Uffes Nyhedsbrev - Sandheden skal frem

Kære medlem af Alternativet

Hør indtalt version af nyhedsbrevet her

Hvis du ikke har lagt mærke til det, så er dagen allerede nu tiltaget med cirka to timer siden vintersolhverv. Foråret er med andre ord på vej. Snart bliver det grønt omkring os. Forhåbentlig i mere end én forstand.

Jeg vil begynde mit nyhedsbrev med et tema, der har fyldt en del i mediebilledet i de seneste uger, nemlig at Socialdemokratiet har foreslået en differentieret pensionsalder. Det er kun godt, for det er stort problem, at alt for mange danskere bliver slidt ned, før de når pensionsalderen. Men for mig at se er problemet jo egentlig ikke, at nedslidningen sker, før man når pensionsalderen. Problemet er snarere, at man overhovedet bliver nedslidt af at passe et arbejde. Uanset hvornår det så sker.

Derfor er mit fokus egentlig også bredere end selve pensionstidspunktet. Ja, det er på at forbedre arbejdsmarkedet – vores arbejdsliv – som sådan. Derfor er mit fokus på at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv, fritidsliv og familieliv. Så arbejdslivet bliver andet og mere end at løbe rundt i et hamsterhjul, der truer med at ødelægge vores helbred og så det gode arbejdsliv kan rumme, at økonomien skal arbejde for os, i stedet for at vi bliver ofret for økonomien.

Men når det er sagt, er der ingen tvivl om, at vi i Alternativet er tilhængere af en differentieret pensionsalder. Vores beskæftigelsesordfører Torsten Gejl har eksempelvis skrevet dette indlæg om, at alle bør have mulighed for at gå på pension, når de har været 45 år på arbejdsmarkedet. Det betyder fx, at mennesker, som har arbejdet siden de var 18 år, skal have lov at trække sig tilbage som 63, hvis de selv ønsker det. Modellen er inspireret af den tyske ordning og noget som vi mener, man burde arbejde videre med herhjemme. Så man viser respekt for de, der har været meget længe på arbejdsmarkedet og måske også samtidig har haft meget hårde job.

Jeg håber, det er muligt at finde en god løsning, men jeg håber også, at vi får den bredere diskussion af vores arbejdsmarked, som jeg har lagt op til her. For man løser ikke de grundlæggende problemer ved kun at fokusere på selve pensioneringen. Der skal tales om arbejdstid, fx 30 timers arbejdsuge og om mere udstrakt medarbejderdemokrati, så man eksempelvis selv i højere grad er med til at definere rammerne om arbejdet.

Nok om pension for nu. For mens meget af den politiske opmærksomhed har været på pensionsalder, har vi fra Alternativets side også lanceret et udspil om at begrænse den farlige kemi. Udspillet hedder "På vej mod en giftfri fremtid” og handler om at reducere brugen af og øge kontrollen med farlige kemiske stoffer. Helt grundlæggende lægger vi op til, at vi skal være mere varsomme med at godkende kemikalier, indtil vi kender alle effekter på mennesker og natur. Det synes vi er sund fornuft, men udspillet indeholder også forslag om alt fra forbud mod reklamer for sprøjtegifte, sådan som vi kender det for cigaretter, flere penge til rensning af forurenede grunde, en kemiafgift på hårde hvidevarer og et forslag om, at fødevarer, der er produceret med brug af pesticider, skal være dyrere. Endelig forslår vi også pantordninger på en række elektronikprodukter, så vi genanvender langt mere.

Jeg kommer aldrig til at forstå, at vi tillader brug af sprøjtegifte i det omfang, vi gør. Bierne dør, drikkevandet bliver forurenet. Vi skader naturen. Det prøver vi at adressere med dette udspil. Og lave om på. Så vi får den giftfri fremtid, vi alle ønsker.

En anden aktuel politisk sag, jeg også vil vende her, er den krigsudredning om Danmarks engagement i krigene i Kosovo, Afghanistan og Irak, der blev offentliggjort i sidste uge. Alternativet var som bekendt med til at bestille krigsudredningen for et par år siden. Det er jeg glad og stolt over i dag, for det er en vigtig udredning og dens konklusioner er alvorlige. Udredningen slår fast blandt, at Fogh-regeringen tilbageholdt oplysninger for Folketinget, at man stort set ikke involverede Udenrigspolitisk Nævn og så tales der endelig om, at Fogh skærpede (det kan man så læse som fordrejede) nogle af de oplysninger, der blev givet videre til Folketinget.

Eksempelvis viser udredningen, hvordan vurderingen af hvorvidt Irak havde masseødelæggelsesvåben ændrede karakter. Det bliver vurderet, at Irak har masseødelæggelsesvåben, lød det indledende fra efterretningstjenesten og udlandet til regeringen. Det blev internt i regeringen efterfølgende til en vurdering af, at "vi er ret sikre på”, at Irak har de våben, fremhæver forskerne. I kommunikationen til offentligheden og Folketinget var der derimod ingen tvivl at spore i kommunikationen fra Fogh: Irak har masseødelæggelsesvåben, lød det.

På den måde bekræfter udredningen, at der i den grad er brug for at genåbne Irak- og Afghanistan-kommissionen, som den nuværende regering nedlagde i 2015. For der er behov for at placere et juridisk ansvar for, at danske soldater er blevet sendt i krig på en løgn. Der skal placeres et juridisk ansvar for, at Danmark deltog i en angrebskrig, der har destabiliseret en hel region og kostet hundredtusindvis af menneskeliv.

Så det er fra Alternativets side det naturlige skridt nu: Altså at genåbne Irak- og Afghanistan-kommissionen. Men forskerne bag udredningen gør også opmærksom på, at de er meget overraskede over, hvor få mennesker, der i virkeligheden afgør, om Danmark skal gå i krig eller ej. Ja, ofte kun lidt mere end en håndfuld, lyder buddet.

Og det er lige præcis derfor, at vi fra Alternativets side har foreslået, at det skal være sværere at sende Danmark i krig. I dag kræver det kun simpelt flertal i Folketinget, men det vil vi ændre til, at det fremadrettet bliver to tredjedeles flertal, der er nødvendigt. Det er da det mindste, man kan kræve, når det kommer til noget så alvorligt som at gå i krig.

Det får vi desværre ikke flertal for med det nuværende folketing, men heldigvis er der snart valg og så kan der jo opstå nye flertalskonstellationer, der ønsker mere demokratisk kontrol – og ønsker en placering af det juridiske ansvar for, at Danmark gik i krig på en løgn.

Apropos det kommende valg kan I frem til valget følge valgkampen set fra min synsvinkel. Det kan I gøre i dokumentarserien "Uffe mod magten”, der er lavet af to unge kvinder fra Filmskolen og som havde premiere på YouTube i fredags. Se det her. Hver uge er der et nyt afsnit klart. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Det bliver i hvert fald ærligt.

Sidst men ikke mindst: Tak til alle de unge, der sikrede Alternativet et godt Skolevalg for nylig, selvom vi stadig har meget færre ressourcer end de øvrige ungdomspartier. Tak til alle jer medlemmer, der deltog i vores "Medlemsmandat” om forbud mod minkfarme og tak til alle jer, der skrev under på borgerforslaget om en ny og ambitiøs klimalov. Det forslag er nu klar til at blive behandlet i Folketinget. Det ser jeg frem til.

Og husk så: Du kan melde dig som frivillig til valgkampen her. Eller lige så godt: Du kan få en af dine venner eller et af dine familiemedlemmer til at melde sig. Det kunne være så sejt, hvis vi i den kommende valgkamp var 5000 grønne frivillige for et socialt retfærdigt, humanistisk og bæredygtigt Danmark.

Kh Uffe

Første inspirationsnedslag er i denne uge bogen Øst-Vest-Gaden til Nürnberg af Phillippe Sands, som undersøger oprindelsen af folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden. Det er en fremragende bog, som jeg i den grad kan anbefale alle historieinteresserede at læse.

Andet inspirationsnedslag er tøjmærket Mother of Pearl, der i den københavnske modeuge for nylig havde erstattet det traditionelle modeshow med en anderledes præsentation af deres kollektion, hvor plancher fremlagde informationer om produktionsforhold og materialevalg. Den slags fokus på bæredygtighed er fremtiden. Godt gået – det har modebranchen brug for.

Det tredje inspirationsnedslag er filmen The Favourite. Det er en slags lesbisk trekantsdrama med den britiske 1700-tals dronning Anne i en af hovedrollerne. Den har allerede vundet et hav af prisen og er nomineret til hele 10 Oscars. Du kan se en trailer her.


MØD OS ELLER TAG KONTAKT

Alternativet

Åbenrå 33

1124 København K

+45 71 79 18 64

www.alternativet.dk

alternativet@alternativet.dk

medlem@alternativet.dk

Det er godt at man er begyndt at tænke på at lave pensionsordningen om og tænke på de nedslidte, er et skridt i den rigtige retning. Det hænger slet ikke sammen at man presser arbejdsmarkedet mere og mere og så samtidig sætter pensionsalderen op så man nærmest skal falde død om på arbejdet. Føler dog at det er meget valgflæsk fra regeringens og Socialdemokratiets side og lapperi. Jeg savner meget at man begynder at diskutere og sætte fokus på hvad det er for et liv vi lever og hvordan det er vi arbejder, ting som også bliver nævnt her i indlægget. Fokus på arbejdsmiljø, arbejdstid, fleksibilitet og arbejdsglæde. Kunne være godt at få udarbejdet et forslag til en samlet løsning, få noget konkret på bordet som folk kan forholde sig til og som der kan debatteres udfra. Jeg personligt synes at alle skal have muligheden for at trække sig fra arbejdsmarkedet efter de 60 år måske 62 år uanset hvor længe man har arbejdet, man kan være nedslidt på mange måder og med den alder kan de fleste ikke det samme som de unge. Frygter at det bliver det samme som med kontanthjælpssystemet at man skal vurderes af nogle skrankepaver der kun er interesseret i at få så få som muligt igennem systemet for at tækkes de højere herrer og nedbryde folk. Hvordan skal man kunne dokumentere arbejde 40 år tilbage specielt hvis man har haft meget forskelligt og til tider løst arbejde og perioder med arbejdsløshed. Hvad vil det ikke koste i administration, lad dog folk selv vælge og hav tillid til folk. Tankegangen om at folk bare vil snyde skal ændres men det kræver også at politikerne ikke snyder og kan gå foran med gode eksempler og ikke bare rage til sig som mange føler. Tendensen viser at mange gerne vil arbejde længere hvis de kan holde til det og arbejdspladserne er indrettet til det. Lad os få nogle helheds- og langsigtede løsninger og ikke de kortsigtede og uholdbare løsninger som vi har set nok af. F.eks har vi helt smadret sundhedssystemet, vi fyrede rigtig mange gode medarbejdere og tvang folk på pension og nu mangler der personale og de gode medarbejdere er tabt.