Uddannelse og talentudvikling - Styrkelse af pædagoguddannelsen

Forslagets tekst

Musik, teater og andre kunstneriske aktiviteter skal være normale tilbud i børnehaverne og dette kan bl.a. ske gennem en styrkelse af pædagogernes uddannelse samt efteruddannelse. Alternativet foreslår at give ekstra midler til opkvalificering af pædagogerne, således, at de føler sig tilstrækkeligt klædt på til at forme didaktiske forløb med udgangspunkt i leg og kreativitet.

Potentielle ulemper ved forslaget

Der kan argumenteres for, at det er kunstnere der skal stå for undervisning i de kunstneriske fag - også på børnehaveniveau.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Kulturpakken bygger på Alternativets kulturpolitiske vision og er således en udmøntning af visionsteksten fra Alternativets partigrogram. Kulturpakken bygger ovenpå på de landsdækkende laboratorier, der dannede grundlaget for den kulturpolitiske vision fra 2014.

I 2016 er der afholdt nye kulturpolitiske laboratorier i Aarhus og København, hvor nye perspektiver, ideer og holdninger har været med til at folde visionerne ud.

Ligeledes er der afholdt fagpolitiske laboratorier med kunstnere og fagpersoner inden for kunst og kultur, der har viden på deres specifikke fagområder og har tilført kulturpolitikken faglig dybde.

Sidst men ikke mindst har medlemmer og ikke-medlemmer, fagpersoner og ikke-fagpersoner fra både de politiske og fagpolitiske laboratorier dannet baggrundsgruppe for processen og er undervejs blevet præsenteret for kulturpakkens indhold med mulighed for at give feedback.

En svaghed ved processen er, at den været lang og ressourcekrævende. Det betyder, at der undervejs har været perioder med stilstand, hvilket kan have været frustrerende for medlemmer, der har deltaget i laboratorier. Derudover er det en svaghed, at anden omgang af laboratorierne kun er afholdt i de store byer, om end der har været mulighed for medlemmer i andre dele af landet at afholde laboratorier.

Forslagsstillere

 1. Anne Grete Kamilles
 2. Badar Shah
 3. Daniel Hauberg
 4. Gita Maria Thomassen
 5. HC Molbech
 6. Henrik Marstal
 7. Jacob Fuglsang Mikkelsen
 8. Kirsten Andkjær Petersen
 9. Laura Marie Klindt Nielsen
 10. Matthew Daniali
 11. Niko Grünfeld
 12. Rasmus Nordqvist
 13. Ruth Johnsen
 14. Saxe Sebastian Lomholt

Status på forslaget

Status: Under udvikling (efter høring)

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Didaktisk er et begreb der er knyttet til læring. I denne sammenhæng bliver formålet med leg at lære noget. Det kan jo være OK. Leg har dog også en værdi i sig selv, som er meget vigtig. Hvis det sættes i fokus, vil det sætte andre krav til pædagogers kompetencer. Foreslår at didaktik erstattes af aktiviteter. Derved åbnes for flere muligheder.

Jeg er enig med Ruth. Leg har en værdi i sig selv. Leg er undervurderet og bør prioriteres højt.

Her er appetitvækker til seneste artikel omkring leg fra DPU:

Den mest effektive måde at gøre børn til gode elever i folkeskolen på er at lade dem lege i dagtilbuddet. For leg er ikke kun sjov og ballade, men en vigtig forudsætning for at blive en livsduelig person i en globaliseret verden.

Læs gerne hele artiklen her: http://edu.au.dk/aktuelt/asterisk/vis-artikel/artikel/leg-goer-dig-livsduelig/
:green_heart:
Peter

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.