Uffes Nyhedsbrev

uffesnyhedsbrev

Kære medlem af Alternativet

Alternativet bliver af og til beskyldt for at befinde sig på en anden planet end de andre partier i dansk politik. Og det er faktisk rigtigt langt hen ad vejen. Vi vil på en stribe afgørende punkter noget helt, helt andet med vores samfund end de øvrige partier. Det er jo derfor, vi hedder Alternativet. Det er både godt og skidt. For det betyder, at vi har en bane for os selv at spille på – men det betyder også, at vi er så langt fra de øvrige partier, at det kan være svært at lave solide resultater, når vi ikke har de afgørende mandater.

Et eksempel er den aktuelle debat om Danmarks Radio, som finder sted i forbindelse med forhandlingerne om det kommende medieforlig. Her er adgangsbilletten til forhandlingerne, at man skal være villig til at beskære Danmarks Radio med 20 procent. Ellers må man ikke være med, lyder det.

Vores udgangspunkt i Alternativet er et helt andet: nemlig at vi i en tid med fake news og uregerlige og uigennemsigtige mediegiganter som Facebook og Google har mere brug for god, solid public service, end vi har haft i lang tid. Derfor vil vi også øge bevillingen til public service generelt og Danmarks Radio specifikt. For mig at se er det en del af det værn mod populisme, vildledning og skræmmebilleder, som vi har brug for at styrke.

Så jeg håber, regeringen besinder sig, selvom det lige nu ser sort ud. Dejligt er det dog at høre fra Radikale og SF, at de vil være med til at lave et nyt medieforlig, hvis magten skifter.

Men set i et større perspektiv er de varslede massive nedskæringer i Danmarks Radio et udtryk for en endnu mere grundlæggende og bekymrende tendens. For mig at se er angrebet på DR og den public service, DR leverer, nemlig et angreb på de fællesskaber, der i disse år er under voldsomt pres eller direkte bliver undergravet. Danmarks Radio er afgørende for vores kultur, vores sprog, vores sammenhængskraft, vores fælles udgangspunkt.

"Nå, men X Factor eller Hammerslag er jo bare underholdning”, vil nogen måske sige – ”kan vi så ikke bare skære på underholdningen?”. Men for mig er netop X Factor og Hammerslag gode eksempler på public service, der styrker vores fællesskaber. Vi lærer nogle danskere at kende, som vi ellers ikke ville lære at kende. Vi ser, hvordan danskere, vi ikke kender, bor. Vi kommer til at holde med mere eller mindre musikalske danskere, som hverken ligner os eller har samme alder som os. Jeg vil vove den påstand, at X Factor har gjort mere for styrkelsen af den mellemkulturelle forståelse og tolerance, end de fleste andre TV-programmer.

Så selvfølgelig skal vi styrke Danmarks Radio, public service og danske medier generelt, så de kan tage kampen op mod Google, Netflix, HBO, Facebook og hvad de ellers hedder.

Hvis nogen har brug for et bevis for, at vi skal ruste os mod eksempelvis Facebook, skal man blot se på den verserende skandale (se f.eks. her), hvor millioner af menneskers personlige data er blevet misbrugt i valgkampe i USA, England og andre lande. Det viser, at der er brug for, at vi hver især overvejer, hvordan vi bruger de sociale medier – og at det også er en pligtopgave for os politikere at regulere, hvad man må bruge den slags data til.

Selv har jeg aldrig annonceret på Facebook og dermed har jeg ikke udnyttet de data, som mine følgere mere eller mindre frivilligt giver til de sociale medier. Det kommer jeg heller ikke til, for det ligger mig meget fjernt. Jeg ved også, at Alternativets Facebook-side kun annoncerer i meget begrænset omfang – og ikke ved at målrette annoncer til mennesker, der har liket andre partier.

Men balancen er selvfølgelig så at finde ud af, hvordan man som parti og bevægelse når så bredt ud, som vi gerne vil. Det har vi alle et fælles ansvar for at løfte. Så jeg håber, du vil tage diskussionen om Alternativet og vores politiske idéer ansigt til ansigt med din familie, dine venner eller dine kollegaer. For naturligvis skal vores stemme ikke forsvinde i samfundsdebatten, fordi vi ikke vil udnytte menneskers personlige oplysninger.

Et andet emne jeg ønsker står højt på dagsordenen, er bedre forhold til de offentligt ansatte. Så jeg vil igen bruge noget af mit nyhedsbrev på den storkonflikt, som vi måske snart kan stå over for. Her er det vigtigt, at vi kæmper imod de forhold, som de offentligt ansatte har været udsat for – og som de med rette ønsker at gøre op med. Mere end nogensinde har de offentligt ansatte brug for, at vi bakker dem op. Og at vi ikke mister troen, hvis storkonflikten rammer og sætter samfundet på den anden ende. Et par dages eller uger konflikt er noget, vi må leve med, hvis det er det, der skal til for at sikre bedre vilkår for de offentligt ansatte, der alt for længe er blevet belønnet for dårligt og er blevet udsat for mistillid og et kontrolregime uden historisk sidestykke.

Så den kamp skal kæmpes. Det samme gælder kampen mod uddannelsesloftet. I torsdags var det første borgerforslag, som netop handler om at afskaffe uddannelsesloftet, til behandling i Folketingssalen. Jeg håber, du allerede nu kender borgerforslag.dk

– ellers tjek det ud. Der er masser af andre gode forslag, som man kan bakke op om.

Til sidst håber jeg, at I har set vores nye energiudspil (God Energi), som virkelig hæver ambitionsniveauet for den grønne omstilling. Det er vores plan for, hvordan vi allerede i 2035 kan bo i et Danmark, der kører på 100 procent vedvarende energi. Udspillet rummer 54 forslag, som alle sigter mod at gøre Danmark grønnere og mere klimavenligt. Her er forslag om udfasning af olie- og gasindvinding i Nordsøen inden for 10 år, en CO2-skat på produkter, der sikrer, at deres klimaaftryk afspejles i prisen og en fuld afgiftsfritagelse på elbiler, mens vi vil forbyde salg af fossilbiler i 2025. Gode grønne forslag, som vi håber kommer til at præge det kommende energiforlig, men som også har et tårnhøjt ambitionsniveau.

Her på falderebet vil jeg blot minde om, at man nu kan tilmelde sig vores årlige landsmøde, der finder sted i Odense. Selv glæder jeg mig helt vildt til forhåbentligt at møde mange af jer (igen). Du kan tilmelde dig her

Er det ikke som om foråret efterhånden er på vej? Sådan har jeg det i hvert fald.

Kh Uffe

Ugens første inspirationsnedslag er bogen “Om at spise dyr” (Se her) af den altid interessante forfatter Jonathan Safran Foer, som bedst er kendt for romanerne ”Alt bliver oplyst” og ”Ekstremt højt og utrolig tæt på.” Bogen blev skrevet, da Safran Foer skulle være far for nogle år siden, hvilket fik ham til at reflektere over, hvad man giver sit barn at spise. En dokumentarfilm, der tager udgangspunkt i bogen, er netop blevet vist på filmfestivalen CPH:DOX, men bogen er virkelig en øjenåbner, som stadig er værd at læse.

Andet nedslag er egentlig mest en oplysning. Forud for valget til Europa-Parlamentet næste år har vi i Alternativet indgået et mere forpligtende samarbejde med demokratibevægelsen DiEM25 og en række andre partier og bevægelser, som ligesom os arbejder for at bedre og mere gennemsigtigt EU. Vi havde for nylig repræsentanter til stede ved et stort møde i Napoli, hvor netop samarbejdet frem mod valget næste år blev diskuteret. Det kan du læse mere om (her)

Det sidste inspirationsnedslag er en anbefaling af vores gode alternative venner ude i verden, som jeg er ret stolte af. Alternativet er, som I måske ved, også stiftet i Storbritannien og i Sverige (hvor vi hedder Initiativet). Det er ret vildt, synes jeg selv. Du kan lære vores engelske kolleger at kende (her), følge med i deres nyhedsbrev (her) og lære vores svenske kolleger af kende (her). De er netop blevet opstillingsberettigede til valg i Sverige.

PS: På grund af influenza er dette nyhedsbrev ikke blev indtalt, men det gør jeg igen med det næste.

MØD OS ELLER TAG KONTAKT

Alternativet
Åbenrå 33
1124 København K

+45 71 79 18 64

www.alternativet.dk

alternativet@alternativet.dk
medlem@alternativet.dk

Det glæder mig og varmer mit hjerte at nye alternative bevægelser blomster op rundt om i Europa. Det beviser at der er mange mennesker der vil en anden vej end den sorte skole, hvor kontrol og frygt er på dagsorden.

Kære Uffe
Det er virkelig dejligt at få dine breve, og jeg håber, de også kan være anledning til en levende politisk debat om indholdet i Alternativets politik – og den vil jeg gerne biddrage til med et par overvejelser i forhold til to aktuelle sager i dit brev: DR og overenskomst. Jeg synes, som du også skriver, at Alternativets styrke er, at vi kan tænke nyt til en verden, der har brug for nye løsninger. I de to sager synes jeg dog, at du placerer Alternativet i helt traditionelle positioner, der til forveksling ligner et hvilket som helst venstrefløjsparti.
Hvem siger, at svaret på ”fake news og uregerlige og uigennemsigtige mediegiganter som Facebook og Google” er DR. Er der ikke mere grundlæggende ting på spil i den populistiske fordrejning af viden og i den globale magtkoncentration? Jeg kan godt forstå det charmerende folkelige fællesskab ved X Factor og Hammerslag, men jeg synes også det blænder for, at reality fjernsyn gør sociale og kulturelle problemer til underholdning og sletter de virkelige problemstillinger – de kedelige og trivielle. Og det udvisker for mig at se det altoverskyggende problem, at det nuværende overforbrug af medier fjerner os fra virkeligheden og hinanden. I lyset af det støtter jeg faktisk nedskæringen af DR!
Jeg støtter også nedskæringen af DR, fordi mere af det samme ikke er løsningen på ret meget i den virkelighed, vi befinder os i. Vi skal have mindre af det meste og ofte noget andet.
Det gør sig også gældende ved overenskomstforhandlingerne. Løser mere i løn eller betalt frokostpause, at mennesker føler sig dårligt behandlet, at de i deres arbejdsliv bliver presset af en neoliberal styringslogik? Får vi lavet den kulturændring i den offentlige forvaltning, der skaber en innovativ kultur med fokus på at løse borgernes reelle problemer, igennem dette? Eller hvor blev borgerlønsperspektivet af? Ville det ikke være vigtigere end lønstigninger til offentlige ansatte?
Jeg synes, Alternativet hele tiden skal bidrage til at sætte en ny dagsorden. Grave et spadestik dybere og gøre det fantastiske som Alternativet kan, pege på nye vinkler og nye løsninger.
Alternativet kunne helt overordnet vove det synspunkt, at flere penge ikke er løsningen på ret meget, og at vi kun har fokus på virkelige (system)problemer.
Det var helt sikkert ikke meningen, men jeg sad med en altmodisch fornemmelse af, at Alternativet var faldet i den socialistiske gryde med sloganet: send flere penge til det offentlige, efter at have læst dit brev Uffe. Jeg glæder mig til et brev, hvor du taler for et anderledes offentligt forbrug og hvor der er fokus på de grundlæggende systemforandringer, der er Alternativets kerne..
Kærlige innovative hilsner
Helle Munkolm Davidsen (Langeland Lokalforening)

Dejligt med Nyhedsbrevene både læst og oplæst Uffe.
Gu’ved om det kun er mig, som savner larm og støj fra Alternativet i Folketinget generelt, så dette Nyhedsbrev dog er noget. Jeg personligt er glad for den udmelding om både DR og støtten til de offentlig ansatte i brevet. Det var forventeligt; men det kommer ikke meget ud til de berørte om at Vi (nogen af os) har det sådan.
Som Du siger er det umuligt at mene noget højlydt i opposition/ som Alternativ.
Jeg er sikker på at DR og alle offentlige ansatte vil være lykkelig for en klar udmelding, selvom man ikke skal blande sig i den danske model.
Kh Claus Tversted

1 Synes om

Jeg bliver bare så glad når jeg mærker at mennesker ser sig selv som en helhed i et fælleskab, hvis formål er at løfte fællesbevidstheden i stedet for som enkelt individ, alene og isoleret. Dynamikken bliver kraftfuld og det er visioner som disse, der rykker på menneskeheden som en eenhed og kollektiv bevidsthed. Alt andet er meningsløst og illusorisk. Vi har fået en smuk gave også kaldet livet, lad os dele det i fælleskab og værdsætte det ingen kan eller skal tage patent på, nemlig jorden, luften, ilden, vandet og Ånden.

1 Synes om