Vælgermøde Ældresagen og Ældrerådet

Jeg har i dag været til vælgermøde arrangeret af Ældrerådet og Ældresagen i Faaborg-Midtfyn Kommune. De havde organiseret det på den måde, at hver kandidat fik et bundet emne at tale om til en start. Jeg havde fået pårørendepolitik, som jeg synes er et superinteressant emne: Rigtig mange mennesker ER pårørende til og yder en daglig og omfattende indsats til plejekrævende mennesker, hvis pleje så til gengæld (stortset) suverænt organiseres af kommunerne og er spundet ind i en lovgivning og en styringstænkning, der ekskluderer de pårørende. Individualistisk social- og sundhedspolitik er utilstrækkelig fordi mennesker hører sammen med andre mennesker og vore skæbner er flettet sammen med andre menneskers skæbner.


Importeret fra: https://faaborg-midtfyn.alternativet.dk/aktuelt/nyt-fra-os/vaelgermode-aeldresagen-og-aeldreradet