Udspil på skoleområdet fra Alternativet Assens

Alternativet Assens præsenterer her sit udspil på skoleområdet. Skolerne har været et hedt emne siden debatten om skolelukninger begyndte i 2016. Vi bryder os hverken om metoden, beslutningerne eller resultaterne af den sag. Det har inspireret flere af forslagene heri.


Importeret fra: https://assens.alternativet.dk/aktuelt/nyt-fra-os/udspil-pa-skoleomradet-fra-alternativet-assens