Vær med til at skabe Alternativet Gladsaxe

Kære medlemmer i Alternativet Gladsaxe

Kom til ordinært årsmøde i Alternativet Gladsaxe og vær med til at tegne retningen for vores lokale forening i Gladsaxe.
Onsdag d. 25.04.18 kl. 19.30 - 21.30 på hovedbiblioteket i Gladsaxe, lokale 2 (i kælderen).

Vedr. dagsorden:

  • Der er ikke kommet nogle forslag fra medlemmerne.
  • Linda Due stiller op til ordinær post i bestyrelsen.

Derfor ser dagsorden ud som følger (iflg. vedtægterne):

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere og referent(er)
3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen (mundtligt)
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Behandling af forslag fra medlemmerne - ingen indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen: Jakob Toksvig træder ud grundet flytning til Kbh. kommune. Mogens Juul er på valg og genopstiller ikke. Linda Due opstiller til ordinær post i bestyrelsen (opstillingsgrundlag vedhæftet).
7. Valg af revisor (er)
8. Eventuelt

Med venlig hilsen - og på gensyn
Bestyrelsen i Gladsaxe.

Linda Due opstillingsgrundlag 2018.pdf (16.9 KB)