Uffes Nyhedsbrev - Det grønne velfærdssamfund

uffesnyhedsbrev684x197

Kære medlem af Alternativet

Hør en indtalt version af nyhedsbrevet her

Sommeren er over os. Snart går mange af os på fortjent sommerferie, for valget har krævet meget energi, tid og mangeressourcer for os rundt omkring i hele landet. Samtidig siger vi farvel til flere af vores kolleger fra folketingsgruppen og byder andre nye velkommen. Jeg vil gerne igen sige tusind tak til alle, der har ydet en indsats for vores fælles projekt – uanset hvor omfangsrigt det har været. Og jeg ser i den grad frem til at fortsætte det arbejde, vi har sat i gang.

Når jeg tænker tilbage på efteråret sidste år, var vi i Alternativet det eneste parti, der havde et klimamål som det, der nu ser ud til at blive virkelighed, hvis man skal tro de igangværende regeringsforhandlinger. Nemlig en reduktion af udledningen af drivhusgasser på 70 procent i 2030 i forhold til 1990. Faktisk var vores mål dengang som nu en reduktion på 80 procent.

Men ingen andre partier havde dengang – for under et år siden – et reduktionsmål på 70 procent. Det fik Enhedslisten så med tiden. Og i valgkampen fulgte Radikale og SF med, mens Socialdemokratiet også i valgkampen fik et mål om 60 procent reduktion i 2030. Det viser, hvor hurtigt det kan gå.

At vi nu efter alt at dømme får et reduktionsmål på 70 procent, er en stor sejr. En sejr, som vi – sammen med klimaaktivister og andet godtfolk - har en markant andel i ved at have sat denne grønne barre højt og presset vores partikolleger til at følge trop.

Det er dog også vigtigt, at det ikke ender som en hul sejr. For selvom målet er ambitiøst, er målet i sig selv jo bare et tal – der skal ambitiøs og konkret handling til, før det bliver til virkelighed. Og ikke først om nogle år, men nu. Allerede i begyndelsen af den valgperiode, som vi nu går ind.

Som jeg ser de regeringsforhandlinger, der nu er i gang, står Alternativet det helt rigtige sted. Som inspirator, politisk iværksætter og grøn vagthund. Som en politisk stemme, der sætter den grønne barre tårnhøjt, og som gerne vil indgå kompromisser, men ikke vil kompromitteres.

Jeg glæder mig.

Som I måske ved, er hovedbestyrelsen i gang med at lave en både bred og specifik evaluering af valgkampen. Den ser jeg frem til at deltage i, ligesom jeg ser frem til at lære af processen og lytte til konklusionerne. Samtidig skal Politisk Forum arbejde på et samlende politisk projekt for Alternativet frem mod kommunal- og regionsrådsvalget i 2021.

Det har jeg rammesat som politisk leder, og de tanker vil jeg også gerne dele her med jer.

Min grundtilgang er, at vi Alternativet som politisk parti og bevægelse står solidt på vores partiprogram og et imponerende katalog af politiske udspil og forslag. Det er og skal i min optik fortsat være vores politiske rettesnor.

Samtidig er vi – udover vores partiprogram – gået til det netop overståede valg på et omfattende og ambitiøst regeringsprogram og et ønske om at bryde den blokpolitik, der har præget dansk politik i årtier – og som en konsekvens der af: at tilbyde et alternativ.

Det, har vi hele tiden fastslået, er et langsigtet projekt, der først for alvor vil kunne slå igennem inden for et årti, hvilket betyder, at det selvfølgelig også skal være et fokus for såvel parti som bevægelse i den kommende valgperiode.

Vi er dertil, som jeg allerede er kommet kort ind på ovenfor, gået til valg på at være Folketingets frie politiske stemme og – i lyset af, at andre partier i hvert fald verbalt har øget deres grønne opmærksomhed – et løfte om at være den grønne vagthund, der holder vores politiske kolleger op på den klimahandling, de har stillet strejkende skolebørn, bekymrede bedsteforældre, organisationer og ngo’er osv. i udsigt. Her er vi tilsyneladende allerede godt på vej.

Endelig er vi gået til valg på – som vi altid går til valg på – at være et politisk parti og en bevægelse, der, baseret på vores værdier og vores manifest, tør insistere på og være medskrivere på drømmen om noget andet og bedre. For at forny, forbedre og forandre – ikke blot bevare.

Derudover – og netop af ovenstående grund – har vi i fællesskab udviklet og formuleret en stribe politiske visioner og selv har jeg været afsender på debatoplægget Det næste Danmark, som til sammen supplerer vores konkrete politiske program med idéer og tanker, der skal skubbe til vores forestillingsevne og være med til at genføde den politiske kreativitet, der i sin tid endte med grundlæggelsen af velfærdssamfundet.

Alt det er vores grundlag. Alt det er vi forpligtet til fortsat levere på for at leve op til den tillid, som vores vælgere har betroet os. Det må vi ikke tage let på, for det er en stor opgave, og vi er fortsat ikke i mål. Derfor skal vi arbejde videre med de grundfortællinger og –prioriteter, der har kendetegnet Alternativet i sin opstartsfase og indtil nu.

Alternativet har i sine første leveår og i sine år i Folketinget, i kommunalbestyrelser, i regionsråd osv. været en indiskutabel politisk succes. Ja, vi har haft alskens børnesygdomme – nogle mere alvorlige end andre – men som politisk platform har vi formået at flytte dagsordner, der har præget vores politiske kolleger og samfundsdebatten som sådan i udstrakt grad – og vi har dertil formået at gennemføre konkret politik, der trækker Danmark i retning af en seriøs bæredygtig omstilling, hvor vi går fra konkurrencesamfund til balancesamfund.

Vi har altid sagt, at målet var, at der engang ikke længere er brug for Alternativet. Fordi det alternativ, vi går efter, er blevet til virkelighed. Der er vi ikke endnu. Slet, slet ikke.

Men vi er i gennem de fem og et halvt første år kommet et godt stykke af vejen (fik du i øvrigt set dokumentaren om vores valgkamp – ellers se den her).

Nu skal vi endnu videre – med samme gode grundlag og med samme høje ambitionsniveau. Men med nye lag lagt til. Og det er det, Politisk Forum nu skal arbejde videre med. En af de tanker, jeg selv har været optaget af, er, hvordan vi skaber det grønneentreprenante velfærdssamfund, som vi allerede har nævnt ved flere lejligheder efter valget. For er det ikke det, vi ønsker, at det næste Danmark er? Altså det grønne, kreative og løsningsorienterede velfærdssamfund. Det er i hvert fald et bud. Og noget som jeg i den grad har lyst til at arbejde for.

Det skal for mig at se forstås politisk, men også filosofisk og praktisk. Altså noget vi alle sammen – uanset hvilken rolle vi nu har i Alternativet, om vi er folkevalgte, medlemmer, tillidsvalgte, ansatte, frivillige eller noget helt sjette, kan være en byggesten i.

Det kan være politiske forslag, det kan være en tilgang til politik og samfundstænkning og det kan være helt konkrete bæredygtige initiativer som socialøkonomiske virksomheder eller byhaver, der kan arbejdes med. Tag bare Hjerterum fra Silkeborg som et eksempel, hvor ildsjæle fra Alternativet er gået sammen og driver et succesfuldt initiativ, der skaber den forandring, vi ønsker at se.

Den slags initiativer håber og tror jeg, vi skal lave mange flere af i de kommende to år. Sammen. Og hver for sig. På vores fælles alternative platform. På en fælles platform, der arbejder for at skabe det grønne velfærdssamfund.

Hvor mennesket ikke er adskilt fra naturen. Fordi mennesket også er naturen.

Hvor vi ved, at mangfoldighed – af arter, idéer, levevis – er forudsætningen for kreativitet, der igen skaber innovation, udvikling og idéer til nye demokratiske virksomheder, institutioner og organisationer.

Hvor vi gør op med monokulturer og gør plads til biodiversitet i den allerbredeste forstand.

Ja, vi kan skabe et grønt velfærdssamfund, der står på skuldrene af vores nuværende velfærdssamfund, men samtidig gør op med vores neoliberale forståelse af rigdom, vækst, frihed og magt.

Hvis altså vi bryder den grundpræmis, vi kender i dag, hvor flertallet ser mennesket som adskilt fra naturen. Og derfor med sin egen ret til uhæmmet at misbruge de ressourcer, som udgør forudsætningen for liv på vores planet.

Det opgør, ville jeg elske, vi kunne være en del af vores fælles politisk projekt i de kommende år.

Så alle i Alternativet kan være en af byggestenene i det grønne velfærdssamfund. Så vi alle hver især kan udfylde den rolle, der passer os bedst – og tænke, handle, udfolde en del af det næste Danmark.

God sommer!

Kh Uffe

PS: Hvis du vil på Sommerhøjskole, så kig med her, hvor gode frivillige kræfter er ved at stable en sommerhøjskole på benene.

Første inspirationsnedslag er en opfordring til at prøve Miljøkajakken, som jeg sejlede en tur i under valgkampen. Konceptet går ud på, at man gratis kan låne en kajak, hvis man til gengæld samler skrald op, når man sejler rundt. Selv fik vi samlet flere kilo skrald og affald op på en times tid, da jeg prøvede en tur, så det er godt givet ud – både for miljøet og humøret. Der er miljøkajakker i både København og Aarhus og måske også andre steder her i landet. Prøv det.

Andet inspirationsnedslag handler om den naturkrise, vi også står i, men som ofte bliver glemt eller overset på grund af klimakrisen. Det handler om at sætte ind for bremse tilbagegangen i naturens mangfoldighed ved at give plads til meget mere fri og vild natur. Krisen er så omfattende, at selv de mindste tiltag hjælper – fx det her inspirerende initiativ fra Rudersdal Kommune, hvor grøftekanters græs laves om, så de kan være hjem for flere dyre- og plantearter. Det skal vi have mere af.

Sidste inspirationsnedslag er fra Folkemødet, hvor vi igen i år var gæster hos Højskolerne, som havde arrangeret DJ-battle mellem mine to sønner og jeg. Du kan se et sammendrag her, men det er i denne sammenhæng egentlig mest af alt ment som en opfordring til at bruge tid med jeres familie eller venner i den sommerferie, vi snart går ind i. Og husk at danse – både fysisk og mentalt.


MØD OS ELLER TAG KONTAKT

Alternativet

Åbenrå 33

1124 København K

+45 71 79 18 64

www.alternativet.dk

alternativet@alternativet.dk

medlem@alternativet.dk