Udsættelse af opstillingsmøde

Kære medlem i sjællands storkreds

Vi ser os desværre nødsaget til at aflyse vores opstillingsmøde d. 28/3-20. På opstillingsmødet skulle vi have valgt folketingskandidater og regionsrådskandidater. Vi har modtaget 3 opstillingsgrundlag til folketingskandidater. De er alle tre kandidater i forvejen. Det drejer sig om Sascha Faxe, Peter Kjær Hansen og Kirsten Kock. Vi har ansøgt hovedbestyrelsen om mulighed for, at de fortsætter som kandidater til det er muligt at afvikle opstillingsmøde. Vi må påregne at det først bliver efter Landsmødet som er planlagt til 23-24. Maj (Hvis det ikke også aflyses. Det ved vi ikke endnu).

På det opstillingsmøde vi senere indkalder til, vælger vi så også regionsrådskandidat. Der er kommet én opstilling på nuværende tidspunkt fra Line Gessø Hansen. Når indkaldelsen udsendes vil der naturligvis være mulighed for at fremmsende opstillingsgrundlag, såfremt man måtte ønske det. Opstillingsgrundlagene sendes derefter ud 14 dage før opstillingsmødet som vanligt.

Rasmus Nordqvist er ikke længere spidskandidat i storkredsen da han har forladt Alternativet. Vi ærgrer os over forløbet, men siger tak for nu og ønsker Rasmus held og lykke.

På Årsmødet fik storkredsbestyrelsen en “næse” for ikke at have fastlagt budget. Så snart det er på plads så meldes det naturligvis ud, men vi beder om tålmodighed, da det tager tid at overdrage økonomi fra en kasserer til en anden.

I storkredsbestyrelsen er vi ved godt mod. Vi tror stadig på projektet og selvom Alternativet naturligvis bliver en anden form for parti og bevægelse på baggrund af den sidste tids hændelser, så kan vi alle mærke et spirende håb og en lyst til at bringe Alternativet et nyt sted hen.

Til sidst kan vi afsløre at vi efter årsmødet konstituerede os således at Dan Lundstedt er forperson, Bine Siefert er næstforperson, Christian Würtz er kasserer, Ida Aasvang og Mariann Hansen er menige medlemmer. I praksis har vi kollektiv ledelse - undtagen når vi andre trækker forpersonkortet og sætter Dan på arbejde :slight_smile:

På falderebet lige en påmindelse om at foredraget i d. 19/3 i Roskilde med Mickey Gjerris er rykket til efteråret.

Vi håber at I stadig er med os og at vi ses så snart det er muligt.

Forårsspirende grønne hilsner

Dan, Bine, Christian, Ida og Mariann - bestyrelsen i Storkreds Sjælland

1 Synes om