Uffes Nyhedsbrev - Der er et alternativKære medlem af Alternativet

Dette er en ekstra-udgave af mit nyhedsbrev. Jeg skriver til jer, fordi det i dag er en stor dag for Alternativet. Vi præsenterer senere i dag vores samlede bud på, hvordan vi vil lede landet, hvis vi får magten.

I har måske allerede læst eller hørt om dele af vores udspil (I kan læse eksempelvis læse om det her og her og her og her og her og her, der hedder “Der er et alternativ”, men først til vores pressemøde kl. 16 i eftermiddag præsenteres det i sin helhed.

Jeg vil dog gerne dele hele udspillet med jer på forhånd, hvis I ikke har mulighed for at deltage i pressemødet, følge livesteamingen af det på vores Facebook-side eller se det til nogle af de arrangementer, som flere lokalforeninger har stablet på benene rundt omkring i landet.

Så I kan læse hele udspillet her - og så vil jeg i det følgende gennemgå nogle af de mest centrale pointer og forslag. Men først vil jeg slå fast, hvad det er, vi præsenterer:

Vi giver vores bud på, hvordan vi kan sikre en rettidig – dvs. pokkers hurtig – grøn omstilling af Danmark. Vi giver vores bud på, hvordan vi kan sikre, at bæredygtighed og respekt for de tre bundlinjer – den økonomiske, sociale og grønne – på tværs af hele regeringen. Vi giver vores bud på, hvordan vi vil tage magten for at forandre magten. Vi giver vores bud på, hvordan en regering kan gå fra at være magthaver til magtdeler – så vi deler magten med dig, der læser med her. Og deler den med din nabo, dine venner, din familie eller dine kolleger.

Som jeg skrev til jer for nylig, har sommeren med voldsom tørke og høj varme givet os en forsmag på det ekstreme vejr, som klimaforandringerne vil føre med sig. Og det smager ikke godt. Klimaforandringerne har vist sig som noget, der får og allerede har konsekvenser for naturen, for mennesker og for erhvervene.

Derfor er der mere end nogensinde brug for en regering, der sætter klimaet allerøverst på dagsordenen. Og det er kun en af de nuværende statsministerkandidater, der gør. Det er mig. Det er Alternativet. Så det er derfor, vi gør det her.

Vi reagerer ansvarligt på den krise, vi står overfor. Vi ser realistisk på situationen og er klar til at gøre det, der skal til. Som jeg ser det, er det derfor os, der er ansvarlige, det er os, der er realisterne, når vi insisterer på hensynet til ikke bare én, men tre bundlinjer, når vi insisterer på, at klimakrisen ændrer alt, når vi minder hinanden om, at der ikke er nogen job på en død planet.

Derfor investerer vi i det udspil, vi fremlægger senere i dag, hele 80 milliarder i grøn omstilling over fire år (fuldt finansieret, selvfølgelig). Samtidig beskatter vi klimabelastende forbrug og adfærd med 64 milliarder kroner. Det er historisk. Fordi vi står i en historisk situation, som kræver historisk ambitiøs handling.

Jeg ved, jeg har sagt det før, men det ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt man gør noget for at bremse klimaforandringerne. Det er et spørgsmål om at gøre nok.

Når klimakrisen ændrer alt, skal vi selvfølgelig også ændre den måde, som en regering ser ud på. Som det har været beskrevet i medierne, lægger vi op til en ny regering med 15 ministerier og 22 ministre. Mest afgørende bliver det nye ministerium for grøn omstilling, der overtager finansministeriets rolle som rammesættende. Alle nye tiltag skal godkendes i vores grønne superministerium, som får fire ministre. En for klima og energi, en for natur, en for miljø og en for international klimahandling.

Derudover omdøber vi samtlige ministerier pånær statsministeriet og udenrigsministeriet. Og ændrer markant på deres arbejdsopgaver og prioriteringer. Så mennesket, ikke økonomien kommer i centrum.

Generelt foreslår vi nye indtægter for 244 milliarder kroner og nye investeringer for 238 milliarder kroner over fire år. Det er en markant omformning af Danmark til et mere bæredygtigt, mere lige, mere socialt ansvarligt, mere nysgerrigt, mere kreativt og mere internationalt orienteret Danmark.

Og hvordan vil vi så gøre det? Vi vil gøre den offentlige transport 30 procent billigere, ligesom økologiske fødevarer og alt frugt og grønt også skal være billigere. Vi vil gøre det ved at styrke vores uddannelser og sikre flere pædagoger i børnehaver og institutioner. Vi vil gøre det ved at afskaffe fattigdomsreformerne og befri ledige fra tvang og kontrol. Vi vil gøre det ved at tage imod 2000 kvoteflygtninge om året og fordoble udviklingsbistanden. Og endelig vil vi gøre det ved at lette skatten for dem, der tjener mindst.

For nu at nævne nogle af forslagene. Og hvordan vil vi finansiere det, spørger du måske så?

Vi fremrykker pensionsbeskatningen, så man betaler skat af sin pension, når man indbetaler den, ikke når den bliver udbetalt. For de udfordringer, vi står over for, kræver handling nu, ikke om mange år. Vi skærer også markant ned i Forsvaret. Ikke så markant i forhold til bevillingen i dag, men den øgede vækst i forsvarsbudgettet rulles helt tilbage. Vi omfordeler dertil markant fra rig til fattig. Vi genindfører princippet om, at forureneren betaler, så erhvervslivet igen kommer til at betale for det klimabelastning, efter den såkaldte PSO-ordning blev afskaffet. Og så gør vi klimaskadeligt forbrug og adfærd dyrere, samtidig med at vi sikrer, at det ikke har en social slagside.

Det var nogle af hovedpunkterne fra vores regeringsprogram og hvordan vi foreslår at indrette en regering. Men hvordan skal regeringen - og resten af folkestyret - forbedres, hvis vi får magten? Det har vi i alt 45 forslag til, hvor jeg igen vil nævne et udpluk.

For det første vil vi have penge ud af politik ved at indføre et forbud mod donationer over 1000 kroner. Vi vil oprette et borgerting, som almindelige mennesker bliver udpeget til og som skal fungere til supplement til Folketinget og kan sikre en mere levende politisk samtale, ligesom vi vil bygge en borgertribune uden for Christiansborg, hvor der kan eksperimenteres med direkte demokrati og kan afholdes borgerhøringer og eksperthøringer.

Samtidig ønsker vi, at ministrene får åbne kalendere, at der indføres lobbyregistre, så man kan se, hvem de mødes med. Og at ministre skal træde ud af Folketinget, når de udpeges, så vi sikrer en reel tredeling af magten. Vi vil klimakompensere for regeringens arbejde og sikre ligestilling i både regering og topembedsmandsstanden. Vi vil sikre bedre vilkår for involvering i lovgivningsarbejdet ved at begrænse antallet af hastebehandlinger og sikre overholdelse af høringsfrister. Vi vil også indføre karensperioder for ministre, så de ikke fra den ene dag til den anden kan skifte jobbet som minister ud med et topjob i det private eller i en interesseorganisation inden for det samme interesseområde.

Endelig vil vi udvide stemmeretten, så alle, der har boet i Danmark i mindst fire år, får stemmeret til Folketingsvalget, så vi inviterer flere ind i demokratiet.

Så som I kan læse, er det et omfattende program og jeg håber, at I alle vil læse det i sin helhed. Og diskutere det med os. For vi har ikke alle svarene – og måske heller ikke de bedste svar.

Men det vi har, er en ambition om at række ud efter stjernerne. Sammen tror jeg, vi kan nå dem.

Da vi blev valgt ind i Folketinget for lidt over 3 år siden lovede, vi at der altid er et alternativ. Det alternativ har vi nu præsenteret – også når det gælder regeringsmagten. Let’s go!

Kh Uffe

Da dette er et ekstra-nyhedsbrev, vil det ikke - som sædvanlig - indeholde inspirationsnedslag. I stedet vil jeg - som flere af jer efterlyste i rundspørgen om nyhedsbrevet - give tre bud på, hvordan du kan hjælpe i kampen for et grønnere Danmark.

Hvis du ikke har ret meget tid til overs, vil det være fedt, hvis du vil dele linket til vores regeringsprogram eller nogle af mediehistorierne på sociale medier eller via mail til dine venner, din familie og dine kolleger.

Hvis du har lidt bedre tid, ville det være superfedt, hvis du kan få nogle af dine bekendte til at melde sig ind i Alternativet. Flere ved mere, ikk?

Hvis du har rigtig god tid og masser af overskud, ville det være super-super-fedt, hvis du bliver frivillig i det kommende valgkamp. Så ræk ud til din lokalforening eller en kandidat, som du synes, gør det rigtig godt - eller som du tror, du kan hjælpe. Du kan finde alle vores seje Folketings-kandidater her.


MØD OS ELLER TAG KONTAKT

Alternativet
Åbenrå 33
1124 København K

+45 71 79 18 64

www.alternativet.dk

alternativet@alternativet.dk
medlem@alternativet.dk

Kære Uffe

Det er ambitiøst, og en stærkt og målrettet politik. Jeg er enig i det meste, men er bange for, at vi vil møde modstand i for hold til erhvervslivet, der skal betale ekstra for klimabelastningen. Jeg tænker, at vi kan risikere, de outsourcer deres virksomheder til Asien, hvilket vil være rigtig dårligt for Danmark.

Mvh
Christina Faurbye

Hvor ville det være herligt om der var 90 mandater bag et Alternativt regeringsprogram. Det ved vi alle at der ikke er.
Skal vi så bare give op? Nej det skal vi da ikke, men hvordan skal vi søge at få vores 10 (mere eller mindre) mandater i spil.
Hvis vi gør som vi truer med – altså trækker vores mandater ud af ligningen – sætter vi os ud af spillet. Hvis Løkke har flertal uden vores mandater danner han en regering som vi så - ret snart - stemmer ned og der må en ny dronningerunde til – med Mette Frederiksen. Her må vi så tage stilling til om vi vil lade vores mandater indgå og sikre at det i det mindste bliver en regering hvor vi nemmere vil kunne komme til orde. Et stort spilfægteri hvor vi på forhånd ved hvor det ender, men hvor vi har latterliggjort os og ikke været offensive og været på forkant.
At være på forkant vil indebære at vi – inden valget – er i dialog med den nuværende opposition og f.eks. spiller ind med et centralt klima-og miljøministerium med vetoret, eller har taget fat på den uenighed der er mellem regeringen og Socialdemokratiet vedr. integration. Her vil Socialdemokratiet jo gerne at de der er kommet igennem nåleøjet så også integreres og bliver en aktiv del af samfundet.
Skal vi have max. Igennem fra vores regeringsprogram er vi nød til at være offensive allerede nu – og så nedtone det ultimative.
Knud Anker, forperson Høje-Taastrup

2 Synes om

Kære @UffeElbaek
Jeg har netop læst Erik Rasmussen nye kommentar i Mandag Morgen. Erik Rasmussen skriver bl.a.:

"Skal man tænke grønt, skal man åbenbart tænke rødt. Anført af et meget ambitiøst udspil fra Alternativet om et helt nyt regeringsprogram, der har grøn omstilling som kerne, har Enhedslisten og SF gjort bæredygtighed til en mærkesag. Men symptomatisk for det politiske klima og medierne er deres udspil blevet mødt med overbærenhed blandt kommentatorer og er blevet betegnet som politiske tosserier og som urealistiske.

Spørgsmålet er blot, hvem der er mest urealistisk og længst væk fra virkeligheden? Spørger man videnskaben og følger dens advarsler, er der næppe tvivl. Realismen udtrykkes stærkest af de politiske dagsordner, der tager klimaforandringerne seriøst og giver dem topprioritet.

Problemet for den grønne front er blot, at den bidrager markant til det politiske kaos ved at være i splid med sig selv og derfor næppe vil kunne sætte et markant aftryk på den dagsorden. Christiansborg synes så handlingslammet på så vigtig en udfordring som klimaforandringerne, at presset åbenbart skal komme udefra, væk fra osteklokken."

Erik Rasmussen har jo ret.

Hans kommentar inspirerer mig derfor til at opfordre dig Uffe til overveje at følge din udmelding #DerforUffe op.
F.eks med at foreslå Alternativ Ungdom at invitere alle poltiske ungdomspartier (https://ungdomspartier.wordpress.com/) til en fælles klimakonference i Landstingssalen, selvfølgelig med hele vor bevægelses støtte og opbakning.

Du har til for længst demonstreret dine formidable evner til at sætte en alternativ dagsorden og skabe en alternativ bevægelse :smile:
Analysen er krystalklar og til at forstå (for alle der gerne vil forstå), Vi bakker op om udspillet.
Tiden er inde til at vise reelt politisk lederskab - til at træde i karakter som vores kommende statsminister. #KomSåUffe

Erik Rasmussens kommentar i sin fulde længde