Udsættelse af årsmøde

Kære medlem. Vi melder os i koret af aflysninger og udsættelser. Årsmødet i Alternativet Odsherred udsættes indtil videre. Vi vender tilbage, når corona-situationen er mere afklaret. Med venlig hilsen, Bestyrelsen