Valg af medlemmer og suppleanter til Lokaludvalgene Amager Vest og Amager Øst

Kære medlemmer af Alternativet Amager

Alternativet er kommet ind i Borgerrepræsentationen og skal derfor vælge medlemmer til Lokaludvalgene.
Vores mandater har uddelegeret dette til bydelsforeningerne. I Alternativet Amager skal vi derfor vælge 1 medlem og 2 suppleanter til hver af lokaludvalgene Amager Vest og Amager Øst.
De valgte skal bo i det pågældende lokalområde og være medlem af partiet. Alle medlemmer af Alternativet er velkomne til mødet.
Interesserede opfordres til at sende en mail inden mødet til bestyrelsen alternativet@amager.dk og der kort begrunde sin opstilling.
Valg af medlemmer og suppleanter afgøres ved simpel flertal på opstillingsmødet.

Opstillingsmødet afholdes den 10. Januar 2017 fra kl. 19:00-21:00.

Dagsordenen

•Formål med lokaludvalgets arbejde
•Konkret arbejde i lokaludvalget
•Præsentation af/opstilling af kandidater
•Valg af medlem og suppleanter til:
— Amager Lokaludvalg Øst
— Amager Lokaludvalg Vest

De principielle regulativer og retningslinjer for lokaludvalget og dets medlemmer kan læses her: http://www.aølu.dk/assets/Endeligt-regulativ-Lokaludvalgene-2014.pdf

Vi sørger for kaffe/the og kage som erstatning for gløgg og æbleskiver, som annonceret i AlleOs!
Tilmeld jer gerne til mødet i AlleOs eller på mail amager@alternativet.dk - senest 9. januar.

Vi håber at mange vil møde op og at flere vil være interesserede i at blive valgt ind og deltage i det vigtige arbejde i et lokaludvalg.

Opstillingsmødet afholdes hos:
Mette Rud Nielsen
Dalslandsgade 46, 5. th., 2300 S
Tel. 30114650.

De bedste hilsner
Bestyrelsen for Alternativet Amager / Morten Thygesen og Mette Rud Nielsen

1 Like