Uffes Nyhedsbrev - Danmark har fortsat brug for en ny retning – ikke kun justeringer

uffesnyhedsbrev

Kære medlem af Alternativet

Så har vi fået en ny regering. De partier, vi har været i opposition med i de sidste år, har fundet en fælles forståelse, som gør Mette Frederiksen til statsminister. Det er godt, Danmark får en ny regering. Det bliver ekstra godt, hvis vi også får en ny retning, som partierne nu lover. I Alternativet vil vi gøre alt, hvad vi kan for, at det nu bliver til virkelighed. Ja, at den nye retning faktisk bliver det dybe opgør med status quo, som vi mener, at der er brug for. Vi vil presse på, vi vil stille os til rådighed og vi vil fortsætte med at sætte ambitionsniveauet så højt, som de udfordringer, vi står overfor, kræver. Og vi vil fortsætte med at inspirere de andre partier som vi har gjort med så stor succes i den forgangne valgperiode.

Vores politiske ordfører Rasmus Nordqvist har skrevet en tekst, som jeg synes opsummerer den situation, vi nu står i, ganske fremragende. Den har jeg lyst til at dele herunder.

Og ellers vil jeg blot ønske en rigtig god sommer. Og så glæder jeg mig til at fortsætte arbejdet sammen med jer i den nye politiske sæson, ja, i den nye politiske situation.

Kh Uffe

Og her er Rasmus’ tekst:

Danmark har fortsat brug for en ny retning – ikke kun justeringer

Det tyder snarere på justeringer inden for business-as-usual end en egentlig ny retning for Danmark. For trods gode hensigtserklæringer mangler rød bloks forståelsespapir det grundlæggende opgør med mange års fejlslagen økonomisk tænkning.

Selvfølgelig er det positivt, at Danmark får en ny regering. Selvfølgelig er det positivt, at samme regering med sit parlamentariske grundlag bestående af SF, R og Ø lægger op til at rulle flere af de ulykker tilbage, som den tidligere regering har gennemført. Selvfølgelig er det godt, ja endog oprigtigt positivt, at vi nu får en regering, der lover at gå forrest i klimakampen, der lover at ville styrke vores velfærd og som vil bekæmpe den stigende ulighed. Som vil investere i uddannelse og tage ansvar ude i verden. Alt det er godt.

Alt andet ville i øvrigt også være helt uansvarligt, når vi ser på de monumentale kriser, vi står over for og de dybe udfordringer, vi allerede står i – og når vi ved, at Danmark er et af verdens rigeste og mest velorganiserede lande. Et land, der netop er blevet velstående og velfungerende ved at investere i mennesker – hvad end de så er babyer, ældre eller studerende eller bor ude i verden.

På den måde er det en bedre dag for Danmark rent politisk, end vi har set længe. Det er Danmark tilbage på sporet. Det er Danmark, som Danmark har været og som vi som minimum bør være igen. Det er et Danmark, der tilsyneladende igen vil vende sig ud mod verden.

Men om vi med troværdighed kan kalde det en ny retning for Danmark, er alt, alt for tidligt. For det er – desværre – stadig politik på det etableredes præmisser. Det er – som det er fremlagt og med den sparsomme detaljeringsgrad, der er naturlig – primært tale om justeringer frem for det nybrud, den markante nye retning, vi for alvor har brug for, hvis vi skal fremtidssikre og skabe et grønt velfærdssamfund, hvor vi opererer med tre bundlinjer og ikke bare forsætter vores blinde jagt og afhængighed af økonomisk vækst.

Det var derfor, at Alternativet allerede før valget meldte ud, at vi ikke ville være parlamentarisk grundlag for en S regering. Fordi vi ikke mente og fortsat ikke mener, at det politiske projekt, der er lagt frem, sikrer det nybrud og den vision for vores samfund, som vi har brug for. Ikke sikrer den gennemsyrende grønne humanisme, som burde være definerede for det 21. århundrede.

Der er ikke systemkritik. Der er ikke for alvor opgør med business-as-usual. Det er i stedet en fastholdelse af et politisk status quo, der i store træk er skyld i, at vi står i de kriser, som vi står i i dag.

Men vi kan selvfølgelig blive positivt overraskede, når projektet folder sig mere ud. Ligesom vi også kan blive lige så skuffede, som vi blev det, da Thorning og Corydon skulle sætte en ny retning for Danmark efter 10 år med Fogh og Pia Kjærsgaard ved roret.

Jeg håber det bedste.

Jeg håber, at Mette Frederiksens regering har modet og viljen til at sikre et brud med den neoliberale økonomiske politik og afhængigheden af økonomisk vækst, som har formet dansk politik i årtier.

Jeg håber, at det bliver en regering, som vi kan holde af, ikke bare fordi den er nogle centimeter bedre end en Lars Løkke-regering, men fordi den faktisk i sig selv gør nogle ting, som man sådan for alvor kan sætte pris på.

Jeg håber, at det bliver en regering, som i stedet for blot at bevare og forsvare er optaget af at forny, forandre og forbedre det land, som er vores og som forhåbentligt igen kan komme til at inspirere resten af verden med nye løsninger på påtrængende problemer.

Jeg håber, at det bliver en regering, som genopdager det socialdemokratiske mod til at være samfundsarkitekter, sådan som man var det, da man grundlagde velfærdsstaten og havde visionen og overbevisningen til at etablere et fintmasket socialt sikkerhedsnet, at gøre uddannelse gratis for alle og at skabe et sundhedsvæsen, hvor langt det meste var gratis. Den slags store og samfundsformende idéer skal igen kunne få plads og luft under vingerne – hvad end det så er borgerløn, borgerting, 30 timers arbejdsuge eller en seriøs afviklingsplan for den fossile energi i Nordsøen.

Uanset hvad kan jeg garantere, at vi i Alternativet vil tage vores rolle som Folketingets frie politiske stemme dybt seriøst. Selvfølgelig vil vi søge indflydelse og indgå kompromisser, men vi vil ikke kompromitteres. Vi vil være Folketingets grønne vagthund. Vi vil fortsat sætte den grønne barre tårnhøjt – og i tråd med videnskabens anbefalinger. Vi vil blive ved med at insistere på, at vi først for alvor kan løse klimakrisen, hvis vi har modet til at gentænke hele vores samfundsretning. Hvis vi har modet til at redefinere, hvad rigdom er. Hvad vækst er. Hvad afkast er. Hvad arv er. Og har modet til at redefinere, hvordan vi bedst lever i samspil med alt det andet levende liv, som vi deler planeten med.


MØD OS ELLER TAG KONTAKT

Alternativet

Åbenrå 33

1124 København K

+45 71 79 18 64

www.alternativet.dk

alternativet@alternativet.dk

medlem@alternativet.dk

Det er supergodt skrevet!! Jeg tænker, at udover den grønne politik, er det værdipolitikken, vi skal kæmpe for. I stedet for først at spørge, om det er godt for økonomien, skal vi spørge, om det er godt for mennesket ( børn, unge, voksne, ældre etc. ) Det gælder både, når vi snakker om natur, sundhed, uddannelse mm. Dernæst skal vi selvfølgelig også kigge på den økonomisk bedste måde at komme frem til det, der er bedst for mennesket. Ja ja Alternativet har på ingen måde overflødiggjort sig selv endnu. God vind til os alle med den videre indsats!

Kære Rasmus og Uffe

I gik til Dronningen for endnu engang at pege på Uffe. Denne handling afslører mangel på situationsforståelse.

I satte jer uden for kredsen af forhandlende partier og gav dermed afkald på at styrke bl.a. det grønne. I burde have bragt jer i en position, hvor I kunne bidrage.

Enighedspapiret mellem de fire partier rummer, som I er inde på, gode elementer, men det er for svagt. Her burde I have bidraget.

Hvordan kæmpe for værdipolitikken?

Kære Søren.
Når jeg siger kæmpe for værdipolitikken, tænker jeg det som, at vi primært skal kigge på, hvad er værdierne i løsningen for de enkelte parter fremfor primært at kigge på det som virksomhedbestyrerere der kigger på, hvordan får mest ud af det for mindst mulige økonomiske omkostninger.
Når vi vil lave tiltag indenfor fx sundhedsvæsenet, skal vi kigge samlet på, hvad det har af værdi for patienterne, for lægerne, for sygeplejerskene, for sundheden etc
Når vi laver tiltag indenfor skole-/uddannelsesverdenen, skal vi kigge på, hvad det har af værdi for eleverne, for lærerne, for forældrene, for uddannelsen, for dannelsen etc.
Når vi kigger på miljøet skal vi kigge på, hvad det har af betydning for naturen, for borgerne, for landmændene, for jægerne etc.
Og så fremdeles…

HEREFTER skal vi kigge på, hvordan vi løser den mest “værdifulde” løsning på den bedste økonomiske måde.

Et eksempel fra tidligere er, da vi i Alternativet foreslog, at man skulle indrette arbejdsmængden efter hvilken periode, man var i i sit liv ( småbørnsforældre, børn fløjet fra reden, det grå guld ). Det var et forslag, hvor man sigtede på den menneskelige værdi, fremfor at tage udgangspunkt i BNP o.a.

Håber det gav afklaring.

Med venlig hilsen
Bent

2 Likes

Ja, det er den helt rigtige fremgangsmåde.

1 Like

Kære Uffe og Rasmus
Stop et øjeblik - Har I selv modet?
Har I modet til vi gentænker Alternativet.
skaber det hele forfra, som at skabe en ny bølge?
Gentænke hvad politik er og hvordan vi skaber den sammen?
Gentænke hvad borgerinvolvering betyder, herunder medlemsinvolvering?

Har I modet til, at vi sammen nytænker organisationen, inden den dør nedefra?
Al sand forandring kommer indefra, står der så flot et sted. yes.
Så lad os bruge pausen i valgrytmen til at revurdere det hele. Genskabe os selv.
Skabe en ny identitet, der bygger på den enkeltes medleven og kreative indsats.
prøv at se indad ved blot at skrive Alternativet hver gang i skriver Danmark eller demokratiet:

eksempler:
Alternativet har brug for et serviceeftersyn,
Alternativet har brug for en ny retning - ikke kun justeringer.

Mit idegrundlag til en ny start ligger her:

God sommer

vi ses til medlemsmøde den 26. oktober.

Jørgen

De fire opslag fungerer ikke - men det er måske kun for mig. Kunne teksten lægges her?

de skulle ligge her så: https://www.facebook.com/pg/alternativet.version2/posts/?ref=page_internal

Hej Jørgen

Hvorfor lægger du dit oplæg på Facebook, og ikke her på Alternativets debatforum?

Jeg har ikke en facebookkonto, og ønsker ikke at have en. Efter at have afslået at logge ind en halv snes gange, lykkedes det mig at læse et af dine oplæg. Men jeg kan kun kommentere dem her - hvor dem der har læst dem på Facebook ikke nødvendigvis læser med.

1 Like

Hej Nis.generelt: vores forum, dialog, fungerer i praksis kun for politiske forslag, synes jeg, De levende debatter foregår i facebook-grupper. Og jeg mener ikke jeg kan redigere i et indlæg, der er lagt på på dialog.
Aktuelt bruger jeg så fb-siden til at henvise til fordi det er ret omfattende. kunne også lægge det på en selvstændig hjemmeside, men det er ikke tiden ar lægge det herinde. Måske til august. og jeg sender det gerne til dig via mail eller alleos.

Jeg arbejder på at oplægene kan diskuteres op til og ved medlemsmødet den 26. oktober.