Valgmøde i KOS/Albertslund og ekstraordinært årsmøde i kommuneforeninger

Torsdag d. 2. september kl. 17
Albertslund Rådhus, Byrådssalen og forhallen, Nordmarks Allé 1, 2620 Albertslund (se vedhæftet kort)

Kære Alternative i Københavns Omegn

Her har I materiale og endelig dagsorden til vores møde på torsdag.
Tilmeld dig på Dialog på begivenheden eller på mail: storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk senest mandag - Så sørger vi for noget at drikke og en sandwich til dig i pausen.

Vi har 3 hovedpunkter på programmet.
1. Ekstraordinære årsmøder i 6 kommuneforeninger.
Der er ikke kommet forslag fra nogen af foreningerne med ønske om at fortsætte og kandidater til ny bestyrelse.
Alle foreningerne forventes derfor nedlagt ifølge KOS forslag udsendt sammen med indkaldelserne til årsmøderne (kan også ses på Dialog). Forventet varighed 20 min.
2. KV 21 og Valg af kandidater i Albertslund .
Der har indtil videre kun meldt sig kandidater i Høje Taastrup og Albertslund.
Høje Tastrup, der stadig har en fungerende forening, har selv sørget for opstilling af kandidater.
I de resterende kommuner, står KOS for opstillingen.
På mødet afholdes der derfor også valg af kandidater i Albertslund. Efter en generel introduktion fra KOS, kommer der også et oplæg om erfaringerne fra arbejdet i lokalforeningen Høje Taastrup og, i forbindelse med valget af kandidater i Albertslund, et oplæg om erfaringerne i byrådet her.

Skulle der være nogen, der stadig overvejer at stille op i en af vores andre kommuner, så henvend jer til KOS snarest og senest d. 7. september på vores mail: storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk og hør nærmere om mulighederne. Man skal være opmærksom på, at kandidatlister underskrevet af mindst 25 stillere, skal være indleveret til valgbestyrelsen senest d. 28. september.
Vi kan tilføje, at KOS som udgangspunkt yder et tilskud på 10.000 pr. kommune med opstillede kandidater og yderligere 2.500 pr. kandidat. Forventet varighed 45 min.

3. Regionsrådsvalg
Vi håber at vores medlem af Regionsrådet, Qasam, har mulighed for at komme og give en kort orientering om arbejdet i regionen. Da vores andet medlem, Martin, har meldt sig ud af partiet. skal de bruge stillere til kandidatlisten, så hvis de endnu ikke har fået nok, vil vi også kunne hjælpe med underskrift på mødet. Forventet varighed 15. min.

4. Valg af folketingskandidater
Der har meldt sig 3 kandidater til valget af FT-kandidater. Det er en del færre end tidligere, så alle forventes at kunne vælges, såfremt de hver kan opnå mindst 50% opbakning fra forsamlingen.
Efter præsentationsrunden vil vi tage en snak om politik med kandidaterne.
Forventet varighed 75 min. inkl. afrunding.

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og referent(er) og stemmetællere
 3. Ekstraordinære årsmøder
  (dagsordener/forslag er tidligere udsendt med indkaldelse til medlemmer i respektive kommuner. Indkaldelse kan også ses på Dialog under de respektive kommuneforeninger)
  a. Albertslund
  b. Brøndby
  c. Gentofte
  d. Gladsaxe
  e. Glostrup
  f. Lyngby-Taarbæk
 4. KV/RV 21
  a. Oplæg fra KOS til KV/RV 21
  b. Status og erfaringer fra lokalforeningen i Høje Taastrup
 5. Valg af kandidater Albertslund KV21
  a. Præsentation af kandidat.
  Kenni Flink har meddelt, at han ønsker at genopstille til kommunalvalget.
  b. Status og erfaringer fra arbejdet i byrådet i Albertslund og en snak om politk.
  c. Valg af kandidater.
 6. Pause 15 min.
 7. Oplæg om Regionsrådsvalg.
  Vi håber at vi kan få Qasam har til at komme med et kort oplæg om arbejdet i regionsrådet.
 8. Valg af folketingskandidater
  a. Præsentation af kandidater
  Irina Bjørnø, Thomas Anker og Kenni Flink har meddelt at de opstiller.
  (se opstillingsgrundlag vedhæftet)
  b. Samtale og politisk snak med kandidaterne
  c. Valg af folketingskandidater
 9. Afrunding og eventuelt

Vi håber, at der er mange af jer medlemmer i Omegnen, der har lyst til at komme og møde os andre medlemmer og få en snak om kandidater og politik.

Grønne hilsener

Københavns Omegns bestyrelse:
Johnny, Anders, Jesper, Thomas, Irina

Opstillingsgrundlag Irina Bjørnø.pdf (100.7 KB) Opstillingsgrundlag_Thomas_Anker_KOS_uden_ramme_2021.pdf (195.7 KB) Kenni Flink - OPSTILLINGSGRUNDLAG TIL KV21 og FT.pdf (80.3 KB) Kort Albertslund rådhus.docx (471.9 KB)