Vælgermøde i Kulturcenteret Culturarte

Michael Plauborg var Alternativets kandidat ved vælgermødet i Kulturcenterat Culturarte i Glamsbjerg 16/11. Kandidaten har været temmelig sparsom med oplysninger, så vi kan desværre ikke skrive mere.


Importeret fra: https://assens.alternativet.dk/aktuelt/nyt-fra-os/vaelgermode-i-kulturcenteret-culturarte

Kandidaten var til et vælgermøde fyldt med varme og gode ideer til hvordan vi løfter det kulturelle niveau i kommunen.
Der var enighed om at Assens primært skal fokusere på “nedefra og op” kultur frem for få store prestige projekter.
Der er usikkerhed om hvor kulturen lander efter valget da der er tale om ændringer i udvalgene, men der bør, efter min mening, bibeholdes et kulturudvalg da området ellers risikere at drukne i andre sager.
Vores forslag om at gøre Assensbanen til et railfoodmarked blev mødt med stor interesse, og flere har budt ind med at det var oplagt at kombinere med kultur og friluftsliv, så banestrækningen bliver en guldåre af oplevelser for alle sanser.

Hilsen kandidaten :wink: