Udsendelse af dagsorden

Vi mødes som tidligere annonceret til generalforsamling på Hedensted bibliotek søndag den 10. marts - med mødestart klokken 16:00.
Nye ansigter er meget velkommen - også bare for at hilse på :slightly_smiling_face:

Forslag til dagsorden:

  1. Servering af kaffe/te og hjemmebag m.m.
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Godkendelse af dagsorden (herunder eventuelle tilføjelser/ændringer)
  4. Fælles udveksling af betragtninger over 2018 og perioden fra sidste generalforsamling - og nogle visioner for fremtiden. (Alternativt til “beretning fra bestyrelsen”)
  5. Behandling af forslag om at afstemninger og valg på denne generalforsamling, foregår per håndsoprækning og jazz-hands i modsætning til skriftlig afstemning - jf. §15 stk. 6 i minimumsvedtægterne.
  6. Godkendelse af forslag til foreningens vedtægter - revideret som følge af ændringer i landsforeningens “minimumsvedtægter”
  7. Beslutning om at vi (fortsat) vil have en bestyrelse, og i bekræftende fald om den kommende bestyrelse rolle og hvilken grad af selv-konstituering der overlades til bestyrelsen.
  8. Valg til bestyrelse og andre tovholdere
  9. Eventuelt.

Og så foreslår jeg at vi fortsætter med et konstituerende møde i bestyrelsen, umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen, med henblik på at få fastlagt eventuelle manglende fordeling af opgaver og roller - og hvad der ellers skal til for at Merkurbank vil give os adgang til vores penge - og desuden får aftalt noget om indsatser og projekter i 2019, herunder en indsats for større synlighed af foreningen.vedtægter revideret 25-2-2019.docx (23.1 KB)

1 Synes om