Udspil på velfærdsområdet fra Alternativet Assens

Alternativet Assens præsenterer her sit udspil på velfærdsområdet. Det består af en række forslag, der alle vil trække Assens i en mere socialt bæredygtig retning.


Importeret fra: https://assens.alternativet.dk/aktuelt/nyt-fra-os/udspil-pa-velfaerdsomradet-fra-alternativet-assens