Uddannelse og talentudvikling - kunstnerisk grundkursus for den unge elite

Forslagets tekst

Der er et veludbygget net af musikalske grundkurser i hele landet (MGK). Unge kan dygtiggøre sig inden for både rytmisk og klassisk musik samt i produktion og de kan modtage gratis og højt kvalificeret musikundervisning. Det er et velfungerende undervisningstilbud til talentfulde unge musikere og grundkurserne er med til at højne kvaliteten af den spillede musik generelt i hele landet.
Anderledes står det til med de andre kunstneriske fag. Der findes talentskoler og talentakademier i hele landet, men de er alle vidt forskellige både i kvalitet, organisering, fagudbud og geografisk spredning. Det er de lokale kommuner, der står for at oprette og drive talentskolerne eller talentakademierne, hvilket også er årsagen til deres vilkårlighed i geografisk spredning samt udbudte fag.
Denne vilkårlighed i kunstneriske fagtilbud efterlader en del unge uden mulighed for at forfølge kunstnerisk undervisning på højt niveau i deres del af landet. Det vil Alternativet lave om på.
På det musiske område har staten taget ansvar for finansieringen af de musikalske grundkurser (MGK) rundt om i landet. Disse drives typisk i samarbejde med lokale musikskoler.
Alternativet foreslår, at staten giver tilskud til driften af kunstneriske grundkurser i hele landet på vilkår, som er magen til dem, der er givet de musikalske grundkurser. Vi foreslår, at MGK samt de andre fags lignende skoler overgår til at være kunstneriske grundkurser.

Potentielle ulemper ved forslaget

Nogen vil måske argumentere med, at det nuværende system for kunstneriske grundkurser er godt nok.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Kulturpakken bygger på Alternativets kulturpolitiske vision og er således en udmøntning af visionsteksten fra Alternativets partigrogram. Kulturpakken bygger ovenpå på de landsdækkende laboratorier, der dannede grundlaget for den kulturpolitiske vision fra 2014.

I 2016 er der afholdt nye kulturpolitiske laboratorier i Aarhus og København, hvor nye perspektiver, ideer og holdninger har været med til at folde visionerne ud.

Ligeledes er der afholdt fagpolitiske laboratorier med kunstnere og fagpersoner inden for kunst og kultur, der har viden på deres specifikke fagområder og har tilført kulturpolitikken faglig dybde.

Sidst men ikke mindst har medlemmer og ikke-medlemmer, fagpersoner og ikke-fagpersoner fra både de politiske og fagpolitiske laboratorier dannet baggrundsgruppe for processen og er undervejs blevet præsenteret for kulturpakkens indhold med mulighed for at give feedback.

En svaghed ved processen er, at den været lang og ressourcekrævende. Det betyder, at der undervejs har været perioder med stilstand, hvilket kan have været frustrerende for medlemmer, der har deltaget i laboratorier. Derudover er det en svaghed, at anden omgang af laboratorierne kun er afholdt i de store byer, om end der har været mulighed for medlemmer i andre dele af landet at afholde laboratorier.

Forslagsstillere

 1. Anne Grete Kamilles
 2. Badar Shah
 3. Daniel Hauberg
 4. Gita Maria Thomassen
 5. HC Molbech
 6. Henrik Marstal
 7. Jacob Fuglsang Mikkelsen
 8. Kirsten Andkjær Petersen
 9. Laura Marie Klindt Nielsen
 10. Matthew Daniali
 11. Niko Grünfeld
 12. Rasmus Nordqvist
 13. Ruth Johnsen
 14. Saxe Sebastian Lomholt

Status på forslaget

Status: Under udvikling (efter høring)

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.