Udkast til samlet vedtægtsforslag

Kære alle.

Her har I et udkast til samlet vedtægtsforslag fra vedtægtsudvalget. Det er et udkast, som I også kan se i læsevejledningen først i dokumentet. Vi er ikke klogere end dette nu, men der hvor vi endnu ikke er kloge nok, så håber vi, at I kan hjælpe os videre frem mod et endnu bedre forslag.

Kommenter her i tråden eller opret separate kommentartråde, hvis I finder det frugtbart. På forhånd tak for alle tanker og den tid, som I bruger her. Det er vigtigt.

Nis

Udkast til samlet vedtægtsforslag.xlsx (35.3 KB)

3 Synes om

Vi holder næste møde med medlemmer lørdag d. 9.4. kl. 10 eller 11 - 17 i Alternativets lokaler i Nørregade 71, 2th, 5000 Odense.

Det er for alle, der elsker at sidder og pinde i “der står altså ikke “op til,” derfor er betyder det noget andet, end vi egentlig mener…” og den slags.

Det er meningen, at vi skal gå tekstforslaget igennem med en tættekam, og læse sætning for sætning, og se om vi er enige om, hvad den betyder. Og om vi synes, den betyder det, vi ønsker, at den betyder. Der skal nok være en hel del smuttere imellem.

Så hvis du har akkuratesse- og petitessesans, stor analytisk og logisk sans, har gode fornemmelser for sprogets nuancer og meget gerne erfaring med bestyrelses- og foreningsarbejde, så er du meget velkommen til at komme og hjælpe os med at gøre vedtægtsændringsforslaget mere gennemarbejdet og entydigt!

Der kører biler fra Sjælland og fra Østjylland, og der er plads til at give et lift.

Vi glæder os til at se jer :slight_smile:

KH
Astrid

2 Synes om

Kære Nis og Astrid

Først og fremmet får I og resten af tovholdergruppen et kip med kasketten herfra for jeres store indsats. Det er godt gået!

Til orientering, så har på bestyrelsesmøde i Storkreds KBH i dag besluttet, at vi laver et åbent bestyrelsesmøde d. 20. april. i Aabenrå, hvor vi diskuterer det samlede udkast til vedtægtsforslag. Det gør vi dels for, at forsøge at styrke det store arbejde, I allerede har lagt i udkastet, men også for at indsamle viden i kredsen, og for at kunne sende jer en evt. indstilling fra Storkreds KBH forud for årsmødet (og gerne i god tid, så I kan bruge den viden, der måtte komme ud af det, på en konstruktiv måde).

Jeg opretter mødet i kalenderen i dag, og på FB, og vil meget gerne have jeres input på, hvilken læring i har haft ud af den proces i lige har været igennem og evt. benspænd.

Jeg tænker, at det kunne være skønt at have jer repræsenteret til mødet, hvis det er muligt? Og så tænker jeg, at vi 1 uge før mødet sender den seneste opdatering af jeres store arbejde ud til deltagerne, så de har mulighed for at forberede sig på mødet.

Giver det mening?

Alt godt!

  • Stine, Storkredsbestyrelsen KBH
1 Synes om

Tak for de anerkendende ord, Stine :slight_smile: Dem er vi altid glade for at få. Vi vidste nok godt alle, at der ville være meget arbejde med denne gruppe - men vi har alle lagt betydeligt flere timer i den, end vi havde forudset på forhånd. Så tak for ordene - de luner :slight_smile:

Vi vil meget gerne være med til et medlemsmøde, hvor vi prøver at redegøre for, hvilke tanker, der ligger bag de forskellige ændringsforslag. Så lad os se hvad vi kan få til at fungere :slight_smile:

2 Synes om

der er jeg 1000 % ening … :slight_smile:

Så enig med Stine. Hatten af for jeres store indsats. Det er så fedt at vedtægtsdiskussionerne bliver taget i alle kroge af Alternativet. Glæder mig til vigtige og livsgivende diskussioner på årsmødet. Næste år har vi fulde huse, når arbejdet fortsætter :slight_smile:

1 Synes om

Jeg kan desværre ikke nå frem til mødet i Odense, men I skal dog ikke snydes for mine kommentarer / forbedringsforslag:

§3 Tilføjes: beretning fra ombudsmandsrådet.

§ 7. HOVEDBESTYRELSEN
STK. 1 Alternativet ledes af en hovedbestyrelse bestående af 15 personer, deriblandt forperson, næstforperson samt kasserer.

STK. 2 Ved årsmødet vælges forperson, næstforperson samt 3 medlemmer og mindst 3 suppleanter i prioriteret rækkefølge. 1 medlem vælges på generalforsamling i hver storkreds.

STK. 7 5 ændres til 8

STK. 15. Hovedbestyrelsen skal sammensættes så den udover forpersonen har en så vidt mulig ligelig fordeling mellem mænd og kvinder. Derfor skal storkredsenes valg til hovedbestyrelsen foreligge senest 3 søgnedage før årsmødet. Har en eller flere storkredse ikke indvalgt medlem til hovedbestyrelsen, forhøjes antallet af årsmødevalgte tilsvarende.

Forslaget til §7 tilsigter at skabe en god forbindelse mellem HB og det regionale/lokale arbejde.

§ 10 Har urafstemning ved valg af spidskandidater været overvejet?

§14 Det er demokratisk betænkeligt at afskaffe ekskluderedes mulighed for appel til landsmødet. Der bør tilføjes en bestemmelse om, at HB ved enhver eksklusion udarbejder en rapport, som er tilgængelig for alle medlemmer.

Fantastisk indsats af vedtægtsudvalget :green_heart:

Her lidt input angående valgprocedure:
Generelt når vi vælger nogen til at repræsentere os, synes jeg der skal være 2/3 flertal (såkaldt “kvalificeret flertal”) bag valget i stedet for 50% - det har jeg gode erfaringer med fra andre organisationer.
Således i 19.3:
Til valg uden et bestemt antal pladser, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 2/3 af de afgivne stemmer.

Tusinde tak, Søren !!!

wow… dejligt ambitiøst. Men jeg kan høre et medlem af udvalget sige, at så har mindretallet stor magt :wink:

1 Synes om

Som det er nu, hvor storkredsen “pådutter” lokalkredsene kandidater, så synes jeg der er meget rimeligt, med den mindretalsbeskyttelse der ligger i 2/3 flertal. Hvis det på sigt bliver lokalkredsene der selv stiller sine kandidater så er simpelt flertal fint synes jeg. Fordi “skaden” ved at vælge en kontroversiel kandidat er reduceret til den pågældende lokalkreds. Eksemplet fra Østjylland hvor 80 mennesker vælger kandidater til 12 lokalkredse, ved almindeligt flertal synes jeg viser problemet meget godt.

1 Synes om

Mellem 50 % og 2/3 er der også 60 % :slight_smile:

1 Synes om

I det forslag til vedtægter, som ligger for storkredsene, er det mere tydeligt, hvad der foregår. Lokalforeninger kan udpege kandidater (op til 2) - som formelt vælges på storkredsforeningens årsmøde. De vil således have været stemt igennem med 50 % lokalt og 50 % i storkredsen for at kunne blive opstillet til Folketinget. For kommunevalg er det kun 50 % - og her synes jeg personligt, at det er en fin tanke du har. Jeg tænker det således: Vores kandidater skal sendes afsted med stor opbakning, og valgresultatet skal ikke afhænge for meget af, hvem der dukkede op. 60 % eller 66 % løser den udfordring, hvor der ikke er ‘kontrolinstanser’.

2 Synes om

Jeg ved ikke om det er et forkert sted jeg italesætter dette ? var der ikke en speciel tråd om dette emne? Men hvorfor skal storkredsen bestemme hvem der bliver stillet op i en lokalkreds?

Der er meget at forholde sig til, jeg bemærker dog, at det foreslås at nedsætte grænsen fra 3 til 2 måneder, når det gælder kravet til hvor længe man skal have været medlem, før man kan blive valgt som folketingskandidat.

Jeg synes den grænse snarere skal sættes op til mindst 6 måneder, gerne 12 måneder.

Det er vigtigt, at de valgte kandidater har en vis forankring i Alternativet (ikke kun på grund af, men også foranlediget af nyeste sag fra Østjylland, hvor en kandidat nærmest kom ind fra højre og fik valg - der dog blev annulleret)

Og det på trods af, at vi er et ungt parti.

1 Synes om