Valg af østjysk suppleant til Politisk Forum den 10. april

For tiden har vi to østjyske repræsentanter i Politik Forum, nemlig Martin Geysner og Juma Nellemann Kruse. Indeværende periode løber indtil foråret 2022.

Imidlertid har vi et hængeparti, da vi pt. ikke har nogen suppleant til Politisk Forum for Østjylland.

Derfor bliver der også tid til ekstraordinært valg af suppleant.

Det kommer også til at foregå efter 12.30 den 10. april, hvor vi tidligere på dagen i samarbejde med Vestjylland har valg af regionsrådskandidater og efter 12.30 også valg af et østjysk medlem til hovedbestyrelsen plus suppleant, samt ekstraordinært valg af folketingskandidater (se her tidligere nyhedsbreve om opstillingsmøderne).

Hvis du vil stille op til dette ekstraordinære valg af suppleant til Politisk Forum for Østjylland, bedes du sende et motiveret opstillingsgrundlag til storkreds.oestjylland@alternativet.dk, så vi har det i hænde senest lørdag den 13. marts.

Bedste hilsner
Storkreds Østjyllands bestyrelse