Valg af lokalforankret folketingskandidat - og mere nyt fra din lokalforening i Hvidovre

Stilhed før valgstorm…

Der har været lidt stille siden den stiftende generalforsamling, men det er ikke fordi lokalforeningen har ligget på den lade side! Vi har deltaget i halvårsmødet, deltaget i kursus for kommende kommunalbestyrelseskandidater, deltaget i Storkredsens møder samt søgt inspiration i København - I den forbindelse vil vi anbefale at søge viden om møder og hvad der egentlig sker i Alternativet på siden “AlleOS”, som er Alternativets hoved-informationsside: AlleOS

Blandt andet begynder kommunalvalgsforberedelserne på Alternativets halvårsmøde den 26. november - er du interesseret i at deltage i lokaldemokratiet og blive inspireret til det kommende års valgkram i Hvidovre Kommune, så er der stadig pladser til halvårsmødet.

Selve krampagnen i Hvidovre starter i begyndelsen af det nye år - hvor du også er meget velkommen til at være med og endda har mulighed for selv at stille op til kommunalbestyrelsen. Har du politiske ambitioner eller bare lyst til at være med i det kommende års valgkram, så kom til Alternativets halvårsmøde den 26. november i Vejle og kontakt Eva-Pernille Poulsen via hvidovre@alternativet.dk

Valg af Folketingskandidat

Lørdag den 12/11 skal der vælges Folketingskandidater til Københavns Omegns Storkreds. Der er kun én kandidat, der repræsenterer den sydlige del af forstæderne - og det er Erling Groth fra Hvidovre. Derfor opfordrer vi alle medlemmer til at komme til valgfest den 12/11 kl. 15 - 18 på Glostrup Bibliotek, Fællessalen, Kildevængets Allé 5, 2600 Glostrup. Det ligger lige ved stationen, men der arrangeres også samkørsel fra Hvidovre. Mail til hvidovre@alternativet.dk, hvis du vil køre med. Nedenfor er en nærmere præsentation af Erling Groth.

Finanslovsudspil

Tirsdag den1. november blev Alternativets grønne finanslov fremlagt - du kan læse om den her: TAL til et bedre samfund
I den forbindelse har vi fået Alternativets skatteordfører Rene Gade til at komme og tale og debattere udspillet fra partiet. Det sker på Risbjerggård tirsdag den 29. november kl. 19.00 SKAT - hvad nu?

Valggrundlag

ERLING GROTH – bud på et alternativ fra Vestegnen

Kære medlemmer af Alternativet i Københavns Omegns Storkreds
De fleste danskere bor og lever i forstæder, på den ene eller den anden måde. Jeg søger opstilling for Alternativet som en forstads-kandidat, da jeg i mange år har kæmpet for det gode liv i forstaden.
Jeg er født og opvokset i Hvidovre. Det der for mig fylder mest lige nu er mit engagement i Idéforum HVIDOVRE 2025. Det er en meget aktiv borgergruppe. Her har jeg været med til at skabe forslag til en mere levende og en mere bæredygtig bymidte. Mange af borgernes ideer er nu – efter et langt sejt træk - ved at blive til virkelighed i byrådet. Spørgsmålet om bymidter er et emne vi i Alternativet arbejder med på tværs af forstadskommunerne i Københavns Omegns Storkreds.

BYUDVIKLING I FORSTADEN
Som byplanlægger har jeg i flere år arbejdet med byudvikling, særligt i forstæderne rundt om København: Kvarterløft i Avedøre Stationsby, gennemførelse af helhedsplan i Vejleåparken i Ishøj og senest i bymidte-arbejdet med omfattende brug af de elektroniske medier i borgerdeltagelsen.
Jeg er stærkt engageret i borgerdrevet demokrati:
• Lokalsamfunds-strategier
• Forstadskommunernes identitet og historiske DNA
• Kulturelle netværk, lokale bevægelser og foreningsliv
• Mobilisering og borgerdeltagelse - nedefra og op
Som iværksætter har jeg i seks år drevet selvstændig virksomhed FORSTADSKONSULENTERNE med 14 rådgivere i Filmbyen i Avedørelejren.

OVERORDNEDE MÆRKESAGER
Ikke mindst fra mit arbejde i udsatte boligområder har jeg set behovet for:
• En markant reduktion af økonomisk og social ulighed. Det kan ske gennem en progressiv forøgelse af indkomstskatten for årlige indkomster på over 800.000 kr. og med en progressiv forøgelse af afgifter på arv over 500.000 kr.
• En tilbagerulning af økonomiske straffeordninger, der forsøger at tvinge folk til at søge nytteløse jobs, bare for at søge dem.
• En reform af arbejdsmarkedet med stærk nedsat arbejdsuge (solidarisk deling af lønarbejdet) afhængig af de økonomiske konjunkturer.
• Flere billige boliger.
• Borgerne skal lokalt tage ejerskab til innovative grønne løsninger. Alternativets tre bæredygtigheds-bundlinjer: det miljømæssige, det sociale og det økonomiske skal holdes for øje i al politikudvikling, baseret på Parisaftalen og FN’s klimamål.

Når vi taler om social bæredygtighed i forstaden så handler det ofte om at skabe mere liv mellem boligblokkene. Mere intime byrum og mere liv og fællesskab i villakvartererne.
Kommunens institutioner klarer mange vigtige ting. Fremtidens forstæder skal dog i højere grad bygge på en demokratisk kultur, hvor borgernes egne initiativer og energi slippes fri – nedefra og op. Det gir tilknytning, ’ejerskab’ og fællesskab.

VÆRDIMÆSSIGE BAGGRUND
Mine holdninger til byen og til samfundet har jeg først og fremmest fra arbejdet i de grønne og alternative bevægelser i forstæderne: Det begyndte med det antiautoritære ungdomsoprør. Så kom græsrodsbevægelser, NGO’er og deltagelse i selvorganiserede borgergrupper med inddragelse af faglig (mod)ekspertise - det vi i dag kalder politiske laboratorier (for det arbejde har jeg modtaget Hvidovre Kommunes Kulturpris). Forfatteren Villy Sørensen og bogen Oprør fra midten har også været en inspirationskilde.
I min verden fungerer Alternativet som en katalysator, der viderefører mange af disse humanistiske og udogmatiske strømninger. Vi må være ydmyge overfor denne kulturarv.

BASIS I KØBENHAVNS OMEGN
Det har været en fornøjelse at deltage i bestyrelsen for Københavns Omegns Storkreds. Her har jeg været med til at igangsætte nye kommuneforeninger for Alternativet i Rødovre, Ishøj, Brøndby og Hvidovre. Jeg meldte mig ind i Alternativet i oktober 2015 og har fuld opbakning til mit kandidatur fra min egen lokale kreds i Alternativet/Hvidovre. Her afholder vi en offentlig høring om partiets nye skattepolitik med René Gade den 29. november 2016 på Risbjerggård.
Sidst men ikke mindst: Jeg har uvurderlig støtte fra min hustru Jette og fra vores tre fantastiske voksne børn Sidsel, Marie og Andreas.

_Følg med på Facebook ’Alternativet Københavns Omegn’ og på alleos.alternativet.dk. _
Desuden på min personlige facebookside, hvor du også finder mit CV.