Ugentligt opdate fra byrådsarbejdet (15/3-21/3)

- I fællesskab med De Radikale har jeg været til planlægningsmøde angående et kommende møde om hvordan de kommende midler til børne ungeområdet skal bruges, et møde som B og Å står for med henblik på bla mere borgerindragelse.


Importeret fra: https://silkeborg.alternativet.dk/aktuelt/nyt-fra-os/ugentligt-opdate-fra-byradsarbejdet-153-213