Udeservering

Kære medlemmer

Sagen om udeservering har fyldt meget i medier og hos os på Rådhuset.

I aften kommer vores bud på en løsning i TV2 Kosmopol.

Vi ved der hos mange er stærke følelser omkring sagen. Om der skal lukkes kl.22 eller kl.24.

Vi har bestræbt os på at lave en løsning, der kan rumme flest mulige hensyn og behov.

Læs her den pressemeddelelse, vi snart sender bredt ud. (nedenstående)

Mange grønne hilsner fra bestyrelsen og BR gruppen

S & SF FORSLAG OM AT LUKKE UDESERVERING KL.22 STOPPES AF ALTERNATIVET

Det handler ikke om kl.22 eller kl.24. Det handler om den rette åbningstid til det rette sted.

Derfor kan Alternativet ikke støtte SF og Socialdemokratiets forslag om lukning af udeservering kl.22 på hverdage. Alternativet har brugt høringsperioden om de nye regler for udeservering i København på at tale med borgere, interessenter og embedsværk.

“Det er jo fjollet, hvis mange steder skal til at lukke kl.22 for udeservering, fordi der er støjproblemer nogle steder. Det forsøger vi at løse med forslaget om fleksible åbningstider – vurderet alt efter lokale vilkår”, siger Troels Chr. Jakobsen, medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Alternativet.

Alternativet foreslår en løsning med fleksible lukketider, der tilpasses de lokale vilkår. Den fleksible, lokale vurdering kan både betyde, at der i områder, hvor vilkårene tillader det, også holdes åbent til efter midnat, eller at i særligt støjplagede gader begrænses åbningstiden. Det handler ikke om kl.22 eller kl.24, men om den rette åbningstid til det rette sted.

Det bliver også et fokus for Alternativet at skærpe tilsyn og klageadgangen. Det skal fremover være sådan, at de serveringssteder, der ikke overholder reglerne, bliver kontrolleret og sanktioneret – også af hensyn til de serveringssteder, der overholder reglerne, men især af hensyn til fremkommelighed for gående, barnevogne, kørestole, brandvæsen og lokale beboere.

“Det har overrasket mig som nyt medlem af Teknik- og Miljøudvalget, hvor meget lovløshed, der hidtil har været. Hvor mange udeserveringer uden tilladelser. Hvor lidt kontrol. Nu er jeg som alternativist jo ikke helt vant til rollen som lov-og-ordens-politiker, men jeg tænker, at når du har et serveringssted, og ser andre bryde reglerne, og spørger dig selv om, hvorfor du dog så skal overholde reglerne, ja, så har vi et problem“, fortæller Troels Chr. Jakobsen, medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Alternativet.

Alternativet vil investere i tilsynet. Det betyder flere medarbejdere til at modtage klager og foretage tilsyn. Det bør ifølge Alternativet også betyde oprettelsen af en særlig tilsynsenhed, der etablerer et gennemsigtigt klagesystem, og hjælper alle udeserveringer med at få søgt tilladelse og overholde reglerne.

“Det her er kun en brik i et vanskeligt puslespil om udviklingen af bylivet og nattelivet i København. Jeg tror dog, vi rammer balancen i vores forslag, fordi både branchen og beboerforeninger er lidt skeptiske og har en frygt for, om forslaget nu også går deres vej. Vores tanke er, at den lokale vurdering af åbningstider giver mulighed for en løbende, organisk udvikling – i stedet for en sort/hvid konflikt om enten kl.22 eller kl.24”, siger Troels Chr. Jakobsen, medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Alternativet.

Alternativet vurderer altså, at reglerne for udeserveringer ikke i sig selv kommer til at løse alt. Hverken for beboerne eller for branchen. Det handler også om byudvikling, og om en anden kurs for byudvikling, hvis Indre By og Indre Nørrebro skal aflastes, og det skal være attraktivt og muligt at gå i byen i alle de andre af Københavns bydele. Det kunne handle om at udvikle de andre bydele mere. Det kunne handle om at reservere områder til natteliv og friholde de steder for boligbyggeri. Det er som alt andet i københavnsk politik et spørgsmål om prioritering af byens arealer.

“Alle Københavnere har et forhold til bylivet og nattelivet – på godt og ondt. Derfor har vi brugt en del kræfter på at finde en konstruktiv løsning – og vi kommer også til at spille ind med nye forslag om bylivets udvikling i København. I næste års kommuneplan vil vi foreslå at reservere Refshaleøen til kultur-, by- og natteliv, og lige der måske begrænse mængden af almindelige boliger til kun nogle ungdomsboliger, så vi bevare et åndehul for kulturen og en frizone for nattelivet.”