Valgslogans søges samt indkaldelse til arbejdsmøde d. 13/8-2017

Kære Hedensted Alternativmedlem!

Nu begynder det at stramme til til med forberedelser til kommunal valget i november. Der skal laves valgplakater, og hvad der skal stå på dem. Fra din side kræves der blot et øjebliks tankevirksomhed - i første omgang i hvert fald.

I tovholderkredsen har vi fravalgt at hænge plakater op med billede af kandidaterne, som nok ellers ville generere en del stemmer. I stedet vil plakaterne have mange forskellige korte buzzwords omkring det du/vi drømmer om, der skal ske her i kommunen.

I tovholdergruppen har vi valgt fire områder som interessante, ud af talrige:
1 Kommunen – det er mig (og ikke bare ‘dem henne på kommunen’)
2 Den demokratiske samtale (politikerne ud til borgerne – som i borgernes forsamlingshus)
3 Miljø (bedre affaldssortering, konflikten mellem at have havdambrug og landbrug og så turisme)
4 Infrastruktur (den offentlige trafik, cyklistforhold, trafikkultur)

Ud fra de drømme slogans, der tilsendes Toni Marquard – her er mail adressen til dig – toni@marquard.biz – vil Karen og Anders så lave udkastene til valgplakaterne.

Skriv straks din drøm til Toni, før du glemmer den. Du kan også være med til at videreudvikle konceptet på søndag d. 13. august kl. 10.00 hos Karen og Gunnar m.fl. Overholmvej 28, Hedensted.

Alternativ hilsen fra Mads og Gunnar på vegne af tovholdergruppen.