Udvisning af ægtefælle

På det seneste har der været flere sager, hvor udenlandske ægtefæller til danske statsborgere er blevet udvist.

Udover de individuelle menneske- og borger rettigheder. Burde der så ikke være familierettigheder, der forbyder opsplitning af familier? Således at udenlandske ægtefæller til danske statsborgere skal have ret til permanent ophold i Danmark.