Urafstemning om vedtægtsændringer

Når der på landsmødet er vedtaget nogle vedtægtsændringer, ville det vel egentlig være mest demokratisk, at de på årsmødet vedtagne vedtægtsændringer sendes ud til afstemning hos alle medlemmer.

Vedtægterne kan jo ligesom sammenlignes med Grundloven, som jo også får ændret sine tekster i folketinget inden en ny ændret Grundlov sendes ud til folkeafstemning.
Ligegyldig hvor stort et flertal i folketinget er for en ny Grundlovsændring, så SKAL Grundlovsændringen til folkeafstemning.

Derfor kunne det vel egentlig være rimeligt, over for alle de andre medlemmer af Alternativet, at give dem en indflydelse på vedtægterne, ved at sende de på årsmødet vedtaget ændringer af vedtægterne ud til urafstemning blandt alle Alternativets medlemmer.

Hej Lars

Ikke at din idé ikke er interessante, jeg har selv tidligere haft samme tanker, men som vores vedtægter er lige nu vil en ur-afstemning kun have op-lysene virkning, det ville derfor være spild af ressourcer…

Ivan: Jeg forstår Lars’s forslag således, at vi skal ændre vedtægterne, så vedtægtsændringer kræver godkendelse ved urafstemning.

Jeg er imod. Jeg vil gerne have at dem der tager stilling til vedtægtsændringer - ofte komplekse - har været en del af en proces, hvor forslag er blevet motiveret, gennemgået og diskuteret.

(jeg er i tvivl om hvorvidt den proces der foregik på sidste årsmøde levede op til mine forventninger i den henseende)

Jeg mener at vi medlemmer har krav på en “urafstemning” via paragraf 11 stk. 2 og 15 stk. 1.

tro vi alle har her misforstå begrebet urafstemning. :slight_smile:

WIKIPIDIA: Urafstemning er en afstemning hvor alle i en gruppe stemmer ved direkte valg og ikke gennem repræsentanter.

SÅ ud fra den definitnation har vi sådan set allerede urafstemning :wink:

Ordbog over det danske Sprog: Ur-afstemning, en. afstemning blandt alle en forenings medlemmer (mods. afstemning blandt valgte repræsentanter ell. fremmødte medlemmer); især om saadan afstemning bl. arbejdsgiverforenings ell. fagforenings medlemmer. Vedtægter f.​Kbh.s Huslejerforening.1918.§12. BerlTid.31/81918. M.3.sp.2.

er dog ikke helt dækket af vores vedtægter.[quote=“mkonge, post:4, topic:1940”]
Jeg mener at vi medlemmer har krav på en “urafstemning” via paragraf 11 stk. 2
[/quote]
den paragraf kræve netop fremmøde, fysik eller digitalt…

:slight_smile: :evergreen_tree:

1 Synes om

Ifølge dit “link” må en urafstemning ikke kræve fremmøde, så hvis ikke der bliver mulighed for den vedtægtsetbestemte digitale afstemning har vi ikke en urafstemning.

:slight_smile:

se sidste indlæg, jeg har edit i det, du var for hurtig :slight_smile:

1 Synes om

Ivan er du enig i at vi burde have mulighed for digital afstemning ?

Ja ok “digital fremmøde” svarer til at sidde klar ved computeren i realtid og stemme et forslag igennem. Og urafstemning kan have en tidsmæssig forsinkelse

Men pointen er jo den samme: at høre alle medlemmer der ønsker at give deres mening til kende.

:slight_smile:

Nej, jeg er imod… jeg vil dog ikke udelukke det på sigt, men den teknik der er nu er simplehen ikke sikker nok… og hvis vi skal lave et sikker system bliver det for besværligt, det er dog ikke et kardinal punkt for mig.
med teknikker der er i dag, er mugelighedderede for misbrug alt for stor, du kan slet ikke være sikker på at den der har afgivet sin stemmer er den han/hun udgiver sig for at være. Jeg mener desuden at det “kan” være dræben for den demokratiske debat.men det er min helt egen holding, og som sagt ikke et kardinalpunkt, men der jo en årsag til at det kan indføres ved f.eks. folketingsvalg.

1 Synes om

Jeg er selv indædt imod digitale afstemninger. Men jeg tænker mere på om ikke om vi medlemmer har krav på det i forhold til de nuværende vedtægter? Jeg er nemlig endnu mere indædt modstander af at ikke overholde vedtægterne :slight_smile:

1 Synes om

Sådan som vedtægter i Alternativet fungerer, så er alle lokale foreningers vedtægter under Alternativet underlagt Alternativets partivedtægter. D.v.s. de vedtægter der ændres på Alternativets ordinære årsmøde.

På et ordinært årsmøde er der begrænset deltagermulighed og da årsmødedeltagerne ikke er tilvalgte repræsentanter, står samtlige mødedeltagere uden fuldmagter fra andre medlemmer. Det gør at de fremmødte kan vedtage ændringer af vedtægterne et flertal af medlemmerne i Alternativet kan være imod.

For at noget sådan ikke skal kunne ske, burde de nye vedtaget vedtægter sendes ud til urafstemning, således at samtlige medlemmer af Alternativet kan stemme for eller imod de på årsmødet vedtaget ændringer af vedtægterne.

Jeg kan forstå , at der er nogle af debattørerne der er imod, at medlemmerne får indflydelse på hvordan vedtægterne i Alternativet kommer til at lyde.

Jeg ser Alternativets øverste partivedtægter på samme måde som jeg ser Danmarks Riges Grundlov.

Sker der det, at folketinget vedtager nogle ændringer af Grundloven, så skal hele Grundloven ud til folkeafstemning og det tror jeg ikke, at nogen af de debattører der skriver i dette forum er imod. At hele den danske vælgerbefolkning får indflydelse på, om den ændrede Grundlov også skal have lov til at være den nye gældende Grundlov.

Jeg har det sådan, at kommer der ændringer i Alternativets øverste partivedtægter, så skal de nye ændrede partivedtægter ud til urafstemning blandt Alternativets medlemmer.

Alternativet er alle medlemmernes parti, inkl. partiets øverste partivedtægter og ikke kun de der har været med til at udforme de nye vedtægter eller dem der møder op på årsmødet.

Vil Alternativet gerne være demokratisk og dermed folkeligt, så er det vigtigt at ikke blot navnet “Alternativet” er medlemmernes, men også partiets øverste partivedtægter, hvorfor en ændring af Alternativets øverste partivedtægter underforstået bliver nødsaget til at blive sendt ud til urafstemning blandt samtlige medlemmer af Alternativet.

Det er ikke uoverkommeligt, men jo, der er mange sikkerhedsforanstaltninger, der skal være på plads.

Jeg synes dog det er værd at huske på, at de fysiske afstemninger ofte er meget mindre sikre og dem brokker vi os sjældent over:

  • Blev der lagt flere stemmer end én i kassen?
  • Har en optæller flere stemmer med og får dem lagt i kassen?
  • Smider en optæller nogle stemmer ud?
  • Og meget, meget mere

En urafstemning kunne faktisk fint være fysisk, det er blot et spørgsmål om at organisere den så demografisk som muligt, ud fra Alternativets medlemsfordeling på landsplan.

En fysisk afstemning er lige så sikker som så mange andre former for afstemninger.

Kære Lars

Der er ikke begrænset deltagermulighed på årsmødet. Alle medlemmer er velkomne.

Desværre vil der næppe være mulighed for elektronisk afstemning om forslag i år.

Nis

På sidste årsmøde blev der fra ordstyrer gjort meget ud af, at fortælle hvor meget kreativ sjov der var i de tilstødende lokaler, og at vedtægterne var noget meget støvet og kedeligt. Det var faktisk heller ikke særligt sjovt at deltage i, men trist at opleve at noget så vigtigt blev talt så meget ned. Jeg syntes det er en meget demokratisk tanke med urafstemning i forhold til vores regler og kerneværdier. Og hvis ikke vi skulle være i stand til at tænke ud af teknokratiboksen… Hvem så?

En fysisk afstemning hviler vel i virkeligheden rigtig meget på TILLID til at de valgtilforordnede gør det, de bør og skal. Spørgsmålet er vel også, om vi har den fornødne tillid til den digitale verden til at overlade processen dertil.

Selv om vi har, normalt, har stemmetæller, stå det alle frit for at kontroller om stemmetællere de har talt rigtig.