Valget slut - noget nyt begynder

Kære medlem af Alternativet

Så er valget godt overstået. Det blev et formidabelt flot resultat for Alternativet, der fik 20 mandater ind i byrådene fordelt over helt landet fra Thisted til Bornholm.

I Gentofte havde vi en nervepirrende valgaften, da de løbende meldinger placerede SF og Alternativet meget tæt på hinanden.
Det stod hurtigt klart, at Enhedslisten selv ville få stemmer nok til et mandat.
Efter fintællingen blev resultatet sådan, at SF fik 51 stemmer flere end Alternativet, og ingen af os nok til selv at få et mandat. Da SF, Alternativet og Enhedslisten var i Teknisk Valgforbund sammen, gik Alternativets stemmer til SF, som så fik et mandat. Det er vi meget glade for, da stemmerne ellers ville være gået til spilde.

Den politiske situation i Gentofte vil blive ændret på nogle punkter:
De konservative har fået et endnu større flertal med 13 ud af 19 mandater.
Der er kommet flere nye personer ind i kommunalbestyrelsen.
Et parti røg ud (Nye Borgerlige), og et parti kom ind (SF).

Tak til vores medlemmer og de 1.180 vælgere, som stemte på Alternativet.
Det er opløftende, fordi det viser, at der er mange borgere i Gentofte, der bakker op om den politiske linje, som Alternativet står for.
I Alternativet Gentofte skal vi nu finde ud af, hvorledes vi kan fremme vore mærkesager bedst muligt uden at sidde i kommunalbestyrelsen. Her har vi naturligvis brug for medlemmernes medvirken, da det er igennem dialog, at vi udvikler os som parti og bevægelse.

Hvordan samarbejder vi med de partier, der har mandater i kommunalbestyrelsen?
Hvordan kan vi sætte politiske spørgsmål på dagsordenen?
Hvordan kan vi skabe rum, hvor de mange engagerede borgere kan mødes og få en stemme, der bliver hørt?
Sådanne spørgsmål og mange flere vil vi meget gerne drøfte med vores medlemmer.

Her vil det være godt at vide mere om hinanden i Gentofte. Vi vil derfor meget opfordre dig til at gå ind på www.alleosalternativet.dk og opdatere din profil, herunder oplysningerne om frivilligstatus. Her kan man skrive, hvor meget man vil engagere sig i Alternativet. Det er selvfølgelig helt ok at vælge ’ikke frivillig lige nu’.

Du er altid velkommen til at kontakte os på Gentofte@alternativet.dk

Vi har bestyrelsesmøde d. 11. december og vil derefter invitere til et Å møde for vores medlemmer i januar 2018.

De bedste hilsner fra bestyrelsen

Valget er slut:

Og noget nyt kan begynde:

Det er interessant med den politiske arbejdsform i Gentofte - her kan vi måske være med?

Samlet evaluering af den nye politiske arbejdsform i Gentofte Kommune.pdf (9.8 MB)

Kære Thomas. Tak for link. Ja, der er gode intentioner i Gentofte. Har selv være deltager i et opgaveudvalg i 1½ år. Det er ikke så nemt at realisere intentionerne. Helt enig, her har Alternativet meget at byde på.

1 Like