Værnepligt?

Jeg henviser til Grundloven § 81

Enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver.

Der er en bemærkning i “min grundlov”:
Hvis en mand er sund og rask, har han pligt til at gøre tjeneste som soldat. Det kaldes værnepligt. Grundloven fastslår kun, at der skal være værnepligt. Det er op til Folketinget at bestemme reglerne for denne pligt. Og her har man bl.a. bestemt, at folk kan blive fri for militærtjeneste, hvis det strider mod deres overbevisning f.eks. at bære våben. I stedet for militærtjeneste er militærnægtere tvunget til at gøre samfundstjeneste i f.eks. en social institution.

De værnepligtige udvælges efter saglige og ensartede kriterier som f.eks. alder, helbred og uddannelse. Og selv om der står ‘våbenfør mand’ i paragraffen, kan Folketinget godt bestemme ved lov, at der også skal indføres værnepligt for kvinder. Det er nu ikke sket.

Værnepligts loven - med ændringer:
Retsinformation

Kære Jens :slightly_smiling_face:

Jeg kan sagtens få øje på de nuancerede, personlighedsudviklende muligheder for ligestilling mellem mænd og kvinder mht. værnepligt ved at læse hele §2 i Værnepligtsloven (LBK nr. 225 af 13/3 2006).
Det vil tillige åbenlyst være politik med kant!

Kærlig hilsen
Gunhild :sparkler:

Hvis vi nu tager udgangspunkt i at der SKAL være værnepligt! Jeg vil opfordre til, at en debat om det modsatte, er i en tråd for sig, for at denne tråd kunne være konstruktiv og løsningsorienteret.

Hvad skal værnepligten så indeholde?
Hvis unge mennesker (ikke MÆND, ikke KVINDER - mennesker!) ønsker at starte på en erhvervsuddannelse - skal de først igennem et grundforløb, hvor de ligesom bliver præsenteret for forskellige muligheder - og skal igennem nogle basale ting, der er fælles for næsten alt.
Kunne den første del af værnepligt være uddannelse i

  • første hjælp
  • brandbekæmpelse
  • Natur camping :slight_smile:
  • Samfundsforhold
  • Nødhjælpsforhold
  • psykologi (gruppedynamik, stress forebyggelse etc.)
  • Opbygning af totalforsvar (hær, flåde, luftvåben, hjemmeværn, civilforsvar, styrelser etc.)
  • kom med flere gode personligheds og samfunds relevante forslag :slight_smile:

og så vælges der mellem hær, flåde, luftvåben, cyber, civil, nødhjælp og samfundstjeneste?

Jeg accepterer udgangspunktet, at der skal være værnepligt.
Dernæst har jeg et spørgsmål: Kunne ideen implementeres udover erhvervsuddannelsesområdet?

Det var ment som et eksempel :slight_smile: altså at der var et “grundforløb” - bare inden for skal vi kalde det “total værnepligt”.

1 Synes om

Kære Jens Ole :sunflower: - Kunne vi benævne det “borgerpligt” - tænker, at du nok har fulgt med på anden tråd… …

Det kunne vi godt - bortset fra at der udtrykkeligt står “værnepligt” i grundloven. Og det er meget vanskeligt - og efter min mening - uheldigt, at rette i grundloven.
Jeg vil så hellere at vi foreslog at “omdøbe” værnepligtsloven til noget andet, der så afspejler det vi kommer frem til?
Vil du henvise til den tråd du tænker på?

Ja, det er tråden fra i fredags, oprettet af Troels Chr. Jacobsen: “Spørg mig om alt”