Vanvittig dyrt og med tvivlsom effekt - et forfærdeligt lovforslag

nyhedsbrev

(Københavns Omegn) #1

(1) ajourført 11/11-18: De radikale er heller ikke med i forliget.

Kære alle

I marts var vi forfærdede over regeringens såkaldte “Ghettoplan”:
“Ét Danmark uden parallelsamfund” offentliggjort 1. marts 2018. Der var stor debat

I maj blev der lavet politisk forlig:
Aftale om “Initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund”.

Alle partier er med undtagen Alternativet, Enhedslisten og Radikale. (1)

:green_heart: :blue_heart: :heart: TAK til Alternativets folketingsmedlemmer! :heart: :blue_heart: :green_heart:

Nu i november skal aftalen LISTES igenem Folketinget, imens medierne snakker om finanslov.
Nu hedder den lovforslag L38
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje.

Men det er stadig “ghettoplanen”!

L38 skal behandles i Folketingssalen den 15. november.
Frist for ændringsforslag er 12. november

Hver femte bolig i Danmark er almen. Her bor omkring én million mennesker. L38 har betydning for alle beboere i de almene boliger i hele landet. Ikke kun de, der stigmatiseres.

Først udnævnte regeringen en masse almene boligområder som “ghettoer”.
Selv om flertallet er gode almene boligområder, hvor mennesker lever trygt og i fred med hinanden. Mennesker med sociale udfordringer sammen med mennesker helt uden. Områder, som intet har med “ghettoer” at gøre. Men ordet “ghetto” skaber uhyggelige billeder i vores hoveder.

Nu går regeringen til angreb på deres selvopfundne “ghettoer”.
Regeringens mål er, at der ikke må være nogle af disse boligområder i 2030. Når boligområder arbejder sig ud af “ghettolisten” med sociale intitiativer, så ændrer regeringen blot betingelserne, så flere kommer på listen igen.

Ifølge regeringens såkaldte “målrettede boligpolitiske initiativer”

Andelen af almene familieboliger i ghettoområderne skal nedbringes til højst 40 procent. Det skal blandt andet ske gennem fortætning, salg af almene boliger og grunde eller nedrivning af boligblokke.

Men hvis 60% af af de almene familieboliger skal nedlægges - så kan op til 11.000 mennesker miste deres hjem ifølge BL’s beregninger

Hvor vil de gøre af alle de mennesker?

Man har prøvet det i Holland. Hvor de har områder, der ligner “rigtige” ghettoer. Det virkede ikke. Det var bare vanvittigt dyrt.
Det kan I læse i dette TEMA i "FAGBLADET BOLIGEN"

Og for lige at hamre den helt i bund:
Pengene til at nedrive beboernes boliger tages fra beboernes egen opsparing i Landsbyggefonden!
Ifølge aftale om financiering af ghettoudspil.

I alt udmøntes 10 mia. kr. i perioden 2019-2026 fra Landsbyggefonden til renovering, nedrivning, infrastrukturændringer, boligsociale indsatser og huslejenedsættelser i de udsatte boligområder.

10 milliarder kr. der kan være spildte.
Op til 11.000 mennesker kan miste deres hjem.

Hvor vil de gøre af alle de mennesker?

Lad ikke dette lovforslag blive vedtaget i stilhed!
Snak med andre om dette: Naboer, kolleger, venner og familie.

Venlig hilsen

Christine Madsen og Thomas Møller
for
Bestyrelsen i Alternativet i Københavns Omegns Storkreds
storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk


Rettelse og nyhed: DF er begyndt at tvivle på Ghettoplanen