Valgmøde og. møde om bæredygtig socialpolitik

Kære medlemmer :dolphin:

Så er det på næste tirsdag - den 20. oktober - at vi mødes for sammen at blive klogere på, hvordan vi får en god valgkamp fra nu af og frem til valget den 16. november næste år.

Vi mødes kl 18:30 i aulaen på Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød, og afslutter mødet kl 21:00. Vi byder på kaffe, te og noget til den søde tand.

Måske overvejer du at blive kandidat, måske vil du gerne hjælpe til med at lave events, måske kan du tænke dig at støtte en kandidat med læserbreve, faglige input mm. Vi har brug for alle gode kræfter i valgkampen, så vi kan vinde nogle pladser i de nordsjællandske byråd.

På mødet den 20. oktober vil du få informationer om opstillingsmødet (som lokalforeningen skal arrangere), aspirantforløb, kandidaterklæring, opstillingsgrundlag, indsamling af stillere, deadlines og valgforbund mm. Vi vil også tale sammen om arbejdet med lokalpolitik, og hvordan man kan synliggøre Alternativets politik i sin kommune.

Den 11. november er du også velkommen til et arrangement om den sociale bundlinje og en bæredygtig socialpolitik. Vi mødes det samme sted: i Hillerød på Byskolen, og tidsrummet er også her fra kl 18:30 til kl 21:00.

Du kan møde to engagerede mennesker, der brænder for den sociale dagsorden: Nick Allentoft, journalist, forfatter og iværksætter bag flere medier med fokus på samfundsforhold - bl.a. DenOffentlige.dk og Torsten Gejl, medlem af Folketinget for Alternativet siden 2015. Torsten har blandt meget andet udviklet “Et Alternativ til gaden” sammen med mere end 50 hjemløse og arbejder ihærdigt med at ændre jobcentrenes rolle og opgave: “Det kræver, at vi har modet til at ophæve tvang og kontrol.”

Nick Allentoft udgav i 2018 bogen Velfærdsillusionen, hvor han beskriver tre kriser, der gensidigt forstærker hinanden: Social-, Ledelses- og Demokratikrisen. På bogens bagside kan man bl.a. læse dette: "Han (Nick Allentoft) tegner et billede af et mønstersamfund præget af kaos, lappeløsninger og udfordringer i et sådant omfang, at forestillingen om det trygge velfærdssamfund fremstår som en illusion.

Stadigt flere borgere føler sig udsatte, marginaliserede og ladt i stikken i en grad, så nogle vælger at tage deres eget liv, mens andre mobiliserer sig i vrede mod en fælles fjende: Den velfærdsstat, som skulle hjælpe dem."

Alternativets vision for social bæredygtighed:
"Alternativet ønsker et dynamisk og engagerende samfund, der skaber social og sundhedsmæssig lighed og retfærdighed. Vi skal alle have de bedste muligheder for at skabe et individuelt liv som en del af fællesskabet, og alle skal kunne bidrage til fællesskabet.

Vi vil have et samfund, hvor der er plads til forskellighed og mulighed for udfoldelse for alle borgere. Vi ønsker derfor at reorganisere samfundet, så ulighedskurven knækkes, og ligeværdet og tilliden befolkningsgrupperne imellem øges."

Hvordan virkeliggør vi denne vision? Svarene og mulighederne er vigtige at løfte i den kommende valgkamp.

Vi ses :cherry_blossom:

Kærlig hilsen
Bina Seff
Forperson

1 Like