Vær med helt fra begyndelsen - oplæg fra Åbent Møde d. 8/6

Flere løsninger for alle - til gavn for de fleste

Onsdag d. 8/6 havde vi åbent møde for alle borgerne. 12 mennesker dukkede op, heraf 4 som ikke var medlem af foreningen.
Mødet startede med en meget kort fortælling om Alternativet, vores værdier og debatdogmer. Derefter var der tre runder med aktivitet fra deltagerene.

Hvem er du? Og hvorfor er du kommet her i aften?
Deltagerene fortalte kort hvem de var, og hvorfor de havde valgt at bruge deres onsdag aften sammen med Alternativet.

Hvad er det vigtigste spørgsmål vi som lokal samfund skal finde svar på?
Deltagerne blev bedt om at rejse sig op og gå rundt og snakke sammen 2 og 2. De to mennesker skulle så blive enige om “Hvad er det vigtigste spørgsmål vi som lokal samfund skal finde svar på?”. Når de havde fundet et spørgsmål, blev det skrevet ned på en grøn label og hængt op på grene der hang ned fra loftet. Det kom der følgene spørgsmål ud af:

Generelt
Hvordan kan vi inddrage det globale perspektiv i den lokale omstilling?
Hvordan kan vi som parti påvirke lokalsamfundet til øget solidaritet og omtanke?

Borgerinddragelse
Hvordan får man et tilpas udsnit af borgere på banen uden at give for meget plads til ekstremisme?
Hvordan styrker vi nærdemokratiet?
Hvordan kan vi indrage borgerne tidligere i kommunens beslutningsprocesser?
Hvordan indrager vi borgerne mere i brugen og indholdet af aktiviteterne i byens kulturhus?
fed skrift

Grøn omstilling

  • Hvordan får vi virksomheder, kommune og borgere til at samarbejde om den grønne omstilling?
  • Hvordan kan vi via kommunen facilitere mindre CO2 udledning?
  • Hvordan får vi borgerne engageret i kommunens forpligtelse som klima kommune?
  • Kan kommunen fremme økologiske råvarer i sine institutioner?
  • Hvordan kan vi fremme en grøn iværksætter kultur i kommunen?

Byudvikling

  • Hvordan får vi Lyngby-Taarbæk til at blive et tryggere sted at færdes i, for borgere af alle aldre, og på alle tider af døgnet?
  • Hvordan sikrer vi at bilerne kommer ud af centrum uden at skade handelslivet, eller som minimum gør den til et bedre sted for fodgængere og cyklister?
  • Kan vi få bæredygtige legepladser og lyse parker i Ulrikkenborgområdet?
  • Hvordan får kommunen sin egene visionære stadsarkitekt, som ikke er fedtet ind i diverse byggefirmaer, og som fremmer bæredygtighed og kulturtilbud?

Hvad kunne eksempler på løsningsforslag være?
Borgerindragelse
Borgerne skal inddrages allerede på idé plannet, inden kommunens beslutningsforslag formuleres. Efterfølgende er det vigtigt at der er gennemsigtighed i processen, således at borgerne føler ejerskab, og har mulighed for at få indsigt i hvorfor deres forslag evt. ikke kommer med i den endelige beslutning.

Grøn omstilling
Klima krisen betyder større vandmasser, og vi bliver derfor nødt til at lave konstruktioner til vandafledning. Vi skal sigte imod at disse konstruktioner også kan tjene et kulturelt formål ved samtidig at forskønne.

Kommunen kunne stille uudnyttede arealer til rådighed for borgere der står uden for haven og har lyst til at dyrke jorden. Det dyrkede skulle kunne sælges lokalt, evt. via et marked eller til nærliggende butikker.

Kommunen kunne facilitere løsninger hvor overskudsmad fra lokale supermarkeder kunne udnyttes bedre af frivillige foreninger der løser social opgaver.

Stående intiativer til grøn omstilling, som for eksempel termografering og solcelle app, skal formidles bedre til borgerne, og der skal generelt gøres mere for at borgerne tager imod intiativerne.

Når man søger løsninger på klimakrisen, både globalt og lokalt, skal man indkalde meget bredere.

For at fremme den grønne iværksætterkultur i Lyngby-Taarbæk kunne kommunen ansætte en iværksætterkonsulent der kunne vejlede borgere der har en grøn idé. Man kunne også stille kontor lokaler til rådighed som alligevel ikke benyttes, hvilket også kunne være med til at skabe et kollegialt fællesskab mellem iværksætterne.