Udvikling af nyhedsbreve og kommunikation generelt

Hvordan udbygger vi vores nyhedsbrev - eller gør vi ikke? Hvad er der behov for at vide fra centralt hold i Alternativet? Hvad er der ikke behov for. Og så gerne mange gode idéer til, hvordan vi gør vores kommunikation mere gakket og mere alternativistisk.

Kunne være fantastisk med nogle videoer på vores website og/eller facebookside med alternativister og andre, der fortælle hvad de forbinder med hver af vores værdier. F.eks. 3 forskellige, der fortæller hvad “gennemsigtighed” eller “mod” betyder for dem.
Kunne være et vigtigt bidrag til, at værdierne bliver mere end ord - og en anderkendelse af at de betyder noget forskelligt for hver af os.