til Peter Kjær Hansen (PKH), der som feltekspert vil svare på spørgsmål omkring elmarkedet i Nordeuropa (herunder elnettets egenskaber og status for VE-andelene nu, samt i det kommende årti) etc.

Ca. 16:00

Her bydes, der velkommen til Christian Poll (CP), som vil svare på spørgsmål omkring de nuværende fødekæder indenfor VE-udvikling i DK. Fokus spænder; fra aktivistisk græsrodsniveau; over højere læreanstalter som universiteter o.lign.; til konkrete aktører på VE-markedet) etc.

16:30

Hvis flere spørgsmål, samt evt. fælles-rettede mod både PKH & CP, stilles de her.

Ca. 16:45 (Senest 17:15)

Officiel opsummering og afrunding: Kan vi stå tilbage med en Klima-stærk 10-buds Grønspættebog, som vore FT-kandidater kan sprede gejst med? Kan de andre medlemmer støtte op i processen, hvor det Grønne budskab lyser vej gennem tågen? - Hvor Omstillingens krav gøres til Positive Udfordringer?

//vel mødt & venlig hilsen,

Ole Dupont og Thomas Due

PS: Til print og eller læsning i optimalt opsat typografi, kan man downloade Invitationen som PDF (se vedhft. her “Penge i Transformationen” - Dialog.pdf (97.6 KB) )

1 Like

Blot til orientering:

2 Likes

ok, og da nogle/en-del af de ting vi to kender til emnet (på forskellige områder og/eller respektivt) kan være en del tungere end FV23-kandidaters viden pt, kan vi ligeså godt tage fat om en af de mere nørdede udfordringer, der modsvarer den juridiske opremsning du henviste til om eldistribution:

‘Direkte linjer’: Når Tejs Laustsen fra Brintbranchen.dk, snakker om fordelene for brint v/ at have ‘direkte linjer’ (altså et mere forbrugernært distributions-system), hvad henviser han så til specifikt (tænker du)? … her er linket https://brintbranchen.dk/brintbranchen-dansk-ptx-eventyr-skudt-i-gang-med-solid-ptx-strategi-nu-haster-implementeringen/

{jeg kender til en del privatpersoner, som brænder fingrene på egne solceller, grundet tariffer, støtter men sikkert også kabel-tab som en inddirekte konsekvens, af at man skal sende al sin egenproduktion ind i nettet}

Hej Thomas

Min udlægning vil være at det alene handler om at spare afgifter og tariffer (meget individualistisk tankegang). For mens man gerne vil spare penge (for egen vindingsskyld), så vil man samtidig gerne ‘lukrere’ på det elnet (distribution og/eller transmission), som ‘fællesskabet’ - det nære eller det store (andelsselskaber/kommunalt ejet/statslige) har investeret i, og stadig skal finansiere vedligeholdelse af. Men selv ‘Maren i kæret’ har behov for et elnet.

1 Like