Vær med til at udforme Alternativets politik i Rudersdal

Kære medlemmer af Alternativet i Rudersdal!
Om 1 år og 2 måneder er der kommunalvalg.
Vi i Alternativet skulle gerne få mindst 1 person valgt ind i kommunalbestyrelsen.
Det kræver, at vi er klare på vores politik, og at vi bliver gode til at formidle den.

  • Og at vi får opstillet kandidater!!!
    Dette brev handler om politikudformningen.
    I marts måned holdt vi et Politisk Laboratorium ( POLA) om ”grøn omstilling”, om ”flygtninge” og om ” ny politisk kultur”. I juni holdt vi et nyt POLA om ”ældreområdet”, ”skolepolitik” og ”familiepolitik”.
    Efterfølgende er der oprettet grupper på ”Ny politisk kultur” og ”Grøn omstilling”. Den sidste gruppe arbejder i Storkreds regi, altså sammen med de øvrige kommuner i Nordsjællands Storkreds.
    Vi efterspørger deltagere til de øvrige grupper, der kan arbejde videre ud fra referaterne af de samtaler, der var på POLA’ erne. Måske er du en af dem, der deltog, måske har du interesse for et eller flere af emnerne, og du vil gerne deltage i nye samtaler og være med til at skabe politik.

Send en mail til mig, Christa If Jensen på chifje@gmail.com med oplysninger om hvilke(n) gruppe(r), du gerne vil deltage i, og hvornår du helst vil mødes (hverdagsaftener eller week-ends), så vil jeg formidle kontakt og indkalde til det første møde.

Grupper:
Flygtningepolitik
Ældrepolitik
Skolepolitik
Familiepolitik: direkte kontakt til Hans Peter Hjerl, tovholder, på hjerl@pc.dk

Bedste hilsener, Christa If Jensen