Valg til EU og Folketinget 2019

Der er snart valg!

Valget til Europa-Parlamentet d. 26. maj ligger fast. Det er jo ret sandsynligt at folketingsvalget finder sted samme dag!

Kampen om de gode lygtepæle starter kl. 12.00, 4 uger før!

Sæt derfor kryds i kalenderen:

Lørdag d. 4. maj 2019

Vi har brug for alle, der kan give en hånd med. Vi starter med morgenmad og informationsmøde i ‘hovedkvarteret’ på Sundholm 8 kl. 10.00 og tager afsted, så vi er klar de gode steder kl. 12.00. Uanset om du kan afse det meste af dagen eller bare en time eller to er det fint. Kom som du er, tag en ven med, en stige, en bil eller en ladcykel. Vi koordinerer ruter og teams og sørger for hygge og forplejning i løbet af dagen.

Bare meld tilbage på vores e-mail: amager@alternativet.dk snarest muligt og senest d. 14. april (palmesøndag).

Datoen for nedtagning af plakaterne bliver LØRDAG d. 1. juni, så sæt også meget gerne X i kalenderen der!

Vi håber på opbakning og glæder os til at møde dig!

Meld dig som valgtilforordnet

Alternativet er blevet bedt om at skaffe ca. 200 personer, som skal hjælpe til i valglokalerne og hjælpe til med at optælle stemmerne til sidst. Kommunen sørger for kaffe/te, frokost, aftensmad og udbetaler et vederlag.

Så giv gerne en hånd i demokratiets tjeneste og udfyld og returner vedhæftede tilmeldingsblanket snarest muligt.

Ny bestyrelse for Alternativets Bydelsforening på Amager

Der blev afholdt årsmøde d. 19. februar 2019 (referatet ligger på Alleos).

Den nye bestyrelse består af:

Uffe Meulengracth (formand), Ida Nielsen (næstformand), Morten Thygesen (kasserer), Bodil Nissen, Mette Rud Nielsen, Simon Gerling (suppleant)

(Gruppebillede kommer med i næste nummer af nyhedsbrevet.)

Arbejdet i Bydelsforeningen drejer sig hovedsagligt om at støtte initiativer fra Amagers Lokaludvalg, Københavns Kommunes Borgerrepræsentation og ikke mindst praktisk støtte i forbindelse med valg til Folketing, kommune, region og EU-parlament. Nye idéer er også altid velkomne.

Alle møder i Bydelsforeningen er åbne for Alternativets medlemmer, og alle er meget velkomne:)

Grønne forårshilsner fra Alternativets Bydelsforening Amager