Vær med til at udforme Energi- og ressourcepolitik i Thisted kommune

Alternativet er inviteret til debataften med politikerne i Thisted kommune omkring kommunens Energi-og ressourcepolitik den 5 oktober i Frøstrup.

På vores bestyrelsesmøde den 4 oktober vil vi drøfte Alternativets politik i forhold til energi- og ressourcepolitik i Thisted kommune. Mødet finder sted på

Thisted gymnasium fra kl 19

Hvordan kan Alternativet udforme en handlingsplan til en bæredygtig energi- og ressourcepolitik i for hold til de tre bundlinjer
en økonomisk, en klima- og miljømæssig og en social.

Bestyrelsen lokalforening Thy- Mors