Uddannelse og talentudvikling - ligestilling af kultur- og musikskoler ift. statslig støtte

Forslagets tekst

Alternativet foreslår, at de danske kulturskoler udvikles, så de opnår samme professionalisme, nationale udbredelse samt betydning og relevans for lokalmiljøet som musikskolerne.
Omkring halvdelen af landets kommunale musikskoler tilbyder undervisning i andre kunstretninger, men Alternativet vil tilskynde til, at alle børn får mulighed for at modtage kvalificeret kunstnerisk og kulturel undervisning i musik, såvel som i andre kunstneriske fag.
Alternativet vil ligestille kulturskolerne med musikskolerne i regi af refusion af lærerlønsudgifter. Det betyder, at de kommuner, der ønsker at stille kulturskoler til rådighed for sine borgere, vil kunne få refusion for lærerlønninger, hvor lærere også underviser i andre fag end musik. Det er ikke et krav, at kommunerne skal oprette kulturskoler, men hvis de ønsker at gøre det, vil staten være med til at understøtte driften via refusion af lærerlønsudgifter.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Kulturpakken bygger på Alternativets kulturpolitiske vision og er således en udmøntning af visionsteksten fra Alternativets partigrogram. Kulturpakken bygger ovenpå på de landsdækkende laboratorier, der dannede grundlaget for den kulturpolitiske vision fra 2014.

I 2016 er der afholdt nye kulturpolitiske laboratorier i Aarhus og København, hvor nye perspektiver, ideer og holdninger har været med til at folde visionerne ud.

Ligeledes er der afholdt fagpolitiske laboratorier med kunstnere og fagpersoner inden for kunst og kultur, der har viden på deres specifikke fagområder og har tilført kulturpolitikken faglig dybde.

Sidst men ikke mindst har medlemmer og ikke-medlemmer, fagpersoner og ikke-fagpersoner fra både de politiske og fagpolitiske laboratorier dannet baggrundsgruppe for processen og er undervejs blevet præsenteret for kulturpakkens indhold med mulighed for at give feedback.

En svaghed ved processen er, at den været lang og ressourcekrævende. Det betyder, at der undervejs har været perioder med stilstand, hvilket kan have været frustrerende for medlemmer, der har deltaget i laboratorier. Derudover er det en svaghed, at anden omgang af laboratorierne kun er afholdt i de store byer, om end der har været mulighed for medlemmer i andre dele af landet at afholde laboratorier.

Forslagsstillere

 1. Anne Grete Kamilles
 2. Badar Shah
 3. Daniel Hauberg
 4. Gita Maria Thomassen
 5. HC Molbech
 6. Henrik Marstal
 7. Jacob Fuglsang Mikkelsen
 8. Kirsten Andkjær Petersen
 9. Laura Marie Klindt Nielsen
 10. Matthew Daniali
 11. Niko Grünfeld
 12. Rasmus Nordqvist
 13. Ruth Johnsen
 14. Saxe Sebastian Lomholt

Status på forslaget

Status: Under udvikling (efter høring)

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Det er et rigtigt spændende og vigtigt emne. Som underviser i kulturskolen er vi hårdt ramt af at samarbejdet med folkeskolerne ikke rigtigt fungerer. Dvs vi må vente med at undervise til kl 15, når folkeskolen er færdig. Det giver en meget lille åbning til at undervise de små, og de store er trætte og har ikke lyst til at gå til undervisning kl 20.00. I sverige og andre steder er det muligt at gå fra undervisning i skolen og gå til musik/Kulturskole og vende tilbage.

De projekter som giver energi til eleverne (og lærerne) er stort set umulige at lave som det er nu, fordi vi er nødt til at starte dem når en stor del af vores elever er gået blevet puttet i seng. Det ville være skønt hvis der kom fokus på frittids interessers mulighed i folkeskolen.

Mvh Henrik

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.