Vær med til at forme det alternative Gentofte

Gentofte den 17. marts 2017

Kære medlem af Alternativet i Gentofte

Vi glæder os til at høre og drøfte dine tanker og visioner for Alternativets indsats i Gentofte Kommune på generalforsamlingen d. 30. marts kl. 18.00-20.30 i kantinen på Gentofte Rådhus.

Den røde tråd i generalforsamlingen er ”Hvilken forskel kan Alternativet gøre i Gentofte Kommune”, men selvfølgelig er der også nogle formalia, der skal overholdes.

Du har tidligere fået en dagsorden til generalforsamlingen. For at spare dig for at rode efter gamle mails, får du den lige igen her:

Dagsorden

 1. Velkomst og overblik over mødet
 2. Valg af dirigent
 3. Præsentation
 4. Valg af stemmetællere og referent
 5. Bestyrelsen på slap line (begejstringsberetning)
 6. Hvordan fremmer vi demokratiet i Gentofte kommune? (fælles drøftelse)
 7. Forberedelse til kommunalvalget.
  a. Kandidatudvalg
  b. Politikudvikling
  Hvis du har interesse for eller viden/erfaring indenfor de områder kommunens faste
  udvalg (Økonomi, Social, Børne- og Skole, Kultur-, Unge- og Fritid, Teknik- og Miljø,
  Erhvervs- og Beskæftigelse og Byplan) beskæftiger sig med, håber vi meget, at du har
  lyst til at deltage i Alternativets politikudvikling på et af områderne.
 8. Input til samarbejde med andre partier (herunder spørgsmålet om at indgå i teknisk valgforbund op til kommunalvalget)
 9. Drøftelse af indkomne ideer fra medlemmer
 10. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2016 og budget for 2017
 11. Valg af bestyrelse og suppleanter – se præsentationer længere nede. Vi ser meget gerne, at der er flere, der stiller op – gør du?
 12. Orientering om ændring af vedtægter på næste års generalforsamling
 13. Eventuelt

Hvis du har brug for flere oplysninger, er du meget velkommen til at ringe til en af os:

Gitte Haslebo: 39 62 05 05
Ove Lund: 23 45 12 49
Bo Christiansen: 21 68 54 39
Heidi Eid: 60 44 49 76

På bestyrelsens vegne
Gitte Haslebo og Ove Lund
Næstforperson og bestyrelsesmedlem

PRÆSENTATION AF KANDIDATER TIL BESTYRELSEN

Bo Christiansen

Medlem af Alternativet siden 2015.
Cand. Arch. med praksis inden for bæredygtig byudvikling.
Har drevet konsulentfirmaet Scaledenmark i 12 år.
Jeg underviser amerikanske arkitekt studerende på DIS

Har boet i Gentofte kommune i snart 20 år med min partner Klaus.

Har været menigt medlem i bestyrelsen i Gentofte fra den stiftende generalforsamling.

Interesserer mig især for områderne: bæredygtig transformation baseret på de 3 bundlinjer, socioøkonomisk virksomhed, ny politisk kultur, ny måde at være politiker på og borgerdreven politikudvikling.

Elizabeth Kristensen

Jeg stiller op til Bestyrelsen i Alternativ Gentofte, fordi jeg mener, at partiet har mulighed for at gøre en forskel på områder, som betyder meget for mig, som:

• Integration af vore flygtninge.
• Øget opmærksomhed på vore ældres velfærd.
• At skabe øget tryghed hos unge.

Jeg selv er 67 år med mange erfaringer i bagagen. Har rejst rundt i verden. Arbejdet som stewardesse hos SAS og drevet egen virksomhed.

Gitte Haslebo

Medlem af Alternativet siden december 2014.
Cand.psych. og specialist inden for organisationspsykologi.
Har drevet konsulentfirmaet Haslebo & Partnere i 26 år.
Forfatter til en lang række bøger og artikler om ledelses-og organisationsudvikling, forandringsprocesser, kommunikation og samarbejde, sprogets skabende kraft og etik.

Har boet i Gentofte kommune i snart 40 år.
Organisator og frivillig i Venligboerne Gentofte og omegn.
Medlem af det nu afsluttede opgaveudvalg om integration nedsat af kommunalbestyrelsen som led i borgerdreven politikudvikling.

Har været næstforperson i bestyrelsen i Gentofte fra den stiftende generalforsamling.

Interesserer mig især for politikområderne: den sociale bundlinje, lighed, integration, relationel velfærd, ny politisk kultur og mediernes sociale ansvar.

Heidi Eid

Medlem og med til Stiftende generalforsamling i Alternativet og siden Alternativet Gentofte, hvor jeg blev valgt ind i bestyrelsen som menigt medlem sidste år.
Arbejder med børn og unge - tidligere HR, coach/terapeut og kunstner.
Interesserer mig for ledelse, kommunikation og relation.
Social Entreprenør, Helhedsorienteret og pragmatisk indstillet - Åbent sind, hjerte og Vilje/hænder.

Ønsker at bidrage til en bevidsthedsændring henimod mere Naturligt liv med mere samklang og et åbent og tillidsbaseret borgerdrevet samfund hvor vi sammen - kreativt - skaber mere Velvære for flest og bæredygtighed med plus på Å´s 3 bundlinjer.

Helle Laustsen

Jeg har været medlem af Alternativet siden juni 2015. Jeg er cand. mag. i Moderne kultur og kulturformidling og har en pædagogisk ledelsesuddannelse. Er tilknyttet CBS forskningsplatformen: Welfare- in- the- making: Urbant Seismografisk Fællesskab om: Offentlig ledelse. Jeg har et lille firma indenfor kunst og kultur.

Herunder har jeg skitseret nogle områder, der har min interesse, som jeg har viden om - og beskæftiget mig indenfor.

Kulturområdet – kunst - og design og disses kontekster er mine spidskompetencer.
Jeg har viden om og færdigheder inden for moderne kulturelle fænomener og deres historiske, institutionelle og politiske betydning. Samt kendskab til udviklingen af vestlige kulturmønstre i tiden fra midten af det 19. århundrede og frem til i dag.

Læring og ledelse herunder udvikling af nye velfærdstilgange har jeg gennem årene arbejdet med. Eks. Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere som lægger andre lag til ledelse end det vi i dag ser i New Public Manegement som begrænser sig til dokumentation og kontrol. (At finde ”guldet” i sprækkerne).
Endvidere har områder som: Børn & Unge, Flygtninge, Klima og Beskæftigelse min interesse sammen med mange andre emner.

Jeg har ikke tidligere været aktiv i politik, men ser mig selv som et politisk menneske. Jeg har boet i Gentofte kommune i 3 ½ år. Jeg er gift med Peter og mor til 16 årige tvillingepiger.

Ove Lund

Jeg har været medlem af Alternativet siden august 2015.
Jeg er gammel nok (f. 1942) til at vide, at livet ikke er sort/hvidt eller ”logisk”. Livet slynger sig af sine egne baner og søger sine egne mål. Vi må hver især lære at navigere i vores liv med de muligheder, det rummer, og de risici, der er uundgåelige.
Jeg er et typisk produkt af den mest privilegerede generation, der er født. Frit valg på alle hylder. Lutter medvind.
Jeg er vokset op som den ældste af tre børn af en enlig mor. Selv været enlig far til to drenge.
Uddannet som bankassistent, socialpædagog og cand. psych.

Mine erfaringer
Jeg har brugt mit arbejdsliv på at arbejde for, at misbrugere, unge kriminelle, dobbeltdiagnosticerede unge, indvandrerkvinder og – mænd, voldsramte kvinder, og mange flere af de mennesker, der er født med et minimum af chancer og et maksimum af risici, kunne få et bedre liv.
Er stifter af revalideringsprojektet Dansk Råstof. Medstifter af Nørrebrorådgivningen, Nysted Efterskole, Børns Vilkår m.m.

Frivillig
Jeg har gennem hele mit liv været frivillig i forskellige sammenhænge. Pt. er jeg formand for Krisecentret Garvergården, for Ha’en god dag-gruppen, bestyrelsesmedlem i Socialpolitisk Forening Hovedstaden, Det europæiske Hus, Alternativet Gentofte og Krisecentret Den Åbne Dør.

Mine mærkesager
• At vores børn og unge i enhver henseende sikres de bedst mulige leve- og udviklingsvilkår.
• At fremme sameksistens mellem alle uanset køn, alder, tro, etnicitet, seksuel identitet samt, hvad der ellers findes af alvorlige forskels- og fordomsmarkører.
• At arbejde for et samfund ”hvor få har for meget og færre for lidt”.

Ny politisk kultur
Jeg vægter
• sandhed over spin
• gennemsigtighed over tilmudring
• at lytte med hjertet og tale med forstanden
• at se uenighed og kompromiser som vejen til bedre resultater
• at se hver enkelt som den første blandt ligemænd og – kvinder.

Min motivation
Fordi jeg tilhører den mest privilegerede generation i verdenshistorien, har jeg store forpligtelser overfor andre og overfor fremtiden.
I mit hidtidige liv har jeg været praktiker i forsøget på at hjælpe andre til et bedre liv (misbrugere, voldsramte, børn, indvandrere/flygtninge, kriminelle, handicappede osv.). Det er den erfaring jeg har fået gennem det praktiske arbejde, jeg nu ønsker at formulere og arbejde for på en politisk platform.
En (mindre) del af min motivation er at demonstrere, at alder er irrelevant, når man taler om visioner, kvalifikationer og engagement.