Uffes Nyhedsbrev - Årets vigtigste samling

Kære medlem af Alternativet

Hør indtalt version af nyhedsbrevet her

På lørdag er det tid til årets vigtigste samling i Alternativet. Og i år er vores landsmøde måske vigtigere end nogensinde før, sådan som jeg også har skrevet i den skriftlige beretning, der er sendt ud i forbindelse med landsmødet.

Og det er det dels, fordi vi står på et definerende sted i menneskehedens historie, hvor vi - som parti, bevægelse og individer - skal vise, at vi forstår klimakrisens alvor og den eksistentielle trussel, som den udgør mod livet, som vi kender det. Og dels fordi vi samtidig står foran hele to valg, nemlig valget til Folketinget og valget til Europa-Parlamentet. Uanset om statsministeren allerede har udskrevet folketingsvalget, når forhåbentlig mange af os mødes i Odense på lørdag, er landsmødet et vigtigt samlingspunkt for os, så vi kan sikre, at klimaet står øverst på dagsordenen i valgkampene og så vi kan skabe det bedst mulige udgangspunkt for gode resultater for vores parti og bevægelse ved de to valg.

Let bliver den kommende tid næppe, men vigtigt er det. For folketingsvalget gælder det, at vi står foran den svære toer. Sådan må det være, når ens første forsøg var et (uventet) hit og når det øvrige centrum-venstre har regrupperet efter den fejlslagne regeringsperiode med Socialdemokratiet, Radikale og SF ved roret, der trods gode intentioner efter 10 år med en borgerlig regering, var martret af en påstået nødvendighedens politik, som bød på alt fra salg af DONG over folkeskolereform og new public management i den offentlige sektor til selskabsskattelettelser, mens velfærden blev udhulet. Og hvad angår valget til Europa-Parlamentet skal vi - ligesom vi gjorde til folketingsvalget sidst - overbevise vælgerne om, at netop vores nye projekt er det, som de bør fæstne deres tillid til.

Jeg er sikker på, at vi nok skal kunne løfte de opgaver, vi står over for, selvom de er store. Vi står på en solid, konkret og visionær politisk platform, ja faktisk har vi – siden vi kom i Folketinget – lavet over 500 siders politiske udspil, herunder et regeringsprogram, som på mange måder er grundlaget for vores valgkamp og sætter ambitionsniveauet. Og så har vi nogle af de mest engagerede og dygtige græsrødder, massevis af seje og modige kandidater og alle jer medlemmer, der arbejder for et Danmark, der ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden.

Men for mig er det vigtigste ikke nødvendigvis, hvor mange mandater vi får (selvom jeg selvfølgelig håber på et rigtig godt valg), men at vi fører nogle valgkampe, som vi kan være stolte af og hvor vi står ved vores høje ambitioner for Danmark. Hvor vi er tro mod os selv, og det vi tror på. Hvor vi viser os som inspirerende forbilleder og evner at vise, at politik kan tænkes og leves på en anden måde, end vi har været vant til. At vi lykkedes med at vise, at der er et alternativ til status quo. At der er et grønt, socialt retfærdigt, humanistisk, entreprenant og internationalt orienteret alternativ til det politiske establishment.

Det er også derfor, at vi i forbindelse med landsmødet i weekenden præsenterer hele tre udspil, som meget godt tegner vores politiske projekt, idet de hver især fokuserer på en af de tre bundlinjer, nemlig den grønne, den sociale og den økonomiske bundlinje. Som tegner, hvad vi vil som parti og bevægelse.

Jeg har som politisk leder afgivet min beretning forud for årets landsmødet, men for mig er det egentlig lige så vigtigt, at du oppe i hovedet eller sammen med dine partikolleger på landsmødet selv tænker tilbage på den rejse, vi har været på indtil videre. Så vi på landsmødet eller i valgkampen eller over middagsbordene kan dele alle de historier om, hvor langt vi er kommet, siden Alternativet kun var en idé om noget andet. En flygtig tanke. En skitse og nogle stiplede linjer. Det var nemlig ikke givet, at det overhovedet skulle lykkedes. At vi står her nu. At vi fik samlet alle de nødvendige underskrifter. At vi sammen fik skrevet et partiprogram. At vi fik lavet politiske forlig og rykket den offentlige samtale, hvad end det så gælder kødfri dage, 30 timers arbejdsuge eller et mere involverende demokrati. Det var ikke givet, at vi fik valgt bestyrelser. At vi fik valgt kandidater, der siden blev vekslet til mandater, til borgmestre. Det var ikke givet, at vi overhovedet kom en hel valgperiode igennem. Det er kun lykkedes, fordi vi gav det et forsøg. Gjorde vores bedste, grinede og græd, sled og slæbte. Sammen. Så tak for det. Det er os, der er Alternativet. Til sammen.

Netop det forestående valg og vores høje ambitioner betyder også, at vi er blevet tryktestet af medier, af de andre partier og af os selv. Det er naturligt - og det skal vi selvfølgelig også kunne stå igennem. For vi har begået fejl. Både store og små fejl. Vi er blevet klogere og vi har lært - og skal lære endnu mere. Sådan er det, for det er ikke nemt at starte et nyt parti og bevægelse. Se bare hvor få der lykkes med det. Det er heller ikke let at skabe en ny og bedre politisk kultur. Det havde vi heller aldrig troet, det ville være, for der er masser af dilemmaer. Nogen efterspørger mere ledelse, andre kommer i mindretal, nogen føler sig tromlet, andre efterlyser konsekvenser. Vi prøver hele tiden at balancere de mange ønsker, håb og drømme, som vi alle sammen har for Alternativet. Det skal vi blive ved med. For det er pokkers vigtigt, det vi har gang i. Pokkers vigtigt. Det ved jeg, vi er enige om.

Det meste af det nyhedsbrev har handlet om landsmødet, men jeg vil lige dele et par gode ting fra nogle af vores andre folkevalgte, som fortjener et bredt publikum. Først en artikel om, at København er klar med mere plantebaseret og økologisk mad, som vores kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde har andel i. Det er et rigtig positivt tiltag, som jeg håber spreder sig til endnu flere egne af landet.

Dernæst vil jeg dele en opfordring fra vores gruppeforkvinde Carolina Magdalene Maier, der opfordrer forældre til at holde deres skolebørn hjemme fra de nationale test, som igen og igen har vist sig at være totalt ubrugelige som læringsværktøj, og som både elever, lærere og forskere ikke kan se ideen i. Det er et trist udtryk for den detailstyring, som folkeskolen er blevet underlagt. Så lade os droppe de nationale tests.

Og endelig vil jeg gøre opmærksom på, at vores hjemløseordfører Torsten Gejl for nylig - endnu engang – holdt den sociale fane højt, da han sov med de hjemløse på Christiansborgs Slotsplads. Det er helt i skoven, at vi nu lever i et land, der kriminaliserer nogle af vores mest udsatte og sårbare person. Derfor er også jeg glad for, at Torsten for nylig stillede forslag i Folketinget om at afskaffe zoneforbuddet og tilbagerulle strafskærpelsen for tiggeri.

Det er sådan nogen ting, som dem jeg lige har nævnt, der gør mig virkelig stolt over at være politisk leder for Alternativet. Der er så meget, vi endnu skal nå. Jeg glæder mig til at se jer. Enten på landsmødet eller ude i resten af Danmark under de kommende valgkampe.

Kh Uffe

Første inspirationsnedslag er den nye naturdokumentar Our Planet, som er et samarbejde mellem Netflix og WWF Verdensnaturfonden og som i øvrigt er den første naturdokumentar, som Netflix har produceret. Den sætter fokus på, hvordan mennesket udpiner vores natur – og dermed også truer vores egen eksistens. Den adskiller sig fra mange andre naturdokumentarer ved ikke bare at vise naturens skønhed, men også at sætte fokus på, hvor galt det kan gå, hvis ikke vi omgående ændrer adfærd. Se mere her.

Det andet inspirationsnedslag er en fortælling om Marit Sonja Bick, der med god ret kalder sig selv for klimarealist og som har sat sig for at leve som CO2-neutralt som muligt. Hun er kun 20 år gammel, flyver ikke på ferie, går kun i genbrugstøj og spiser overskudsmad. I sandhed inspirerende. Læs hendes fortælling i Jyllands-Posten her.

Det sidste inspirationsnedslag er – igen – et afsnit af dokumentarserien Uffe mod magten. Denne gang er det dog vores spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget Rasmus Nordqvist, som har hovedrollen. Du kan se det her og følge Rasmus i den valgkamp for et grønnere og mere solidarisk Europa, der allerede er i fuld gang.


MØD OS ELLER TAG KONTAKT

Alternativet

Åbenrå 33

1124 København K

+45 71 79 18 64

www.alternativet.dk

alternativet@alternativet.dk

medlem@alternativet.dk

Kære Uffe - Dit nyhedsbrev er lidt for pessimistisk set i lyset af de sidste 4 års stigende fokus på den grønne politik fra alle partier. Det var ikke sket i samme omfang uden Alternativet i FT.
Nu gælder det om at skabe opmærksomhed i offentligheden på Alternativets politik…
Alle partier slås om den politiske dagsorden. Derfor skal liste Å meget mere i medierne med konkrete små og store forslag og kommentarer til, hvordan Å’s politikområder kan gennemføre i praksis. Hver dag frem til de to kommende valg skal en central politiker fra Å citeres i medierne for enten egne forslag eller kommentarer til andre politikeres forslag. Og her skal Å-sekretariatet bruge dekreative græsrødder til at opsamle de lokale debatter.
MEN det drejer sig ikke kun om at skabe opbakning til de politiske forslag. Der er måske i endnu højere grad vigtigt at skabe TILLID til de personer, der skal gennemføre de politiske forslag. Vælgernes tillid til dem, der tegner toppen i partiet, vil - også ved dette valg - være afgørende for, om krydset sættes på liste Å eller på nogle af de “konkurrerende” partier.på den grønne fløj.
De interne organisatoriske problemstillinger kan vi tage op igen efter FV19. NU gælder det om at VISE STYRKE:
“I tider med vanskeligheder, skal vi ikke tabe resultaterne af syne, men se den lyse fremtid - og styrke vort mod” (citat frit efter Mao, der også havde sit at se til i starten af den lange march).