Valgbidrag

KÆRE MEDLEM AF ALTERNATIVET RØDOVRE.

Som du nok er klar over, er der kommunalvalg d. 21. november 2017.
Det indebærer, at vi skal lave valgmøder – plakater – foldere med mere.

Og det koster penge, og Riget fattes penge – altså lokalforeningen.
Vi har p.t. kr. 4000.- i kassen, og de skal række til marts 2018 !!!

Det kan godt blive svært uden jeres eventuelle økonomiske hjælp.
Vi besluttede på vores årsmøde, at vi ville opfordre vores medlemmer
til at give et FRIVILLIGT bidrag på kr. 100.- til den kommunale valgkamp.
Du må selvfølgelig også gerne give mindre eller mere !!!
Alt tæller så vi kan blive repræsenteret i Rødovre`s Kommunalbestyrelse.

Bestyrelsen vil derfor opfordre dig til at give et bidrag til dette vigtige valg
for Alternativet i Rødovre. Dit bidrag er øremærket til valgkampen.

Du kan indbetale beløbet på vores bankkonto i Arbejderens Landsbank:
REG.NR: 5329 KONTONR: 0000243506.
HUSK at skrive at det er et valgbidrag, så vi har overblikket over midlerne.

Vi arbejder i øjeblikket for at du kan få mulighed for at betale bidraget over
Mobilpay. Du hører nærmere, når vi har det klar.

Valgkamps hilsen fra
Bestyrelsen i Alternativet i Rødovre