Valgkamp, Årsmøde, fællesspisninger og Byens Hus - vi skaber sammen

Kære medlemmer af Alternativet i Gentofte

Det har været et spændende år med masser af borgeraktiviteter, samskabelse og dialog med kommunen og ikke mindst alle de gode arrangementer og samtaler der har ført til ”sharinggentofte.dk” og ”BYENS HUS”. Se nedenfor i mailen muligheden for fællesspisninger hver torsdag i marts.

Nu står vi overfor en spændende national valgkamp, et valg der er mere åbent end længe. På vores årsmøde d. 8.4.2019 i ”Byens hus” tager vi afsæt i valgkampen med et åbent møde for alle interesserede, uanset politisk holdning. Det gør vi med et politisk laboratorium hvor temaet er:

”Hvordan kan de lokale virksomheder og organisationer spille ind i FN’s 17 Verdensmål og hvordan kan politikerne på alle niveauer skabe de bedste rammer for det samspil?”

Facilitator er Alternativets folketingskandidat Marianne Victor Hansen og på dagen vil der være et panel af forskellige videnspesoner og politikere.

Hermed indkaldes til årsmøde i Alternativet Gentofte d. 8.4.2019, ”Byens hus”, Hellerupvej 22, 2900 Hellerup med følgende dagsorden:

19.00 - 20.30 Politisk laboratorium

20.30 - 21.30 Årsmøde – dagsorden ifølge vedtægterne.

Det endelige indhold af mødet vil d. 29.3 fremgå her: https://alleos.alternativet.dk/events

Har du lyst til at stille op til bestyrelsen eller har du et forslag til behandling så send det til jesper.callesen@alternativet.dk senest d. 25.3.

Vi holder den formelle del af foreningsarbejdet på et minimum og arbejder på at skabe mere handling, meningsfulde fællesskaber, politiske diskussioner på tværs af blokkene og række hånden ud til samarbejde med alle der ønsker det.

Arbejdet drives af motivation og lyst. Vi er selv gået ind i det for at skabe et stærkt handlekraftigt netværk på tværs af det vi i forvejen deltager i. Som alle andre må vi prioritere vores hverdag og det er afgørende at møder og begivenheder er meningsfulde.

https://alleos.alternativet.dk/team/67 kan du se de nuværende medlemmer af bestyrelsen. Du kan selv oprette en profil og se hvad andre arbejder med og interesserer sig for. Her er også en kalender hvor du kan følge med i aktiviteter i hele Alternativet.

Vi kan kontaktes på Gentofte@alternativet.dk

Vi ses Alternativet - dit grønne netværk

2. VIGTIGT OPSTILLINGSMØDE I KØBENHAVNS OMEGNS STORKREDS D. 30.3 KL. 15.00 PÅ GLOSTRUP BIBLIOTEK med valg til folketingskandidaternes rækkefølge på stemmesedlen som følge af Alternativets kønskvotering, da kredsen pt. har 3 mænd øverst, valg til HB, Politisk Forum mfl. poster
Hurraaaa!!! Skriver Heidi Eid: Vi har nu fået et borgerhus ’ Byens Hus - Vi Skaber Sammen’ på Hellerupvej (den tidl. internationale skole).

Det er noget vi har arbejdet for i flere år og vi glædes derfor over at det nu er lykkedes. Tak til alle der har været med til at gøre det muligt.

I april 2018 holdt Sharinggentofte.dk efter aftale med kommunen en event-uge i Byens Hus på Hellerupvej for at illustrere hvordan en uge i et Byens Hus kunne se ud og i fredags, den 2. februar 2019 blev huset indviet.

Huset er tænkt som et borgerdrevet hus - et samlingssted for os borgere - et sted hvor vi alle kan mødes på tværs af alder og skel, opstarte projekter og iværksætte sociale og bæredygtige grønne projekter og skabe mere fællesskab og velvære for flest her hvor vi lever og bor.

Der er nedsat et opgaveudvalg ´Byens Hus - vi skaber sammen´ som skal arbejde videre med rammerne for vores fælleshus.

Har du innovative forslag og ideer til hvad du kunne tænke dig der skal ske i Byens Hus, så har du muligheden for at komme og drøfte dem med andre borgere til 4 x Fællesskab og Fællesspisning Torsdage i marts kl. 18 - Denne gang i samarbejde med Philip Spangsfort i hans cafe på toppen af stationsbygningen på Charlottenlund Station , hvor han vil lave god mad til en rimelig pris.

Kom og vær med til fællesspisning ved langborde og lad os få en snak om hvad vi kunne tænke os at skabe sammen i Byens Hus.

  1. Før Torsdags-fællesspisningerne i marts kl. 18 vil http://skaberiet.nu/ stå for kreativ workshop for børn og forældre fra kl. 16:30-18:00 aller øverst oppe i stationsbygningen - Se mere på Sharinggentofte.dk i slutningen af februar.

  2. Efter de 4 fællesspisninger i marts på toppen af stationsbygningen - og når det er blevet varmere i vejret - arbejder vi allerede nu på at afholde 3 større events i løbet af sommeren med Fællesspisninger ved langborde langs Charlottenlund stationsbygning på selve stationspladsen.

Disse events kombineres med både kulturelle, bæredygtige og grønne projekter som Bo og Karen mfl. arbejder med.