Valg til Politisk Forum (POFO), København

Kære Alternativet medlem, Storkreds København

Der er lagt mange kræfter i at styrke POFO - Alternativets politiske forum - både i forhold til politisk udvikling og i forhold til at støtte og styrke vores kandidater og medlemmer af både Folketing, regionsråd og kommunalbestyrelser.

Derfor står vi med et vigtigt valg, når vi mødes til vores digitale mini-årsmøde, søndag den 1. november 2020.

To medlemmer - Jan Kristoffersen og Rolf Bjerre (bemærk at Rolf’s navn ikke fremgår af vedlagte grundlag) - har indsendt opstillingsgrundlag. Mens Birgitte Kehler Holst (vores nuværende medlem) har indsendt sit kandidatur som suppleant til POFO.

Alle tre opstillingsgrundlag er vedlagt. Da vi skal vælge 2 kandidater til POFO og en suppleant, vil der muligvis blive ‘fredsvalg’. I dette tilfælde har bestyrelsen besluttet at foretage en tillidsafstemning således at minimum 50% udtrykker opbakning. Der er frist for at indsende opstillingsgrundlag på fredag den 16. oktober.

BEMÆRK: Da mini-årsmødet er digitalt, skal alle der ønsker at deltage tilmelde sig årsmødet via begivenheden på AlleOS. Tilmelding her: https://alleos.alternativet.dk/events/view/4373

Nærmere information om digital afstemning fremsendes senere.

Efterårshilsen, Bestyrelsen
Kandidatur til Politisk Forum.pdf (36.7 KB) Opstillingsgrundlag - Birgitte Kehler Holst.pdf (27.0 KB) Politisk Forum. Jan Kristoffersen.pdf (77.9 KB)

Jeg kan desværre ikke være med til det digitale møde, da jeg synger til to gudstjenester søndag formiddag d 1. november.

1 Like

Ja man må vælge, når noget spidser til…