Valgtid, mangfoldighed og verdensmål


Det lykkedes ikke for Alternativet at få en repræsentant i Europaparlamentet, men vi kan da glæde os over, at en ”grøn bølge” går over Europa. Lad os håbe, at den også kommer til udtryk til det kommende folketingsvalg, og vores parti får anerkendelse for i den grad at have bragt det grønne på dagsordenen i det politiske landskab.

I mellemtiden bliver der produceret masser af relevant politik i partiet, som man kan blive meget inspireret af, hvis man har tiden til at læse diverse politikoplæg. Af nyere dato vil vi bare nævne:

Mere liv mere plads – Alternativets 4-årsplan for et omgående løft af naturen: https://alternativet.dk/application/files/9315/5741/4459/merelivmerepladsalternativet.pdf

Bæredygtigt erhvervsliv i Danmark : https://alternativet.dk/application/files/2115/5636/4539/alternativet_baeredygtigterhvervsliv.pdf

Mere lighed rigere liv (socialpolitik): https://alternativet.dk/application/files/9015/5636/4361/alternativet_merelighedrigereliv.pdf

Borgerløn på dansk – debatoplæg : https://alternativet.dk/aktuelt/nyt/vaer-med-til-diskutere-borgerlon

Også vores egen lokalafdeling har gang i diverse aktiviteter, læs følgende kalender, bak op om vores arrangementer og del vores opslag på facebook :blush:


Tværpolitisk event i Nykøbing 3. juni

Vi gennemfører den tværpolitiske event i samarbejde med Integrationsrådet, SF og Enhedslisten. Vi er blevet enige om disse 3 paroler

  1. En anstændig flygtningepolitik
  2. Alle mennesker har værdi
  3. Danmark=varmt fællesskab

Her er pressemeddelsen


Vil du vide mere? Så kontakt vivi@Arklint.dk og følg med på https://www.facebook.com/events/2383510598553178/


Kom til valgaften 5. juni

Invitation til medlemmerne i Odsherred.

Har du lyst til at være sammen med os og følge valgresultaterne til Folketinget 5. juni?

Vi mødes hos Ruth og Georg Johnsen på Søndre Skovvej 32 4550 Asnæs. Tag selv mad, drikkevarer, tallerkener, bestik glas og kop med og kom ca. kl. 19. Kom senere, hvis det passer dig bedre at spise hjemmefra.

Ses vi? Tilmelding senest 1. juni, fx på https://www.facebook.com/groups/412584818932525/permalink/1042242255966775/

Gode hilsener fra cafégruppen
Kirsten, Bibi, Ruth, Georg og Margrethe


Folkemødet i Odsherred 7. september 2019 og FNs verdensmål

Vi er med i planlægningen af det politiske telt på Folkemødet lørdag 7. september.

Der er mange telte med debatter og events. Hver debat/event afvikles på 35 minutter. Her er udpluk fra det foreløbige program i det politiske telt:

Det handler om ansvar for tre af FNs 17 Verdensmål: Bæredygtig energi, Klimaindsats og Livet i havet. Kom og ta’ ansvar for din kommune!

10:20 og 15:20 Ikke i min baghave?

Det haster med at få erstattet de fossile energikilder, men hvem tør placere vindmøller, solcelleparker og biogasanlæg i Odsherred? Vi præsenterer en bunden opgave og deltagerne i teltet skal placere nok vedvarende energi på Odsherredkortet.

12:20 Hvem redder Isefjorden?

Isefjorden er tæt på døden! Er det EU, staten, kommunen, landbruget, virksomhederne, foreningerne eller de private husstande der redder Isefjorden?

13:20 Er vandet rent nok til at sælge?

Tang og sydesalt fra Odsherred kan blive en god og bæredygtig forretning. Men hvad kræver det af vandets kvalitet? Hvem skal tage ansvaret for at vandet er rent nok?

Vil du vide mere? Så kontakt Peter@Arklint.dk


At tackle problemer med unge og fraflytning

Cafegruppen planlægger et besøg fra Bornholm, hvor Alternativet er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, om erfaringer med ovenstående

Civilsamfundet på banen .

Planlægges som seks studiekreds-aftener i løbet af vinteren 2019-2020. Foreløbigt program:

  1. Civilsamfundet – hvad forstås ved civilsamfundet og hvad menes med begreber som medborgerskab, borgerinddragelse og samskabelse. Definitioner.
  2. Civilsamfundet som den ”glokale” landsby – visionen om det civildrevne lokalsamfund, hvor fællesskabet er iværksættere og ansvarlige for egen økonomi, eget miljø og egen trivsel. Cases.
  3. Lokal strategisk kapacitet – hvem og hvordan? Forandringsteori

Næste bestyrelsesmøde

Er planlagt til den 26. juni hos Kirsten. Send en mail til odsherred@alternativet.dk, hvis du har lyst at være med!
:green_heart:
Bestyrelsen