Værnepligten bør være uafhængig af køn

Oplæg / indspark til FORSVARSPOLITIK

Pt er der ikke ligestilling for de to køn på det forsvars politiske område.

Grundlovens § 81
Enhver våbenfør mand er forpligtiget til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver.

Dette bør ændres til at være køns neutralt.

Indrømmet, en ændring af grundloven er jo ikke noget der ser ud til at ske foreløbigt… men jeg mener fint man kan sætte det som en del af vores freds-. og forsvarspolitik.

Men når vi kigger på hvordan tingene så rent faktisk fungere.
Mænd har værnepligt og kvinder kan gennemføre militærtjeneste på værnepligt ligende vilkår.

Pt. er der flere der melder sig frivilligt, end der er brug for, så alle er frivillige.
Men der er en meget konkret forskel.
Mænd der melder sig frivilligt og kommer ind, kan ikke melde fra under vejs. De er bundet til at gennemføre de 4 måneders tjeneste.

Men Kvinder kan opsige deres værnepligtaftale undervejs i forløbet.
(kilde: http://www2.forsvaret.dk/temaer/vaernepligt/KvinderIForsvaret/Pages/default.aspx)

Hvis vi kigger på sverige så har de (på papiret) haft kønsneutral værnepligt siden 2010.
(men reelt haft værnepligten afskaffet i samme periode)
Og når de nu ser ud til at genindføre den, vil den være for begge køn.

Hvis man går ind for ligestilling, bør det også være på dette område og hvis først kvinder har underskrevet en aftale om militærtjeneste bør de være bundet på præcist de samme vilkår som mænd.

Jeg synes det burde være et helt basalt princip indenfor vores samfund at på-krævet samfundstjeneste burde være lige for begge køn. Kan stå helt enig med dig på dette og synes burde tages op videre indenfor partiet.

Jeg mener værnepligten burde afskaffes.

Eller som minimum skal man have afskaffet Forsvarets Dag. Det var simpelthen spild af tid for mig at sidde en hel dag og høre på en masse propaganda-ævl velvidende, at jeg nok blev erklæret uegnet, og hvis ikke ville melde mig som nægter.

Men nej, jeg skulle da lige trækkes gennem 5-6 timers ulidelig glorificering af militæret.

Hvis ingen af ovenstående ændringer bliver til noget, skal kvinderne som minimum være med til at lide sammen med os.

1 Like

At blande en general debat om værnepligt og forsvar ind i spørgsmålet, synes jeg ikke gavner debatten.

Mit fokus er den grundliggende detalje at mænd er pålagt en pligt som kvinder ikke er pålagt. Og det mener jeg bør ændres. Optimalt i Grundloven, men da det ikke sker, så ved at forsvaret selv ændre det, til at der er reelt lige krav til alle, uanset køn.

Og tak for jeres svar iøvrigt.

1 Like

Tak for det rejste spørgsmål om værnepligt for alle uanset køn.
Det er vigtig, at vi arbejder for ligestilling, også når vi er på krigsstien. Vi skal ikke gøre det for at udvide vores aktive krigs-/forsvarsstyrke, men kun af princip for ligestilling.
Måske kunne vi udvikle en freds forbyggende partifistisk enhed under militæret, som kunne være med til forhindre voldlige tiltag eller nedbryde dem der er igang, her kunne vi måske hente ideer fra Jan Øberg freds- og konfligtforsker, Lund. Opbygningen af en sådan enhed, kunne måske også tilfredsstille det pres Nato og USA lægger på Danmark om øgning af forsvarsbudgettet

Værnepligt som et militært værktøj er nok forældet.
Men alle bør da være villige til at stille op og tage en tørn for det fælles bedste, mænd som kvinder. Det skal bare også være muligt på en masse andre måder end med våben i hånd.
Jeg går ind for en værnepligt for begge køn på en 3-6 måneder hvor militæret kun er en blandt mange områder, de unge kan vælge mellem. Social og sundhedsområdet, børne- og skoleområdet, miljø og naturgenopretning, integration, sport, kultur. Der er masser af muligheder.

Samfundet får udført nogle opgaver. Sandsynligvist både dyrere og dårligere end hvis man havde hyret professionelle til det.Men de unge får en dannelse og en meget konkret oplevelse af at være medlem af et samfund, der både kræver og giver.

1 Like

Hej Thomas og andre i debatten.

Det der er spændende ved et indlæg som dette, er dets åbenlyse rigtighed.
Tit er ligestillings-problematikker vitterlig komplicerede. her må det stå klart for en hver,
at vores formulerede ligestillingsideal er krænket.
Jeg kan se at det kun er mænd der har fundet det værd at debattere, det er i sig selv bekymrende, for netop ligestillingen.
Det er ikke usædvanligt, i debatter i andre fora, at møde bemærkninger om, at kvinder kun interesserer
for ligestilling hvis de kan profitere af det, hvor ville jeg gerne kunne vise en debattråd som denne og sige se:
I Alternativet ligger det altid mænd og kvinder på sinde at tale og arbejde for ligestilling, vi går til sagen med samme iver helt upåvirket af, om uligheden går mod mænd eller kvinder, vi mener det alvorligt når vi taler ligestilling, vi finder altid at
ligestilling af mænd og kvinder er en grundlæggende nødvendighed for at nå vores mål om ligeværdige mennesker.

De bedste hilsener
Knud

Efter jeg havde oprettet emnet, tænkte jeg faktisk på, om det ville få mere opmærksomhed hvis jeg havde oprettet det under “Mangfoldighed og Ligestilling”?