UDVIKLING AF ALTERNATIVETS IT-POLITIK PÅ TVÆRS AF FOLKEMØDET


(Alternativet) #1

23. maj 2018

DENNE SIDE ER LØBENDE UNDER OPDATERING

I januar blev Alternativets IT- vision “Et Digitalt Bæredygtigt Danmark” vedtaget i Politisk Forum. Som altid skal visionen konkretiseres i forslag, før den kan blive omsat til konkret politik. Dette starter vi med på Folkemødet på Bornholm. Vi øver os hele tiden sammen på at lave bedre, sjovere og mere inkluderende politikudvikling, og denne proces er derfor et eksperiment i, hvordan vi sammen kan udvikle politik.


Importeret fra: https://alternativet.dk/aktuelt/nyt/udvikling-af-alternativets-it-politik-pa-tvaers-af-folkemodet