Valg af Folketingskandidater Storkreds København

Vi skal være klar med en fuld og mangfoldig liste af Alternative kandidater til det næste Folketingsvalg - der som bekendt kan dukke op, hvornår det skal være. I Storkreds København har vi derfor bedt vores medlemmer og andre alternativister om at lade høre fra sig, hvis de var interesseret i at stille op til storkredsens opstillingsmøde den 9. oktober

Denne proces er nu afsluttet og vi har modtaget 24 ansøgninger om at blive folketingskandidat i Storkreds KBH. Det er blandt disse 24 aspiranter - 8 kvinder og 16 mænd, at vi (efter kandidatudvalgets indstilling om antal kandidater) skal vælge de 12 kandidater som skal være vores folketingskandidater det næste år frem.

For at give dig en fornemmelse af, hvilken kandidat, der bedst repræsenterer dine politiske holdninger, interesser mv. har kandidaterne udarbejdet hvert deres opstillingsgrundlag i form af et spørgeskema. Kandidataspiranternes svar på skemaet kan du finde HER

Præsentationer af FT aspiranter.pdf (3.1 MB)

Mød Kandidaterne den 29. september og den 4. oktober

Kom og mød de kommende folketingskandidater fra Storkreds København, inden opstillingsmødet den 9. oktober. Disse to aftener har du mulighed for at få indblik i kandidaternes politiske holdninger og meninger, samt få svar på spørgsmål.

Tidspunkter:
Den første aften bliver afholdt den 29. september 2016 kl. 18:30-21:30
Facebook link: https://www.facebook.com/events/1646599755651174/

Den anden aften bliver afholdt den 4. oktober 2016 kl. 18:30-21:30
Facebook link: https://www.facebook.com/events/1223960180978843/

Adresse:
Åbenrå 33, 1124 København K.

Program:

 • Indledende præsentationsrunde
  Hver kandidat får her mulighed for at præsentere sig selv og
  dennes motivation for at stille op.

 • “Tvivlsrunde” - spørgsmål til kandidaterne
  Dette er runden, hvor den interesserede kan få afklaret
  eventuel tvivl om en kandidats politiske holdninger,
  bevæggrunde osv.

 • “Det åbne spørgsmål” - spørgsmålet fra kandidaten
  Gruppedialog omkring kandidatens forberedte spørgsmål eller emne.

Tilmelding forgår via facebook og hvis du ikke bruger facebook, så møder du bare op :slight_smile:

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Lia Sofia Heldblad på mail: lia.sofiaheldblad@alternativet.dk

Opstillingsmøde den 9. oktober

Som det fremgik af seneste nyhedsbrev fra storkredsen, holder vi opstillingsmødet søndag den 9. oktober 2016 kl. 10:00-14:30 (OBS, forlænget med en halv time i forhold til det oprindelige program i indkaldelsen.)

For at få arrangeret den bedste dag for alle (og minimere ressourcespild), så har vi brug for det præcise antal deltagere. Derfor koster deltagelsen 50 kr. - til gengæld sørger vi for forplejning (boller/sandwich, kaffe/the, frugt).

Tilmelding foregår via dette link:
https://billetto.dk/da/opstillingsmoede-for-storkreds-koebenhavn

Mødestart
Mødet starter kl. 10.00 - og vi åbner for ankomst og tjek ind fra kl 9:00. Kom gerne i god tid, fordi vi skal tjekke alle fremmødte for deres medlemsstatus, udlevere mødemapper mv.

Dagsorden:
Velkomst ved Kandidatudvalget
Gennemgang af valgproces (se nedenfor)
Afstemning vedrørende Kandidatudvalgets oplæg til proces for valg af spidskandidater og nominerede kandidater
Kort præsentation af de anmeldte kandidater
Valg af kandidater
Valg af spidskandidater
Afslutning.

Ad pkt 2 og 3)
Kandidatudvalget indstiller at:

 • Der opstilles 12 folketingskandidater i storkredsen, som er det antal vi maksimalt kan have.
 • Storkredsen vælger to spidskandidater blandt de 12 kandidater - én mand og én kvinde, som hver nomineres i 6 af storkredsens 12 opstillingskredse.

I det følgende beskrives kandidatudvalgets indstilling til valgprocedure (jf. vedtægterne §15).

Trin 1. Sikring af tilslutning blandt mindst 50% af de fremmødte stemmeberettigede.
Der gennemføres en afstemning, hvor alle kan stemme på de kandidater, som de ønsker skal gå videre til anden valgrunde. Der afgives én stemme per kandidat og der må stemmes på mellem én og 24 kandidater (= alle de kandidater, som stiller op.)
De kandidater, som har opbakning fra mere end 50% af de fremmødte, går videre til anden valgrunde.
(Eksempel: Med 100 fremmødte stemmeberettigede skal man således have 51 eller flere stemmer for at gå videre.)

Hvis dette kun er tilfældet for 12 eller færre kandidater, springes trin 2 over.

Trin 2. Valg af 12 kandidater.
Blandt de kandidater, som er gået videre fra 1. valgrunde, gennemføres et nyt valg.
Til dette valg kan alle stemmeberettigede afgive mellem én og 6 stemmer (igen højst én stemme per kandidat).
De 12 kandidater med flest stemmer bliver kredsens folketingskandidater.
Ved stemmelighed foretages omvalg blandt de, som har lige mange stemmer.

Trin 3. Valg af spidskandidater
De 12 valgte kandidater spørges om, hvorvidt de ønsker at stille op som spidskandidat.
Der skal vælges én mand og én kvinde. Der gennemføres valg efter behov.
Alle stemmeberettigede kan afgive én stemme på en mandlig kandidat (hvis relevant) og én stemme på en kvindelig kandidat (hvis relevant).
Ved stemmelighed foretages omvalg.

Hver spidskandidat tildeles 6 opstillingskredse, hvor vedkommende efterfølgende bliver nomineret.
Opstillingskredsene foreslås af kandidatudvalget opdelt i følgende 2 grupper:
A: Østerbro - Indre By - Sundbyøster - Nørrebro - Utterslev - Brønshøj
B: Valby - Vesterbro - Frederiksberg (Falkoner og Slots) - Sundbyvester - Tårnby
Den spidskandidat, som har fået flest stemmer i 1. valgrunde, vælger den gruppe af opstillingskredse, som vedkommende ønsker at blive nomineret i.
Den anden spidskandidat får den tilbageværende gruppe og vil blive nomineret i de hertilhørende seks opstillingskredse.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Søren Have eller Kim Hjerrild.

Vi håber på at se dig til opstillingsmødet d. 9.10. - og meget gerne også til de to ‘mød kandidaterne’-arrangementer op til.

Grønne hilsner
Kandidatudvalget