Undersøgelse om digitale værktøjer i Å

Kære medlem

Vi håber du vil bruge 2 minutter på at svare på følgende korte spørgeskema, der skal bruges som del af en case, der undersøger vores brug af digitale værktøjer.

Svar her

Spørgeskemaet er på engelsk…æv! :confused: Det sænker betragteligt relevansen for om det skal sendes ud til medlemmer efter min mening.
Jeg synes det er væsentlig i det mindste at skrive i nyhedsbrevet at spørgeskemaet er på engelsk.

Og hvis det er virkeligt vigtigt at få evalueret brugen af digitale værktøjer i Å, så vil jeg mene at det er lige så væsentligt at spørgeskemaet oversættes til dansk. Ellers får I alligevel ikke retvisende resultater af jeres undersøgelse…

DBH Morten