Update fra Alternativet Storkreds Midt- og Vestjylland

Kære Å-medlem

Først vil vi ønske et godt nytår til alle jer der trofast har holdt ved :slightly_smiling_face:

Efter en veloverstået juleferie, holdt storkredsebestyrelsen sit første møde i 2022 den 10. januar. (referat fra mødet nederst)
Senest er der blevet brugt mange kræfter i forbindelse med KV´21, men vi har energi på mere.
Det hjælper jo også at det lykkedes at få en plads i Viborg Byråd!
Tillykke til Stine Isaksen – Og stor anerkendelse til alle på opstillingslisten i Viborg, der var med til at sikre Stine pladsen.

I princippet bevæger vi os ind i en mere stille periode – Men rettidig omhu vil være at holde sig klar til folketingsvalg, som kan komme når som helst.
Det skal ikke være nogen hemmelighed at vi godt kunne bruge flere resurser - Både politisk, praktisk og kreativt - Så uanset hvad du har at byde ind med skal du være velkommen.

Som vi startede på sidste år, holder vi åbne bestyrelsesmøder hvor alle medlemmer er velkomne til at deltage.
Møderne ligger som udgangspunkt den 1. mandag i måneden. Vi vil forsøge at placere de fysiske møder rundt omkring i hele storkredsen. Alle møder vi blive udbudt online.
Mødelink: https://us02web.zoom.us/j/9925471370

Næste møde er på mandag den 7. februar, fra 19 -21
Vi mødes hos ”Det Grønne Byfælleskab”
Teglvænget 98
7400 Herning
Se dagsorden her: Dagsorden 7. februar

Vigtig info!
Vi afholder Års- og opstillingsmøde lørdag den 9. april fra 13-17, med efterfølgende fællesspisning og ”alternativt” samvær J

Begivenheden vil blive løbende opdateret på AlleOs, hvor du også kan tilmelde dig her: Tilmelding til Årsmøde

Det store spørgsmål er: Hvad kunne gøre årsmødet relevant og vedkommende for dig?

Har du gode idéer, eller afklarende spørgsmål så kontakt:

Alternativet i Storkredsen Midt- og Vestjylland
mail: storkreds.vestjylland@alternativet.dk
Telefon: 24 25 95 57

Beslutningsreferat fra møde i storkredsbestyrelsen på mandag den 10. januar, 2022

 • Mødestruktur 2022 – Første mandag i måneden 19 – 21
  • Referent / Lars
  • Møderne følges op med et nyhedsbrev til medlemmerne / Ansvarlig Lars
  • Årsjul udarbejdes på vores kommende møde
   • Obs! Vi skal være opmærksomme på relevante aktiviteter udbudt af andre i Å-organisationen hvor det vil være relevant at kredsen er repræsenteret. Fx LOS-Stormøder
 • Års- og opstillingsmøde
  • dato fastsat til 9. april, fra kl 13 til 21
  • Thomas undersøger om vi kan låne lokaler hos Vestervang Kirke
  • Indkaldelse via januar-nyhedsbrev
  • Vi gør planen færdig på mødet i februar
  • Vedr. tillidsposter
   • Hvem genopstiller til bestyrelse og til hvad (POFO, HB m.m.)
   • Brian varetager gerne fortsat opgaven i dialogrådet.
 • Folketingsvalg
  • Rekruttering
   • Stine og Kirsten udarbejder en ”ønskeseddel” til sekretariatet, som vi gerne ser mere proaktivt i processen, og
   • Stine og Kirsten kommer med et bud på en foreløbig kandidatliste
   • Alle overvejer mulige kandidater
  • Valgkamp:
   • Vi foreslår at man fra centralt hold ”tager ansvar”. Lars taler med Allan om vores ønsker.
   • Vi tjekker hver i sær op hvad vi har liggende af materialer der kunne bruges i den kommende valgkamp – Deadline / Vores møde i marts
  • Eventuelt
   • Skal vi arbejde på et møde med de andre grønne partier her i kredsen?