Valg af opstillingsrækkefølge for FT-kandidater Københavns Omegns Storkreds

På vores valgmøde d. 2. september fik vi valgt 3 kandidater til folketinget i Københavns Omegn.
Desværre lykkedes det os ikke på mødet at nå at få afklaret rækkefølgen på stemmesedlen af kandidaterne. Det bemærkes, at kandidaterne opstilles sideordnet.
Vi indkalder derfor til et kort digitalt opstillingsmøde d. 30. september kl. 17:30 - 18, hvor vi skal have afklaret rækkefølgen.
Vedhæftet er de 3 kandidaters opstillingsgrundlag, så du lige kan få opfrisket hvad de står for. Opstillingsgrundlag Irina Bjørnø.pdf (100.7 KB) Opstillingsgrundlag_Thomas_Anker_KOS_uden_ramme_2021.pdf (195.7 KB) Kenni Flink - OPSTILLINGSGRUNDLAG TIL KV21 og FT.pdf (80.3 KB) Og skulle du have nogle afklarende spørgsmål, vil der også blive mulighed for at stille dem til kandidaterne. Afstemningsproceduren vil blive forklaret på dagen.

Du deltager i mødet ved at bruge nedenstående Zoomlink.

Meeting ID: 856 4254 8757
Passcode: N8iWiE