Uffe Elbæk kommer til Syddjurs og hylder landsbydelebiler og grønne jobskabelse

Arrangement nr. 1: Smart mobility, dele-elbiler og fremtidens transportform i en landkommune

Dato og klokkeslæt: 2/11 kl. 15.30-16.15

Sted: Torvet foran det gamle Rådhus, Torvet 6, 8400 Ebeltoft

Aktivitet:

· Begivenhed

Med fokus på fremtidens grønne mobilitet inviterer vi til en dialog om delebiler, letbane/kollektiv transport og samkørsel. Her kan man få en prøvetur med Uffe Elbæk i en deleelbil fra det private landsby-delebilsfirma Byensbil.dk, som på markedsvilkår har fået igangsat en delebilsbevægelse i landsbyer – byer som trodser de negative forestillinger om, at delebiler kun er et storbyfænomen. På Djursland er der allerede 6 landsbydelebiler og flere på vej i nye byer.

· Begrundelse

Mobilitet er vigtigt i hele Danmark og måske specielt i landkommuner, hvor den kollektive transport er presset og skærer i serviceniveauet mht antal ruter og afgange. Delebiler er et godt supplement til kollektiv transport og kan for mange erstatte bil nr. 2 og i nogle tilfælde bil nr. 1.

Alternativet Syddjurs laver arrangementet i samarbejde med Ungerådet (DEMO-rådet) i Syddjurs Kommune for sætte fokus på fremtidens grønne mobilitet, deleøkonomiske mobilitetsløsninger og det er et stort problem for specielt unge og ældre.

· Hvem af de lokale kandidater deltager?

Alle 3. Jakob Baungaard, Kenneth Degnbol, Mette Foged.

· Er det et offentligt arrangement?

Ja selvfølgelig


Arrangement nr. 2: Fremtidens grønne jobs i Syddjurs Kommune

Dato og klokkeslæt: 2/11 kl. 16.45-18

Sted: REFURB, Hornbjergvej 8, 8543 Hornslet

Aktivitet:

· Begivenhed

Rundvisning på en af Syddjurs’ grønne virksomheder, der arbejder med cirkulær økonomi (modtager brugt IT, reparere og klargøre det og sender det tilbage som brugsklar produkt). REFURB fortæller, hvorfor de er flyttet fra Aarhus og til Syddjurs og hvilken betydning det har haft for dem som virksomhed. Afslutningsvis vil der være en debat om fremtidens arbejdsmarked i Syddjurs og grønne jobs blandt de inviterede partier og fremmødte borgere og virksomheder.

· Begrundelse

Alle kommuner råber efter vedvarende og sikre jobs. Mange af fremtidens job skabes inden for den grønne sektor og her er det ofte svært for en landkommune at trække grønne virksomheder til sig i konkurrence med storbyerne. Kommuner kan gøre meget for at understøtte dette og derfor foreslår vi i Alternativet Syddjurs, at der udarbejdes en køb-lokal-indkøbsstrategi, der understøtter lokale produktionsvirksomheder og viser potentielle nye virksomheder, at de roligt kan etablere sig i Syddjurs Kommune.

· Hvem af de lokale kandidater deltager?

Alle 3. Jakob Baungaard, Kenneth Degnbol, Mette Foged.

· Er det et offentligt arrangement?

Ja selvfølgelig