Vær med i det nye Alternativet


Kære medlem af Alternativet

Mens vintergækkerne afløses af påskeliljer og fuglesangen varsler forår, er det skiftedage i Alternativets sekretariat. Vi har sagt farvel til mange gode kollegaer og velkommen til nye friske grønne kræfter. Sidste mandag ansatte vi tre midlertidige medarbejdere, som I kan læse mere om nedenfor. Stillingerne som sekretariatsleder, presse- og kommunikationschef og politisk chefrådgiver slås snart op.

Derudover er vi ved at opbygge det politiske sekretariat på Christiansborg, så vi både kan håndtere lovbehandlinger og de forhandlinger, som vi deltager i i ministerierne. Det går rigtig godt på Christiansborg – rent politisk modtager vi meget positive signaler fra alle ministerier. Det betyder, at vi nu her på kort sigt deltager i forhandlinger om corona-hastelovgivning i en række ministerier. Og på længere sigt bliver vi inviteret til nye forhandlinger, som især vil tage fart, når landet åbner igen efter coronakrisen. Det vil sige, at vi stadig har en unik mulighed for at sætte et tydeligt grønt præg på dansk politik, ligesom vi kommer til at skabe resultater på den sociale og økonomiske bundlinje.

Vi skal naturligvis fortsat være det parti, der får mest indflydelse i forhold til vores størrelse. Alternativets politiske katalog bugner med fremsigtede ideer og visioner og de næste tre år kommer til at gå med at få så meget af vores dagsorden som muligt implementeret i dansk politik.
Det gør vi ved at ligge forrest med forslag og visioner på de mest relevante områder i dansk politik. Ja, det kan give nogle tæv i starten, men hvis vores ideer er gode og nødvendige nok, så vil de med tiden blive implementeret af de andre partier. Det var f.eks. det vi så ske med 70% reduktionsmålet i 2030, der nu er vedtaget i klimaloven.

Alt dette vender vi tilbage med meget mere om, men både ideer og visioner skal have praktiske og organisatoriske ben at gå på, så derfor vil vi i dag lade de tre nye ansigter i vores maskinrum præsentere sig selv.


For de af jer som ikke kender mig, så er jeg cand.pæd. og har været aktiv i Alternativet siden 2015, hvor jeg var med til at starte Odsherred lokalforening. Siden har jeg lagt energi i storkredsens kandidatudvalget og bestyrelse, og siden sidste år har jeg som næstforperson i hovedbestyrelse været en aktiv del af den daglige organisatoriske ledelse.

Som midlertidig sekretariatsleder er jeg i gang med at sikre en ordentlig overlevering til den næste sekretariatsleder, som vi ansætter hurtigst muligt. Jeg står også for at få slået stillinger op og ansatte de rette, og så går jeg meget op i at sikre, at de medarbejdere, der forlader os, kommer godt afsted videre. Sammen med Christian Poll afholder jeg fratrædelsessamtaler med alle, hvor vi opsamler opgaver og sikrer viden, der skal med videre frem. Herudover har jeg også fokus på trivslen og opgaverne for de medarbejdere som bliver, og den kæmpe indsats de yder.


Jeg er i gang med at udarbejde en struktur for, hvordan vi medlemmer kan være med til at skabe den nye version af Alternativet. Jeg går op i, at den er gennemsigtig og efterlever, at Alternativet er et magtdelingsparti.

Herudover forsøger jeg at samle kommunikationstrådene, nu hvor vi ikke længere har nogle presse- og kommunikationsansatte. Det betyder også, at der for tiden nok vil være mindre kommunikation, end vi alle kunne ønske os. Men bare rolig, vi arbejder på at på situationen løst hurtigst muligt og sørge for at vi kan komme op i omdrejninger igen, også på den front.

Fagligt bringer jeg mine snart 35 års organisatoriske erfaring med på banen, og så er jeg cand.mag. i medievidenskab og har en længerevarende lederuddannelse.


Jeg er civilingeniør med speciale i miljø og kemi og har siddet i Folketinget for Alternativet i perioden 2015-2019.

Her i overgangsperioden hjælper jeg blandt andet med nogle af de personalemæssige ting. I og med at jeg har siddet i Folketinget i forrige periode, så kender jeg mange af de gode medarbejdere, der forlader vores sekretariat, og jeg har indsigt i, hvad de har arbejdet med, og hvad der er brug for af kompetencer og viden fremover.

Derudover hjælper jeg også til på det politiske. Jeg havde et fantastisk godt samarbejde med Josephine og Torsten i de år, vi sammen sad i Folketinget. Meget af den erfaring har jeg brugt sammen med Josephine i de sidste par måneder, hvor jeg har understøttet hende både op til og efter hun blev valgt som politisk leder. Som frivillig rådgiver er jeg med inde over klimaforhandlingerne, som vi er i gang med nu, og så kommer jeg selvfølgelig også til at hjælpe med natur, miljø og landbrug – altså de grønne emner.


Som led i vores nye frivilligstrategi er vi ved at lave en ny struktur, hvor vi skaber mulighed for at al den gode energi, som bobler rundt om i landet, kan blive omsat til at frivillige kan byde ind på en lang række af opgaver. Vi udformer opgaver som ’frivilligjobs’, som slås på vores hjemmeside. Disse ’jobs’ skal man ansøge om, når de er blevet slået op, og så vil et frivilligt HR-team står for ’ansættelsen’. Derfor starter vi med at ’ansætte’ netop dette frivillige HR-team. Det hele bliver slået op på job- og opgavebørsen på vores hjemmeside, så klik her og vær med.

Som vi skrev i indledningen, kommer vi også til at slå tre faste stillinger op i sekretariatet. Den første er som presse- og kommunikationschef. Du kan se opslaget her.

Vi glæder os til alt det gode vi har i vente!

Lysegrønne forårshilsner
Josephine og Torsten

11 Synes om

Fantastisk med denne kommunikation :+1: Det kan godt være at @saschafaxe skriver, at der måske ikke vil være så meget kommunikation som før, men jeg synes omvendt at meget mere kommunikation har ramt mig​:+1:Eksempelvis har jeg på opfordring videredelt budskabet om kommunale borgerting baseret på succesen i Århus. Kunne det være et indspark til den fremtidige kommunikations- og pressechef, at en vigtig målgruppe er medlemmerne af Alternativet? Og at man bruger os mere aktivt som en platform til videreformidling? Det tror jeg virker meget stærkt… og det er motiverende :green_heart: Det er også motiverende at høre om opgavebørsen - den bør helt sikkert fortsætte og promoveres. Vi har brug for at gøre politik og bevægelse til noget der er meget konkret :muscle::pray:t2:

10 Synes om

Flot oplæg.
Mere brug for det arbejde end nogensinde.
Tak
nærvær i ærbødig afstand
Jens

3 Synes om

Hej Hanne,
Tror at @phillip.tommerholt henviser til et opslag på FB, som jeg opfordrede folk til at dele, så vi kan få gang i vores FB-side igen.

Og ja, det er folk som bliver udvalgt tilfældigt med en sikring af mangfoldighed. De er i gang i Aarhus, så følg godt med.

Kh
Sascha

2 Synes om

Tak @phillip.tommerholt :pray:

Vi kommer bestemt til at bruge job- og opgavebørsen meget mere. Jeg sidder allerede og er i gang med de næste frivilligopslag.

Det bliver en løbende proces. Både fordi jeg kun har 25 timer om ugen, fordi vi skal have afdækket alle opgaver og prioritere hvilke der er mest akutte og fordi jeg synes det er vigtigt at strukturen kan følge med og kan udvikle sig til at blive stærk.

Det er også min plan at lave en struktur som kan rulles ud til andre dele af landet. Fx så man kan bruge den i en storkreds eller rundt om et byrådsmedlem. Derfor vil der på et senere tidspunkt komme både en grafik og en beskrivelse, som man kan bruge som fundament.

Og ja, jeg kommer nok forbi 2.0 og spørger om I vil dele igen en gang imellem :smiley: Tusind tak fordi I er så mange der er med på at løfte den!

4 Synes om

Jeg hepper på Holbæk!! Det kunne være så sejt :muscle:t4:

1 Synes om

Vi er en gruppe, som arbejder på en ny organisationsstruktur med linkede grupper (udvalg, underudvalg etc.) som lyder til at være meget i tråd med de tanker du gør dig Sascha om ny struktur. Vi arbejder lige nu og i den kommende tid på at lave et oplæg. Det kunne være fint at sparre med dig.

Hey fra
Pippilotta

2 Synes om

Supergodt at læse - og virker som en rigtig god måde, at komme videre på.

2 Synes om

Det lyder rigtig godt.
Den struktur vi har sat i søen er en opgavebaseret struktur, og så har Hovedebestyrelsen et organisatorisk udvalg der arbejder med organisationsstruktur. Den sidste del blander jeg mig ikke i :wink: Så det lyder næsten som om at det er det udvalg I skal have fat i.

Solskinshilnser
Sascha

Ok. Det lød bare også som organisationsudvikling, det du har sat så godt i gang.

Er begejstret, dog i tvivl om man får dækket de forskellige kompetencer der kan være brug for i de forskellige teams, hvis de i vid udstrækning skal være selvstyrende indenfor rammerne af mål/formål og ansvar- og handlerum.

Betyder det du skriver, at de frivilligjobs der bliver slået op er afgrænset til jobs i den politiske del af sekretariatet, og ikke den organisatoriske?

Jeg er noget forvirret med organisationsudviklingsudvalget. Vi var nogen stykker der startede op med organisationsudvikling, fordi jeg fra en fra udvalget, havde fået indtryk af det var gået i stå.

1 Synes om

Jeg ved ikke mere om indholdet i organisationsudvalgets arbejde end dig, da jeg kun har det fra det Søren Have berettede til det møde vi begge var til i Holbæk. Min forståelse er dog, at det stadig er i gang og deres opdrag var, at de skal levere noget til landsmødet 2020 - og det er jo på den måde forsinket. Men tag direkte fat i dem. Det er dem som arbejder med indflydelses- og beslutningsstrukturer - dem er jeg slet ikke inde over.

Det jeg arbejder på er ikke en beslutningsstruktur men en frivilligstruktur som er opgavebaseret. Det udspringer af to ting: rigtig mange har tilbudt deres hjælp, og et behov for hjælp.

For at sikre gennemsigtighed i den proces, at matche kompetencer og opgaver, samt at sikre at vi ikke sætter folk til at lave noget som så ikke bliver anvendt, har jeg lavet strukturen. Som udgangspunkt gør den ikke noget vi ikke har gjort i Alternativet siden starten, men jeg sætter det blot mere i system. Vores opgavebørs går langt tilbage i tid.

Så opgaverne i denne struktur er ikke selvopfundne af diverse team, men udspringer opgavebehov organisationen. Fx har Josephine et behov for assistance til sine sociale medier, vi kan bruge gode skribenter til debatindlæg og kronikker for Josephine og Torsten osv. Det vil sige at disse teams arbejder tæt sammen med Josephine især. For fx Dialog-teamet er det så Noah, som man har kontakt med. Vi går efter at gøre opgaverne helt konkrete og afgrænsede, så de er lette at gå til både i indhold og tid. Fx er det mit håb at vi også slår fx opgaver omkring landsmødet op, men da vil det være HB som er afsender og ansvarlig.

Det jeg har sat i gang forhindrer på ingen måde, at initiativrige folk rundt om i landet sætter gang i egne ting, sådan som det hele tiden har været tilfældet. Det kan være KV/RV i en storkreds, et kursus, en politikudviklingsgruppe, aktiviteter (jeg har fx stadig gang i Green Friday Giveaway) osv. osv. Kun virkelysten og fantasien sætter sine begrænsinger.

Og folk er hjertens velkomne til at bruge hvad de kan fra strukturen til at lave lignende rundt om i landet fx rundt om en byrådspolitiker eller i en storkreds. Men kun hvis det giver mening for dem.

Der kan på opgavebørsen også være andre typer af opgaver. Fx lokalkredse som søger folk, KV/RV gruppen søger folk, man kan lede efter samarbejdspartnere til politikudvikling, man leder efter kampagnefolk til sit team eller andre ting. Igen er det noget siden har været brugt til gennem årene. Opgaverne på børsen kan komme fra alle dele af Alternativet og kun fantasien sætter grænser. Dem jeg sidder med i min kort ansættelse er dog alle hægtet op på vores landsorganisations konkrete opgaver.

Vi, de nye teams og jeg, arbejder på at lave noget skrift og grafik omkring dette. Så håber jeg det hele bliver mere tydeligt og at vi når ud til flere med ‘budskabet’.

4 Synes om

Tak for et godt oplysende svar. :pray::blush:
Hej fra Pippi

1 Synes om